E-mailová adresa
Heslo
 
Zapomněli jste heslo? ?
E-mailová adresa
Kontaktní telefon
Česká republika
0800 040406
2 2625 8143
Pracovní doba
Po - Pá
08:00h - 22:00h
So
08:00h - 14:00h

Často kladené otázky (FAQ)

UBYTOVÁNÍ

Jak rezervovat ubytování?  

1. Ubytovací jednotku, která bude nejvíce vyhovovat Vašim požadavkům a potřebám můžete vybrat dvěma způsoby:
* samostatně, pomocí některé z nabízených možností vyhledávání na naší stránce
* kontaktováním našeho oddělení prodeje, jehož pracovníci Vám po úvodním seznámení se s Vašimi požadavky doporučí několik objektů, které nejvíce vyhovují Vašim kritériím.

2. Při vyhledávání na naší stránce, u každého objektu, který upoutá Vaši pozornost, kliknutím na link "přidej objekt" můžete vybraný objekt uložit do virtuální databáze (favorites), kterou sami formujete a která obsahuje pouze ty objekty, které nejvíce vyhovují Vašim kritériím. Váš výběr zůstane uložen a k uvedené databázi můžete přistoupit kdykoliv, ale pokud jste vyhledávání provedli jako anonymní uživatel, můžete tak učinit výlučně z počítače, na kterém jste provedli vyhledávání. Pokud jste se po příchodu na naše stránky zaregistrovali a naši nabídku prohlíželi jako registrovaný uživatel, k Vašemu užšímu výběru budete moci přistoupit kdykoli a z jakéhokoli počítače, pokud se předem přihlásíte pod Vaším uživatelským jménem.

3. Po vytvoření Vašeho užšího výběru, kliknutím na "přehled mého výběru" získáte kompletní a detailní přehled vybraných objektů. Systematické a přehledné zobrazení vybraných ubytovacích jednotek Vám určitě pomůže, aby jste snadno našli objekt, který nejvíce vyhovuje Vašim požadavkům.

4. Pokud se definitivně rozhodnete pro některý z objektů, je potřeba zadat požadavek na rezervaci. Aby bylo možné Váš požadavek na rezervaci zpracovat, je potřeba, aby jste v rezervačním formuláři uvedli všechny informace, které se od Vás požadují.

5. Po odeslání vyplněného rezervačního formuláře Vám bude předložena kalkulace ceny, která zahrnuje všechny rezervované služby. V kalkulaci ceny je také uvedena i částka akontace, kterou je nutno uhradit při rezervaci vybrané ubytovací jednotky.

6. Odeslaný rezervační formulář obdrží naše oddělení prodeje. Ihned po přijetí požadavku na rezervaci budou naši pracovníci kontaktovat majitele vybrané ubytovací jednotky a před odesláním oficiální výzvy k platbě prověří, zda informace o obsazenosti uvedena na naší internetové stránce odpovídá skutečnosti, resp. zda požadovanou rezervaci lze realizovat.
Po potvrzení dostupnosti rezervované služby Vám e-mailem zašleme oficiální výzvu k platbě, v níž budou jasně uvedeny veškeré náklady týkající se Vaší rezervace, jakož i částka akontace, kterou je nutno uhradit při potvrzení rezervace. Samotná platba se provádí v souladu se způsoby a dynamikou platby uvedenými na naší stránce.

7. Pro konečné potvrzení rezervace je potřeba uhradit akontaci, a to nejpozději do 24 hodin od obdržení oficiální výzvy k platbě. Překročení uvedené lhůty ze strany klienta může vést k overbookingu, za který cestovní kancelář nenese odpovědnost, ale zavazuje se nabídnout klientovi náhradní ubytování ve stejné kvalitě.

8. Ihned po provedení platby je třeba zaslat kopii platebního příkazu mailem (payments@adriatic.hr) nebo faxem (+ 385 21 456 789). Pokud jste úhradu realizovali kreditní kartou, cestovní kancelář obdrží potvrzení o realizování platby automaticky.
Po připsání Vaší platby na účet cestovní kanceláře, resp. po autorizovaní Vaší kreditní karty, Vám mailem zašleme voucher, ve kterém budou uvedeny všechny potřebné informace o majiteli a adrese rezervovaného objektu.
Voucher, který obdržíte, je pro Vás zároveň i písemným dokladem, že jste si zajistili ubytování na Jadranu.

Jak najít vhodné ubytování?  

Abychom Vám pomohli rychleji se zorientovat v naší nabídce a zároveň i snadno najít objekt, který nejvíce vyhovuje Vašim představám, nabízíme Vám několik možností vyhledávání v naší nabídce.

1. Jednoduché vyhledávání - Stanovením základních parametrů (termín dovolené, počet osob, druh ubytování a lokalita objektu) program automaticky generuje všechny stanovené podmínky a nabídne Vám pouze ty objekty, které vyhovují zadaným kritériím.

2. Detailní vyhledávání - Pokud jsou pro Vás důležité i další kritéria kromě těch, které nabízí jednoduché vyhledávání, využijte náš detailní vyhledávač. Detailní vyhledávání lze provádět v několika kategoriích:
* obecné údaje (termín ubytování, počet osob, druh ubytování a lokalita)
* detailní lokalita objektu (ostrov - pevnina, vzdálenost objektu od pláže, místa s písčitou pláží, místa na samotě)
* druh objektu (luxusní vily, penziony, objekty s bazénem a pod.)
* pozice ubytovací jednotky (přízemí, 1. patro, 2. patro ,...)
* dodatečná nabídka (stravování, možnost pobytu s domácím mazlíčkem, klimatizace, přístup k internetu ...)

3. Vyhledávání podle kódu - Pokud si chcete detailně prohlédnout konkrétní objekt, je nutné, aby jste do určeného políčka zapsali kód objektu. Tento způsob vyhledávání umožňuje nejrychlejší přístup k vybranému objektu, ale musíte předem znát kód, pod kterým je objekt evidován.

