Имейл адрес
Парола
 
Забравили сте своята парола? ?
Имейл адрес
Телефон за контакти
България
00800 110 0276
Работно време
Пон - Пет
08:00h - 20:00h
Съб
08:00h - 14:00h


Безплатно пътуване на хърватските автомагистрали – Правила и условия


 1. Гост, който резервира настаняване от офертата на Adriatic.hr през сезон 2012 има право на възстановяване на разходите от хърватски автомагистрали при пристигане и заминаване от настаняването, резервирано чрез Adriatic.hr под формата на намаление за резервацията, която гостът направи през сезон 2013.
 2. Гост, който направи резервация за частно настаняване през сезон 2013 до 31 декември 2012 има право на до 100% връщане на разходите от автомагистрали, платени през сезон 2012.

  Гост, който направи резервация за настаняване за сезон 2013 до 31 март 2013 има право на до 50% възстановяване на разходите, платени през сезон 2012.

  Гостът няма право на възстановяване на разходите за резервации, направени след 31 март 2013.

 3. Възвратими разходи за автомагистрали включват разходите за най-кратката връзка между стартиращата (точка на навлизане в хърватските автомагистрали) и крайната точка (изходна точка от хърватските автомагистрали).
 4. Възвратими автомагистрални разходи не включват разходи за Кърков мост (Krčki most), моста на река Мирна и тунела Учка.
 5. Най-високата възвратима сума е от 90,93 евро (маршрут Lipovac–Vrgorac).
 6. Възвратимите автомагистрални разходи включват разходи, платени при пристигането и заминаването на госта от резервираното настаняване, следователно датите от фактурата трябва да отговарят на престоя на госта в настаняването, резервирано чрез Adriatic.hr – датата на издаване трябва да бъде същата като датата на началото на престоя в резервираното настаняване, или един ден по-рано или същата като датата на заминаване от резервираното настаняване, или един ден по-късно.

  Ако това е спазено само в едната фактура, гостът има право на възстановяване на разходите само в едната посока.

 7. Гостите, които имат право на възстановяване на разходите са онези гости, които са използвали услугите по настаняване за период от минимум 7 дни през сезон 2012 и които направят резервация за частно настаняване за период от минимум 7 дни през сезон 2013. При запитването за възстановяване на разходите за едно превозно средство, цялата сума на цената за настаняване за всяка година не трябва да бъде по-малка от 500 евро. Ако гостът изиска връщане на разходите за повече от едно превозно средство, общата минимална сума на цената на настаняване за всяка година се умножава по броя превозни средства, за които се иска връщане на разходите.
 8. Намалението се прилага само за редовни гости, което означава, че гостът има право на намаление през сезон 2013, само ако гостът направи резервация за настаняване през сезон 2012 и не я канселира.
 9. Ако гостът иска да използва правото на връщане на разходите от хърватски автомагистрали през сезон 2013, той/тя трябва да изпрати оригиналните автомагистрални фактури по пощата в рамките на 15 дни след края на престоя в частни квартири, резервирани чрез Adriatic.hr през сезон 2012. Следната информация също трябва да бъде изпратена:
  • Първо и фамилно име на носителя на резервацията през 2012 година
  • Резервационен период
  • Шифър на резервираната единица

  Запитвания за връщане на разходите от хърватски автомагистрали, където агенцията Adriatic.hr не е получила оригиналната фактура в рамките на дадения период няма да бъдат взети под внимание по-късно.
 10. Фактурата трябва да съдържа следните данни: номер на фактурата, дата и време на преминаване на автомагистралния пункт, входна и изходна точка и клас на превозното средство. Ако гостът използва система ENC ( ENC – електронно събиране на такса), гостът е задължен да ни изпрати сканиран доклад в рамките на дадения период, в който са посочени транзакциите и горе-посочените данни.
 11. Всяка фактура за автомагистрали може да бъде възстановена само веднъж.
 12. Фактури за сезон 2012 могат да бъдат възстановени на госта само през сезон 2013, но не и през сезон 2014. Гостите имат право на възстановяване на разходите през 2013 ако той/тя спазва останалите условия през сезон 2014.
 13. Възстановяването на разходите за автомагистрали се прилага за едно превозно средство на всеки 5 лица за всяко запитване за частно настаняване. В случай на резервации за 6 или повече лица, броят лица се дели на 5 и този резултат се закръгля до първото най-близко по-голямо число (например ако има 11 лица за една резервация, калкулацията се прави както следва: 11/5=2,2, което означава, че гостът има право на възстановяване на разходите за 3 превозни средства.
 14. Ако броят лица в резервационното запитване през сезон 2013 се различава от броя лица в резервационното запитване за сезон 2012, връщането ще бъде извършено по следния начин:

  • Ако 6 или повече лица използват услугите за частно настаняване през сезон 2012, пътували са с повече от едно превозно средство и са направили запитване за резервация на 5 лица през сезон 2013 (1 превозно средство), те имат право на възстановяване на разходите за едно превозно средство;
  • Ако 5 или по-малко лица използват услуги на частно настаняване през сезон 2012 (едно превозно средство), направили са резервационно запитване за 6 или повече лица през сезон 2013 (2 или повече превозни средства), гостите имат право на възстановяване на разходите за едно превозно средство през сезон 2013 и за 2 или повече превозни средства през сезон 2014.
 15. Ако гостите пътуват като група (например 9 лица) през сезон 2012 и носителят на резервацията няма да почива през сезон 2013, докато другите членове на групата ще почиват, носителят на информацията трябва да въведе имената и имейл адресите на тези членове в резервационния формуляр за сезон 2012, с цел да имат право на връщане на разходите за автомагистрали през сезон 2013.

  В такъв случай, членът на групата ще има право на намаление за редовни гости и връщане на разходите за хърватски автомагистрали през сезон 2013. Горе-посоченото правило ще бъде приложено: ако само 9 гости почиват през сезон 2012, те имат право на възстановяване за 2 превозни средства според следната калкулация: 9/5= 2 превозни средства. Ако има повече членове на групата през сезон 2013, отколкото през 2012 (например 15 лица) и ако има различен носител на резервацията (защото оригиналният носител на резервацията не почива), гостът има право на възстановяване за всички превозни средства (9/5=2 превозни средства) при условие, че оригиналният носител на резервацията му/й даде фактурата. В такъв случай, оригиналният носител на резервацията от сезон 2012 няма правото на повторно възвръщане на разходите.

Live Chat Online Can we help you?
Adriatic.hr uses "cookies" on our website to provide you with a better user experience. By using our website you consent to their use. Научете повече... Затвори