4. Geografické vyhledávání - S pomocí interaktivní mapy, resp. s ní propojeného výběru regionů riviér nebo letovisek můžete velmi jednoduše zadat požadavek na zobrazení objektů, které se nacházejí ve Vámi preferované lokalitě.

Pokud Vám vyhledávání nenabídne ani jeden objekt, který vyhovuje všem zadaným požadavkům, kliknutím na tlačítko "back" se vrátíte k předchozímu kroku. Všechny zadané požadavky zůstanou uložené. V takovém případě Vám radíme, aby jste upustili od požadavku, která je pro Vás nejméně důležitý a zopakovali vyhledávání.

Pokud detailní vyhledávání vede k velkému počtu nabízených objektů, které vyhovují všem zadaným požadavkům, kliknutím na tlačítko "back" se vrátíte k předchozímu kroku, kde k již existujícím požadavkům můžete přidat dodatečné požadavky.

Jak se realizuje platba ve dvou splátkách?  

Platba za vybranou ubytovací jednotku se realizuje ve dvou splátkách. První část se platí předem po přijetí výzvy k platbě a druhou část klient platí v den nástupu na dovolenou v pobočce naší cestovní kanceláře, v partnerské cestovní kanceláři nebo přímo majiteli objektu.

V závislosti na formě smlouvy s pronajímateli je v konkrétních případech nezbytné provést úhradu zbývající částky na devizový účet cestovní kanceláře, a to nejpozději 30 před nástupem na dovolenou.

Výše akontace je 50 % z celkové ceny pobytu. Tuto cestovní kancelář převede na bankovní účet pronajímatele objektu ihned po přijetí platby.

V některých případech (např. při rezervaci krátkého termínu nebo při rezervaci klientů, kteří potřebují pro vstup do Chorvatska vízum) je nezbytné pro potvrzení rezervace uhradit ihned 100 % celkové ceny rezervace.

S výškou akontace a způsobem úhrady zbývající částky bude klient seznámen při příležitosti zaslání oficiální výzvy k platbě.

Pokud klient požaduje fakturu (daňový doklad), povinný je to nahlásit při zaslání požadavku na rezervaci.

V jaké lhůtě je třeba uhradit akontaci?  

Pro potvrzení rezervace se klient zavazuje ve lhůtě do 24 hodin (neděle a svátky se nepočítají) od vystavení výzvy k platbě uskutečnit platbu za rezervaci a potvrzení o úhradě následně zaslat cestovní kanceláři.

Přesné datum, do kterého se cestovní kancelář zavazuje poskytnout lhůtu pro potvrzení rezervace (přednostní právo koupě pro klienta), je uveden v každé vystavené výzvě k platbě v rubrice "lhůta splatnosti".

Od momentu, kdy klient odešle požadavek na rezervaci až do vypršení lhůty pro potvrzení rezervace, se rezervované dny stáhnou z nabídky a předkupní právo náleží nositeli rezervace. Během trvání opce rezervace předmětného objektu ze strany jiného klienta ve stejném termínu není možná. Rezervované termíny jsou na stránce označeny žlutou barvou.

Pokud ve lhůtě splatnosti klient provede platbu za rezervaci a potvrzení o úhradě zašle cestovní kanceláři, hned po prověření provedené platby bude rezervovaný termín označen na stránce červenou barvou. Tím v následujícím období již nebude možné uskutečnit rezervaci stejné ubytovací jednotky, která by se byť jen částečně překrývala s potvrzeným termínem.

Pokud ve stanovené lhůte cestovní kancelář neobdrží potvrzení o provedení platby, chápe to jako odstoupení klienta od zadaného požadavku na rezervaci. Po uplynutí lhůty splatnosti již rezervovaný termín na stránce nebude označen žlutou barvou a bude opět vrácen do prodeje.

Jakým způsobem se realizuje platba z Chorvatska?  

# platbou v hotovosti v pobočce naší cestovní kanceláře nebo v kterékoliv jiné cestovní kanceláři, která s Adriatic.hr uzavřela smlouvu o spolupráci
Platbu můžete uskutečnit:

* v naší pobočce na adrese: Poljička cesta 26, 21000 Split, Chorvatsko
* v kterékoliv cestovní kanceláři oprávněné na prodej pobytů z nabídky Adriatic.hr


# platbou na běžný účet cestovní kanceláře
Aby jste mohli správně provést úhradu na běžný účet cestovní kanceláře, budete potřebovat následující údaje:
* plátce: jméno a příjmení nositele rezervace s adresou bydliště
* příjemce: Turistička agencija "Adriatic.hr", Poljička cesta 26, 21000 Split
* datum: platba musí být uskutečněná ve lhůtě 24 hodin od vystavení výzvy k platbě
* částka: uvést částku podle přijaté výzvy k platbě, v protihodnotě v kunách v přepočtu podle středního kurzu HNB v den úhrady
* číslo účtu: 2484008-1104970711


# On-line platba kreditními kartami (Maestro, Mastercard, Visa)
Pokud se rozhodnete pro on-line úhradu kreditní kartou, poskytnutím údajů týkajících se Vaší kreditní karty zplnomocňuje cestovní kancelář, aby v souladu se stanovenou dynamikou platby zinkasovala hodnotu Vaší rezervace.

Jakým způsobem se realizuje platba ze zahraničí?  

# Platbou prostřednictvím bankovního příkazu na devizový účet cestovní kanceláře

Devizový účet cestovní kanceláře:
* Příjemce: Turistička Agencija "Adriatic.hr", Poljička cesta 26, 21000 Split
* Banka příjemce: Raiffeisen Bank, Split, Croatia
* IBAN: HR9024840081500173375
* Swift: RZBHHR2X

# Platbou prostřednictvím bankovního příkazu na devizový účet cestovní kanceláře vedený na Slovensku pro všechny klienty z členských zemí SEPA (27 členských zemí EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Monako)
Devizový účet cestovní kanceláře:
* Příjemce: Adriatic.hr d.o.o., Poljička cesta 26, 21000 Split
* Banka příjemce: UniCredit Bank Slovakia a. s., Bratislava 81333, Šancová 1/A
* IBAN: SK7311110000001115919003
* Číslo účtu: 1115919003
* SWIFT: UNCRSKBX
* Kód státu příjemce: SK (Slovensko)

Platby klientů ze Slovenska na tento účet se zpracovávají v rámci domácího platebního styku a platby ostatních klientů jako platby platebního styku v rámci SEPA, díky čemuž jsou celkové bankovní poplatky, které klient hradí za převod platby, nižší než při platbě na účet otevřený v Chorvatsku, a ve většině případů i nižší než při platbách kreditními kartami, kde klient hradí kurzový rozdíl.

Klienti mohou na tento účet uhradit rezervace privátního ubytování ve většině objektů z naší nabídky (95% objektů). Výjimkou jsou rezervace hotelového ubytování, ubytování na majácích, služby pronájmu plavidel a vozidel, protože platby za tyto služby kvůli chorvatským legislativním omezením není možné přijímat na účty vedené mimo Chorvatské republiky.

# On-line platba kreditními kartami (Maestro, Mastercard, Visa)
Pokud se rozhodnete pro on-line úhradu kreditní kartou, poskytnutím údajů týkajících se Vaší kreditní karty zplnomocňuje cestovní kancelář, aby v souladu se stanovenou dynamikou platby zinkasovala hodnotu Vaší rezervace.

Jak poslat potvrzení o uhrazení akontace?  

Potvrzení o realizované platbě nám můžete zaslat faxem (+ 385 21 456 789) nebo jej můžete naskenovat a poslat na naši e-mailovou adresu (payments@adriatic.hr).

Ihned po ověření přijatého potvrzení se rezervovaný termín označí na stránce červenou barvou. Rezervace dané ubytovací jednotky v termínu, který by se byť jen částečně překrýval s potvrzenou rezervací, již nebude možná. Ihned po přijetí zaplacených finančních prostředků na účet cestovní kanceláře (nebo po autorizaci kreditní karty), zasíláme klientovi e-mailem všechny potřebné informace o majiteli a adrese rezervovaného objektu.

Kdy klient obdrží informace o majiteli a adrese rezervovaného objektu?  

Cestovní kancelář se zavazuje ihned po připsání uhrazené platby na účet cestovní kanceláře, resp. ihned po autorizaci platby kreditní kartou, zaslat klientovi mailem veškeré důležité informace o ubytování, které zahrnují:

* jméno a příjmení majitele objektu
* adresu objektu
* telefonní číslo pevné linky v samotném objektu
* veškeré potřebné telefonické kontakty (domácí telefon, telefon do práce, mobil a fax)

V případě komplikovanějšího příjezdu na uvedenou adresu Vám mailem zašleme i popis jak nejsnáze najít vybraný objekt.

Je nutné, aby klient před dovolenou kontaktoval majitele objektu?  

Přímým kontaktem s majitelem můžete vyřešit Vaše případné pochybnosti nebo nové otázky. Připomínáme Vám však, že přímý kontakt s Vaším domácím před příjezdem na dovolenou není Vaše povinnost, je to však jedna z možností, kterou máte k dispozici.

Kdy klient obdrží voucher (potvrzení o rezervované službě)?  

Ihned po přijetí uhrazené částky na účet naší cestovní kanceláře, nebo po autorizaci transakce provedené kreditní kartou, Vám e-mailem zašleme voucher.

Ve voucheru bude vedle všech informacích o majiteli a adrese zakoupeného objektu zvlášť vyznačena zbývající částka, kterou se klient zavazuje uhradit majiteli objektu v den nástupu na dovolenou. Při příjezdu do zakoupeného objektu předložíte voucher majiteli objektu. Po úhradě zbývající částky Vám pronajímatel předá klíče od Vaší ubytovací jednotky.

Pokud se zbývající částka rezervace platí na účet cestovní kanceláře, voucher bude klientovi zaslán po úhradě zbývající částky. Při příjezdu do zakoupeného objektu předložíte voucher majiteli objektu a on Vám předá klíče od Vaší ubytovací jednotky.
Pokud jste celou částku rezervace uhradili jednou platbou, voucher Vám bude zaslán na Váš e-mail ihned po připsání Vaší platby náš účet. Při příjezdu do zakoupeného objektu předložíte voucher majiteli objektu a on Vám předá klíče od Vaší ubytovací jednotky.

MAJÁKY

Co si vzít s sebou?  

Klienti si musí s sebou přinést potraviny a koření, dodatečné ručníky, kuchyňské utěrky, zápalky na zapálení sporáku, čistící prostředky a vše ostatní, co budou potřebovat pro pobyt v apartmánu.

Jak je organizované zásobování potravinami?  

Do majáků Savudrija, Veli Rat a Struga je možná dodávka potravin za příplatek. Po předchozí domluvě je dodávka potravin možná i do majáků Sv. Ivan na pučini, Porer a Prišnjak. Sušac a Palagruža se nacházejí v širém moři, klienti si proto musí potraviny zabezpečit před odjezdem na maják.

Co když klient bude potřebovat rychlou lékařskou pomoc?  

Ubytování v majácích, které se nacházejí na vzdálených ostrovech doporučujeme pouze zdravým osobám. Pro klienta, který potřebuje rychlou lékařskou pomoc přichází rychloloď nebo helikoptéra, která ho přepraví do nejbližší nemocnice. Ve všech majácích existují VHF radiostanice, pomocí kterých se může přivolat rychlá pomoc nebo požádat o lékařskou radu prostřednictvím nouzového kanálu 16 (tzv. kanál jistoty).

Bydlí správce majáku v majáku?  

Ve všech majácích, kromě majáku Prišnjak, bývají správci majáků se svými rodinami.

Je možné pronajmout si člun?  

Pokud máte povolení pro vedení motorových plavidel, můžete si, po předchozí domluvě se správcem majáku, pronajmout jeho člun.

CHARTER

Jak sestavit posádku plavidla?  

Při sestavování posádky, která bude muset fungovat v podmínkách odlišných od každodenního života, je třeba vzít v úvahu několik skutečností. Skupina by měla mít podobné představy o tom, jak by měl vypadat plán plavby a výběr destinace, poměr aktivností a oddechu, plavby a pobytu v maríně a pod.
Pokud si pronajímáte plavidlo bez skippera, předem se domluvte, kdo bude vedoucí a kdo bude dělat důležitá rozhodnutí ve sporných a nebezpečných situacích. Osoba, která převezme kormidlo, musí mít, na základě dosavadních zkušeností a odbornosti, úplnou důvěru a úctu všech členů skupiny.
Pokud členové Vaší skupiny vidí budoucí plavbu diametrálně odlišným způsobem, radíme Vám, aby jste se již na samém počátku rozdělili na dvě skupiny a vyhnuli se skažené dovolené.

Které období je nejvhodnější pro plavbu po Jadranu?  

Po Jadranu se můžete plavit během celého roku. Výběr termínu plavby proto přizpůsobte svým prioritám a navigačním schopnostem.

Pokud se chystáte na svou první plavbu, léto je pro Vás nejlepší období, protože pravděpodobnost špatného počasí, které by si od Vás vyžadovalo zvláštní zkušenosti a znalosti vedení plavidla, je minimální. Zimní období je ideální pro zkušené mořeplavce, kteří touží po dobrodružství.

Pokud chcete kromě plavby zažít i atmosféru jadranských měst, navštívit kulturně-umělecké akce a noční kluby, pak je léto určitě nejlepší volbou. Jaro a podzim jsou ideálním obdobím pro ty, kteří se chtějí koupat v stále teplém moři a zároveň se vyhnout letním zácpám.

Pokud je pro Vás nejdůležitější slunečné počasí, ideální období pro Vás bude červenec a srpen. Tímto měsícem se však vyhýbejte, pokud je pro Vás při výběru termínu plavby nejdůležitějším kritériem cena.

Jak vybrat akvatorium a naplánovat trasu plavby?  

Výběr akvatoria přizpůsobte Vašim přáním a možnostem.
Pokud jste začátečník, vyberte si známé, již ověřené trasy v méně větrných oblastech a s členitým pobřežím, které Vám poskytne bezpečný úkryt v maríně, přístavu nebo v zátoce do níž můžete dojet za maximálně 2 hodiny.

Pokud má Vaše expedice převážně potápěčský nebo sportovně-rybářský charakter, ověřte si, která část Jadranu Vám může poskytnout nejvíc možností vzhledem k Vašim požadavkům. Zvláštní pozornost věnujte zajištění všech potřebných dokumentů a povolení. Seznamte se také se zónami, kde je rybolov a potápění zakázáno.

Po vybrání akvatoria je vhodné naplánovat si i denní trasy plavby. Doporučujeme Vám, aby jste se přidržovali základního pravidla že na plavbu do nejvzdálenějšího místa nesmíte spotřebovat více než třetinu času, který máte k dispozici. Takto si budete moci vychutnat místa, které navštívíte a zároveň se včas vrátit do mateřského přístavu. Nezapomeňte, že pokuty za nedodržení termínu návratu plavidla jsou vysoké.

Na základě jakých kritérií vybrat plavidlo?  

Věčná dilema - plachetnice nebo motorová jachta?
Pokud máte zájem o dynamickou dovolenou, pokud chcete přejít velké vzdálenosti a co nejvíc vidět, určitě je pro Vás správnou volbou motorová jachta. Pokud však dáváte přednost pomalému houpání se na vlnách a užívání v půvabech plavby, vyberte si plachetnici.

Rozpočet je často faktor, který zužuje možnost výběru. Pokud je Váš finanční rozpočet skromnější, vyhněte se rezervaci motorové jachty, protože ony jsou pravými požírači paliva.

Pokud se plánujete plavit po Jadranu v červenci nebo v srpnu, doporučujeme Vám, aby jste si své plavidlo zarezervovali nejpozději do konce dubna. Zájem o plavidla je totiž velmi velký a ty nejlepší se rezervují velmi rychle.

Pokud jde o kvalitu rezervovaného plavidla, doporučujeme, aby jste si mezi plavidly stejného typu a stejného výrobce vždy vybrali novější plavidlo, a to zejména pokud jde o Vaši první plavbu. Novější plavidlo Vám dává větší záruku bezproblémové dovolené.

Co obsahuje smlouva o pronájmu plavidla?  

Aby smlouva o pronájmu plavidla byla platná a sloužila svému účelu, musí obsahovat následující části:

* obvyklé údaje o smluvních stranách: o charterové společnosti a o osobě, která si pronajímá plavidlo. Pokud pronajímatel plavidla není zároveň i skipperem, skipper se uvádí zvlášť, spolu se všemi důležitými údaji o povolení, které ho oprávňují k řízení plavidla,
* předmět smlouvy (předmětné plavidlo se všemi podstatnými charakteristikami),
* přesnou cenu pronájmu plavidla a přesnou výši kauce s jasně určenými podmínkami a způsoby platby. Taktéž musí být výslovně uvedené i všechny ostatní doplňkové služby, které si pronajímatel zakoupil, např. přívěsný motor, gumený člun, spinaker atd. s příslušnými cenami,
* termín pronájmu s přesnými datumy a časy, kdy je možné plavidlo převzít a dokdy se musí vrátit do mateřského přístavu,
* mateřský přístav, resp. přístav, ve kterém se plavidlo odevzdá v případě «one way chartera»,
* přesný počet osob, které si plavidlo pronajímají, resp. počet osob, které budou ubytovány na plavidle.

Připomínáme, že na našich internetových stránkách je smlouva o pronájmu plavidla dostupná ve formě Všeobecných podmínek pronájmu plavidel. Vzhledem k tomu, že rezervace plavidel se uskutečňuje on-line, resp. smlouva o spolupráci se uzavírá na dálku, není možné formálně podepsat smlouvu. Úhradou akontace klient potvrzuje, že se obeznámil se Všeobecnými podmínkami pronájmu plavidel, a že s nimi v úplnosti souhlasí. Obsah Všeobecných podmínok pronájmu plavidel je po zaplacení rezervace plně závazný jak pro klienta, tak i pro cestovní kancelář.

Ihned po přijetí úhrady za rezervaci na účet cestovní kanceláře, cestovní kancelář zasílá klientovi voucher, ve kterém jsou speciálně vyznačené všechny podstatné časti smlouvy o pronájmu plavidla. Na základě vouchera si klient po příchodu do materského přístavu převezme pronajaté plavidlo.

Co je třeba vzít s sebou na plavbu?  

Následuje detailní seznam "věcí", které by jste mohli potřebovat během plavby, resp. "věcí", které by bylo vhodné mít v případě potřeby po ruce. Připomínáme, že jednotlivá plavidla mají některé z uvedených položek zahrnuté v základní ceně, avšak většina položek jsou věci osobní potřeby. Naší povinností je, abychom Vás na ně upozornili, konečné rozhodnutí však musíte udělat Vy.

Doklady, telefonní adresář a platební prostředky

* voucher nebo smlouva o pronájmu plavidla
* osobní doklady (pas, občanský průkaz, řidičský průkaz a doklad o zdravotním pojištění)
* osvedčení o spůsobilosti na řízení lodě
* osobní pojištění
* ostatní doklady (potápěčské, rybářské)
* osobní telefonní adresář se speciálně zvýrazněnými čísly, které v případě potřeby můžete volat bez ohledu na pracovní čas a které zahrnuje i telefonní čísla správ přístavů a Vaší charterové společnosti.
* peníze (kreditní karty, šeky, hotovost)

Oblečení a obuv

* oblečení na plachtění
* zimní bunda
* komplet teplého oblečení
* komplet letního oblečení
* sportovní oblečení
* plachtařské rukavice (bez prstů)
* plachtařská čepice s kšiltem na ochranu před sluncem
* zimní čepice
* gumové holínky
* lehká lodní obuv nebo sportovní obuv
* obuv na pevninu
* plavky

Předměty osobní potřeby

* vlastní záchranná vesta
* sluneční brýle
* náhradní kontaktní čočky, pokud je používáte
* maska
* ploutve
Osobní hygiena

* potřeby na osobní hygienu
* ručníky na osobní hygienu
* ručníky na koupání
* papírové kapesníky
* toaletní papír
* krém nebo olej na opalování (s co nejvyšším ochranným faktorem)
* prostředky na ochranu před hmyzem

Prostředky první pomoci a léky

* obvazy a gáza
* náplasti
* dezinfekční prostředky

bylo by vhodné, abyste na palubě měli kromě léků, které každodenně užíváte, i léky proti:

* nevolnosti
* žaludečním problémům
* střevním problémům
* zánětu hrdla
* kašli
* vysoké teplotě
* alergii

Jídlo a nápoje

Bez ohledu na způsob stravování, pro který se rozhodnete (stravování v pobřežních restauracích nebo příprava jídla na lodi), Vám doporučujeme, abyste si se sebou vzaali dostatečné množsství nápojů a koření, resp. některé z následujících potravin, které se Vámm vždy vyplatí mít:

* cukr
* sůl
* koření
* ocet
* olej
* těstoviny
* hotové polévky
* mouka
* vajíčka
* mléko
* káva
* trvanlivý chléb

A samozřejmě, v žádném případě se nezapomeňte zásobovat potřebným množstvím pitné vody!

Ostatní

* vlastní komplet nautických potřeb a nautických map (pokud je máte)
* ruční GPS (pokud ho máte)
* osobní kompas (pokud ho máte)
* dalekohled
* potřeby na sportovní rybolov (na podvodní pušku musíte mít povolení)
* námořní průvodci, turistické prospekty nebo jakákoliv jiná literatura, která Vám může poskytnout užitečné informace o akvatoriu, které jste si vybrali
* prostředky na umývání nádobí
* prostředky na udržování hygieny sociálních zařízení
* prostředky na čištění lodě
* prostředky na dezinfekci pitné vody
* sada užitečného nářadí
* sada ostrých nožů
* nůžky
* šicí potřeby
* stavařské rukavice (pro snadnější zacházení s kotvou)
* lucerna na baterie
* zápalky (zapalovač)
* svíčky
* budík
* mobilní telefon s 12 V nabíječkou baterie
* fotoaparát nebo videokamera
* přenosný rádio-magnetofon
* kazety nebo CD s hudbou, kterou posloucháte
* pokud bude na lodi nějaký hudebník, vezměte se sebou i nástoj, na který hraje
* různé společenské hry
* zábavná a oddychová literatura

Musí se při přebírání plavidla uhradit kauce?  

Při přebírání klíčů od pronajatého plavidla je potřeba veliteli základny odevzdat stanovenou finanční částku, která slouží jako kauce na pokrytí případných škod na plavidle nebo jeho vybavení, které mohou vzniknout během trvání Vašeho pronájmu.

Připomínáme, že charterová cestovní kancelář Vás může pokutovat jen do výše složené kauce, a to bez ohledu na výši způsobené škody. Zbylou částku hradí pojišťovací společnost.

Kauci je teoreticky možné uhradit vícerými způsoby: v hotovosti, kreditní kartou, cestovními šeky nebo eurošeky, případně bankovním převodem, avšak charterová cestovní kancelář obvykle nabízí jen některé z uvedených možností. Nezřídka je způsob úhrady kauce, kterému dáváte přednost, zároveň jedním z faktorů, které ovlivní výběr Vaší letošní partnerské charterové cestovní kanceláře.

Samozřejmě, kauci skládáte až tehdy, když se osobně ujistíte, že stav plavidla a jeho vybavení v úplnosti odpovídá internetové prezentaci, resp. tomu, co Vám nabídl vedoucí charterové základny. Pokud plavidlo vrátíte bez jakýchkoliv následných poškození nebo ztrát na vybavení, kauce Vám bude po check-out-u v plné výši vrácena.

Na co třeba dát pozor při přebírání plavidla?  

Aby byla bezpečnost osob a plavidla během plavby co nejvyšší, je potřeba, aby jste při přebírání plavidla věnovali pozornost, zkontrolovali a prohlédli si:

Plavidlo zvenku

* zda má viditelné poškození, např. škrábance nebo údery na trupu, bocích a palubě
* zkontrolujte sloupky zábradlí a ověřte si, zda nejsou ohnuté, resp. zda mají celé podstavce
* zkontrolujte boční a kormové odrazníky na ochranu lodě
* zkontrolujte napnutost zábradlových železných povrazů
* zkontrolujte kotvu a elektrický naviják a ověřte si, zda je druhý konec kotvového lana upevněn v kotvovém skladišti. Poznačte si délku kotvového lana, vyzkoušejte kotvový naviják, informujte se, zda má plavidlo rezervní kotvu a kde se nachází
* pokud si pronajímáte i gumový člun, taktéž ho zkontrolujte, přičemž se speciálně zaměřte na bezchybnost přívěsného motoru a vesel

Vybavení paluby

* vyzkoušejte navijáky tak, že rukou otočíte každý naviják. Navijáky se musí otáčet hladce. Poznačte si, kolik klik navijáků jste převzali!
* vyzkoušejte stěžňové kladkostroje, boční běhouny rolovací genovy, běhoun hlavní lodní plachty
* zkontrolujte stopery
* postavte se ke stěžni a podívejte se vzhůru podél stěžně a ramen, přičemž si všimněte, zda je stěžeň rovný a zda jsou ramena kolmá na stěžeň
* zkontrolujte, aby stěžňová lana nebyla příliš volná
* kvůli plavbě lodě pod mosty si poznačte výšku stěžně od hladiny moře
* na plachetnici rozviňte plachty a zkontrolujte, zda nejsou poškozené
* zkontrolujte zdviháky plachet a lana na spouštění plachet. Potřeba je, aby nebyli viditelně poškozené, resp. rozleptané.
* zatočte kormidlo doleva a doprava, abyste si ověřili, že nemá volný chod

Kormová skladiště

* přepočítejte lana na připoutání ke břehu a posuďte, zda jich je dostatek
* přepočítejte dodatečné odrazníky na ochranu lodě a zapište je
* zkontrolujte hák na přitahování a odstrkování lodě (mezomarin)
* ověřte si, zda se na lodi nachází nádoba na nabírání vody
* zkontrolujte vybavení na čištění lodě
* ověřte si, zda je k dispozici hadice na vodu a zkontrolujte, zda je holander na místě
* nezapomeňte na kabel na připojení k elektrické síti, pokud má plavidlo možnost plnění baterií­
* zkontrolujte pumpy na odčerpávání vody

Motor a baterie

* pokud jde o motor, v každém případě je potřeba zkontrolovat technické pokyny v lodní knize. Pokud Vám něco není jasné, žádejte o vysvětlení nebo předvedení. Bez ohledu na technické pokyny je potřeba na místě vykonat následující činnosti:
* nastartovat motor, abyste si ověřili, že motor startuje lehce a na první pokus
* vyzkoušejte řadící páku (dopředu i dozadu). Musí být měkká.
* určitě požádejte o nahlédnutí do motoru, informujte se o způsobu odvzdušňování, výměně kompresoru chlazení, zda jsou k dispozici dekompresní ventily a kde se nachází náhradní olej
* ověřte si, zda je v souladu se smlouvou nádrž naplněna palivem. Připomínáme, že je vhodné vyhýbat se situacím, ve kterých se hladina paliva snižuje pod 1/3 kapacity nádrže
* zeptejte se, kde jsou baterie, jakou mají kapacitu a jak se používají

Bezpečnostní vybavení

* ověřte si, zda má loď samonafukovací záchranný vor a jaké datum kontroly použití je na něm označen
* ověřte si, zda má plavidlo signální rakety a zda aslepoň 6 z nich je červených
* zjisťte si, kde se nacházejí hasící přístroje a jaké datum kontroly spotřeby je na nich označen
* ověřte si, zda počet záchranných vest odpovídá počtu členů posádky. Pokud se s Vámi plaví i malé děti, požadujte, abyste měli k dispozici speciální dětské záchranné vesty a záchranné kolo se světlem
* pokud si pronajímáte plachetnicu, ověřte si, zda se na palubě nacházejí záchranné vesty se skobami, které v případě nepříznivých povětrnostních podmínek umožňují bezpečnější práci na palubě
* ověřte si, zda má loď speciální sedadlo, resp. vestu pro prácu na stěžni

Přístroje

* zapněte všechny navigační zařízení, abyste si ověřili, zda fungují bezchybně a zvláštní pozornost věnujte kompasu, radaru, GPS, ploteru a VHF rádiostanici
* zapněte a zkontrolujte signální světla pro noční plavbu a pro plavbu ve stížených povětrnostních podmínkách (červené, zelené a bílé signální světlo)
* informujte se, kde se nacházejí pojistky elektrických přístrojů a zkontrolujte, zda je na každé pojistce uvedeno, k čemu slouží
* zkontrolujte, zda se na lodi nachází přípojka zapalovače cigaret, která kromě jiného slouží i na nabíjení mobilních telefonů, resp. jako zdroj elektrické energie pro ostatní elektrické přístroje
* zkontrolujte, zda máte k dispozici sadu námořních map a rýsovací potřeby, resp. potřeby na určování polohy na mapě (trojúhelník, kružítko, obyčejná tužka a guma)
* pokud je k dispozici i rádio-magnetofon zabudovaný na lodi, zkontrolujte i ten
* informujte se, na kterých rádio stanicích a v kolik hodin se vysílá předpověď počasí

Vnitřní vybavení plavidla

* zkontrolujte, zda nábytek nebo vnitřní vybavení plavidla nemá viditelné poškození
* informujte se, kde se nachází nádrž na vodu a jakým způsobem se plní
* zkontrolujte bezchybnost plynového vařiče, způsob jakým se zapíná a kde se skladuje plynová láhev
* zkontrolujte bezchybnost chladničky
* prohlédněte si toalety a sprchovací kabiny
* prohlédněte si kajuty a zkontrolujte, zda je pro každého člena posádky dostatek povlečení a dek
* zkontrolujte, zda je dostatek kuchyňského nádobí a příborů a nezapomeňte na otvírač lahví a konzerv
* vyzkoušejte vnitřní osvětlení
* zkontrolujte okna a stropní poklopce, zaměřte se především na jejich otevírání/zavírání a dobré těsnění. Zvláštní pozornost věnujte zavírání dveří na kabinách a různých skříňkách, abyste se vyhnuli jejich bouchání během plavby, resp. za špatného počasí.

Jaké povinné vybavení musí mít plavidlo?  

Při převzetí plavidla je vždy potřeba prověřit vybavení, které je součástí plavidla a překontrolovat jeho funkční stav. Níže uvádíme povinné vybavení, které podle pravidel o lodích musí mít každé charter plavidlo, jako i vybavení, které by bylo pro každý případ vítáno:

Navigační pomůcky

* námořnické mapy
* lodivodný průvodce
* seznam majáků
* turistický průvodci nebo jakékoliv jiné prospekty oblastí, kterými procházíte
* GPS, nebo podle možnosti GPS s ploterom

Vybavení plavidla

* kotva a pomocná kotva s kotvovým lanem s délkou cca 50 m
* tři lana na vázání lodě
* rezervní ruční páka, pokud má plavidlo kormidlo
* sloupek na vázání lodě
* vesla
* hák na přitahování nebo odstrkování lodě (mezomarin)
* kompas s osvětlením
* předepsaná světla
* lucerna na baterie
* siréna
* VHF rádiostanice

Bezpečnostní vybavení

* záchranné vesty (počet vest záleží na kapacitě plavidla)
* záchranné vesty vhodné pro děti
* záchranné kolo se zabudovaným světlem a lanem s délkou 25 m
* signální pochodeň (minimálně šest červených)
* radarový reflektor
* pumpa na odčerpávání vody
* hasící přístroj
* bezpečnostní kompa

První pomoc

Podle zákona všechny plavidla delší naž 5 m povinně musí mít příruční lekárničku s následujícím obsahem:

* obvazy
* sterilní kompresní obvazy a gázy
* vata
* vodovzdorná náplast
* obyčejná náplast
* bezpečnostní jehly
* trojcípý šátek
* alkohol
* amoniak na neutralizaci popálenin medúzami nebo bodnutí jedovatými rybami
* lokální anestetikum na rány ve spreji (v Chorvatsku např. geokorton)
* rybí mast na spáleniny od slunce a rány vzniknuté v důsledku nepozornosti nebo neodborného zacházení se stroji, které se zahřívají
* léky proti teplotě (v Chorvatsku např. andol)
* léky proti nevolnosti (v Chorvatsku např. baralgin)

Chybějící předepsaná lékárnička nebo lekárnička, která nemá předepsaný obsah, je porušením předpisů, což má za následek peněžní pokutu.

Nářadí, náhradní díly a ostatní vybavení

Všechno nářadí by se mělo nacházet na jednom místě, a to pokud je možné ve skříňce, která by měla obsahovat:

* kombinační kleště
* sadu klíčů
* příruční sadu na opravu plachty
* silikon
* izolační pásku

Náhradní díly:

* lopatkové kolo
* olejové a palivové filtry
* řemen alternátoru
* náhradní svíčky pro přívěsný motor
* motorový olej
* pojistky
* adaptéry
* zástrčky

Z ostatního vybavení zvláště zdůrazňujeme:

* nádobu, ve které budete zachytávat odpadový olej
* pilu nebo nůžky na železo (pokud by bylo potřeba řezat železné lano stěžně)
* sekeru a námořnický nůž

Na co třeba dát pozor během plavby?  

Aby plavba proběhla v nejlepším pořádku, doporučujeme Vám, aby jste včas věnovali pozornost následujícím detailům:

* každý den kontrolujte hladinu oleje v motoru, a to obzvlášť tehdy, pokud současně používáte plachty i motor. V takovýchto situacích motor pracuje pod spádem, přičemž se zvyšuje spotřeba oleje. Doporučuje se nepoužívat motor, pokud je sklon plavidla vyšší než 20 stupňů.
* postarejte se, aby hladina pohonných hmot v nádrži neklesla pod 1/3.
* po nastartování motoru prověřte, zda motor vypouští vodu přes výfuk, aby jste se ujistili, že chladící systém funguje bezchybně.
* v marínách a přístavech věnujte zvláštní pozornost lanům. Kvůli chvíli nepozornosti se lano velmi snadno zamotá do lodního šroubu a odmotávání může trvat i několik hodin. Pokud jste při zachycení se o lano měli zařazenou rychlost, mohlo dojít k poškození hřídele a nosičů motoru.
* s elektřinou zacházejte racionálně. Pokud jste na pevnině, na osvětlení a ledničku používejte výhradně servisní baterii, nepoužívejte nadbytečná světla a "požírače elektřiny" se snažte používat jen tehdy, když je motor v chodu. Připomínáme, že při úplném vybití baterií nebudete moci nastartovat motor.
* s pitnou vodou zacházejte racionálně a pokud to možnosti dovolují přednostně používejte mořskou vodu.
* vždy sledujte hloubku moře, aby jste nepoškodili kýl lodi. Uvíznutí na mělčině nebo náraz o dno nejsou omluvou případné vzniklé škody.
* plachty spusťte ihned, když je to potřeba, protože později může být příliš pozdě.
* před samotným začátkem plavby se dohodněte na pravidlech chování, které musí bez výjimky dodržovat všichni členové posádky.
* zavírejte za sebou dveře na lodi a dveře na skříních nebo je zabezpečte závorou.
* před začátkem plavby si ověřte, zda jsou všechny okna a poklopce zavřené. Stejný je i postup s ventily na toaletách.
* v přístavech a marínách nikdy nepoužívejte toalety. Zakazuje to zákon a za jeho porušení jsou stanovené vysoké pokuty. Pokud kotvíte v nějaké zátoce, toalety používejte až poté, co se ubezpečíte, že v blízkosti se nenachází žádní plavci.
* zvláštní pozornost věnujte čistotě a pořádku na lodi. Každý se musí starat o čistotu svých místností a o hygienu a pořádek ve společných prostorech se starejte společně. Na lodi je potřeba dodržovat pravidlo, že předmět, který jste si vzali, vrátíte po jeho použití na místo, odkud jste ho vzali. Loď, na které vládne nepořádek, prostě nefunguje. Starejte se o plavidlo a plavidlo se bude starat o Vás.

Co se od klienta očekává při odevzdávání plavidla?  

Všechno, co jste Vy očekávali od charterové cestovní kanceláře při přebírání plavidla, nyní charterová cestovní kancelář očekává od Vás. Plavidlo proto musíte vrátit včas a ve stavu, v jakém jste ho převzali, resp. bez jakýchkoliv vnějších a vnitřních poškození, s úplným základním a doplňujícím vybavením a samozřejmě s plnou nádrží paliva.

Tak, jako na začátku, se zástupcem Adriatic.hr ještě jednou zkontrolujete všechny detaily a pokud se zkonstatuje, že je vše v pořádku, resp. že plavidlo je vráceno ve stejném stavu, v jakém bylo odevzdáno, můžete se bez obav rozloučit s Jadranem, samozřejmě se spokojeným srdcem a s nadějí, že už brzy bude následující léto.

Které zákony třeba zvláště dodržovat?  

Rady a doporučení, které následují, upozorňují na následky, které pro přírodu může mít nezodpovědné chování jednotlivců. Zároveň jsou příspěvkem Adriatic.hr ke zvyšování uvědomělosti jednotlivců z pohledu jejich vztahu k přírodě, tak aby přírodní krásy našeho pobřeží, moře a ostrovů zůstali zachovány i pro následující generace.

Toalety

Používání toalet v marínách a přístavech je zakázáno a pokuty za porušení zákazu jsou vysoké. Pokud Vaše plavidlo kotví v přístavu, používejte sanitární toalety v prostorech maríny nebo blízkého pohostinského objektu. Pokud se nacházíte v zátoce, používejte toalety diskrétně a nejdříve si ověřte, zda se v blízkosti nenachází žádní plavci.

Odpad

Použité a nepotřebné předměty, jako i všechny ostatní druhy odpadu, nikdy neodhazujte do moře a v žádném případě je nenechávejte na plážích a v zátokách, kde kotvíte. Bohužel totiž neexistuje služba, která by odpadky z takovýchto míst organizovaně sbírala a odvážela je na skládky. Odpad odkládejte výlučně na místech k tomu určených v přístavech a marínách, ve kterých kotvíte.

Zakládání ohně

Pokud se kvůli grilování nebo vytvoření atmosféry rozhodnete založit oheň, udělejte tak výlučně na samotném pobřeží, a nikdy ne v borovicovém lese nebo v bezprostřední blízkosti jakékoli zeleně. Oheň zakládejte se zvláštní opatrností a pokud je patrný i sebemenší plamínek, nenechávejte oheň ani na chvíli bez dozoru. Bylo by vhodné, aby se ve Vaší blízkosti nacházel i hasící přístroj z plavidla, vědro na vodu nebo jakýkoliv vhodný «přístroj», který by Vám mohl pomoci, kdyby by se stalo něco zlého.

Signální rakety

Se signálními raketami zacházejte maximálně zodpovědně a uvědoměle, protože vícero zkušeností ukázalo, že i ony mohou zapříčinit požár na pobřeží, pokud se vystřelují špatně a bez rozmýšlení.

Ohrožené druhy

Bez ohledu na celkové bohatství a různorodost flóry a fauny Jadranu hrozí určitým rostlinným a živočišným druhům, nejčastěji kvůli nekontrolovanému lovu, úplné vyhubení. Svým zodpovědným chováním chraňte flóru a faunu našeho Jadranu (neznečišťujte moře, ryby lovte jen v množství, které můžete zkonzumovat, nezabíjejte zvířata pro zábavu, netrhejte mořské rostliny z nudy).

Ekologické katastrofy

Pokud si během plavby všimnete jakéhokoliv náznaku ekologické katastrofy (naftové nebo olejové skvrny, uhynuté ryby, požáry) nebo pokud je sami způsobíte, okamžitě o tom informujte nejbližší správu přístavu nebo záchrannou službu, aby bylo možné katastrofu rychle a účinně dostat pod kontrolu.


Nechť perla Středozemí září co nejdéle!

Live Chat Online Jak Vám můžeme pomoci?
Adriatic.hr používá soubory "cookie", aby stránky lépe přizpůsobila Vašim uživatelským potřebám. Dalším používáním naších internetových stránek souhlasíte s používáním těchto "cookies". Více informací... Zavři