E-mailová adresa
Heslo
 
Zabudli ste heslo? ?
E-mailová adresa
Live Chat
Kontaktný telefón
Slovensko
0800 606 223
02 2051 0381
Otváracia doba
Po - Pi
08:00h - 20:00h
So
08:00h - 14:00h


Pravidlá využitia bezplatného cestovania chorvátskymi diaľnicami


 1. Klient, ktorý si v sezóne 2014 zarezervuje ubytovanie z ponuky Adriatic.hr, má právo na refundáciu diaľničných poplatkov za chorvátsku diaľnicu, ktoré mu vznikli v súvislosti s príchodom, resp. odchodom z ubytovania rezervovaného prostredníctvom Adriatic.hr. Refundácia sa uskutočňuje formou zľavy na rezerváciu, o ktorú klient požiada v sezóne 2015.
 2. Klient, ktorý si za sezónu 2015 zarezervuje privátne ubytovanie najneskôr do 31. decembra 2014, má právo na refundáciu 100 % výšky diaľničných poplatkov, ktoré hradil v sezóne 2014.

  Klient, ktorý si za sezónu 2015 zarezervuje privátne ubytovanie v čase od 1. januára 2015 do 31. marca 2015, má právo na refundáciu 50 % výšky diaľničných poplatkov, ktoré hradil v sezóne 2014.

  Pri rezerváciách zadaných po 31. marci 2015 klient nemá právo na refundáciu diaľničných poplatkov.

 3. Refundácia diaľničných poplatkov sa vzťahuje len na diaľničné poplatky za najkratšiu reláciu diaľnice medzi vstupným (miesto vjazdu na chorvátsku diaľnicu) a výstupným bodom (miesto výjazdu z chorvátskej diaľnice) pre skupiny vozidiel IA, I a II (podľa kategorizácie HAC).
 4. Diaľničné poplatky za chorvátsku diaľnicu ne zahrňajú poplatky za prejazd Krčského mostu, mostu na rieke Mirne, tunela Učka a tunela Sveti Ilija.
 5. Najvyššia čiastka diaľničných poplatkov, ktorú je možné refundovať, je 90,93 € (úsek: Lipovac – Vrgorac).
 6. Refundácia diaľničných poplatkov sa vzťahuje na diaľničné poplatky hradené pri príchode klienta do rezervovaného ubytovania, resp. pri odchode z neho. Z toho dôvodu musia byť dátumy na účtenkách viazané na dátum pobytu v privátnom ubytovaní rezervovanom preostredníctvom Adriatic.hr – dátum vystavenia účtenky musí byť rovnaký (max. o 1 deň skôr) ako dátum začiatku pobytu v rezervovanom ubytovaní, resp. rovnaký (max. o 1 deň neskôr) ako dátum konca pobytu.

  Ak túto podmienku spĺňa len jedna účtenka, klientovi môžu byť refundované diaľničné poplatky len v jednom smere.

 7. Právo na refundáciu diaľničných poplatkov majú tí klienti, ktorí v sezóne 2014 využili služby privátneho ubytovania v trvaní minimálne 7 dní a ktorí si v sezóne 2015 zarezervujú služby privátneho ubytovania taktiež v trvaní minimálne 7 dní. Podmienkou refundácie diaľničných poplatkov za jedno vozidlo je minimálna cena rezervácie 500 € v každej sezóne. Ak klient požaduje refundáciu diaľničných poplatkov za viac vozidiel, minimálna hodnota rezervácie v každej sezóne (500 €) sa násobí počtom vozidiel, za ktorý klient požaduje refundáciu diaľničných poplatkov.
 8. Zľava sa vzťahuje len na stálych klientov, t.j. klient má v sezóne 500 právo na zľavu len vtedy, ak si zarezervoval ubytovanie v sezóne 2014 a neskôr ho nezrušil.
 9. Ak chce klient v sezóne 2015 využiť právo na refundáciu diaľničných poplatkov, povinný je najneskôr do 15 dní od skončenia pobytu v objekte privátneho ubytovania, ktoré si zarezervoval z ponuky Adriatic.hr v sezóne 2014, na adresu cestovnej kancelárie Adriatic.hr poštou poslať originálne účtenky za diaľničné poplatky. K účtenkám je potrebné uviesť aj nasledujúce údaje:
  • meno a priezvisko nositeľa rezervácie v sezóne 2014
  • termín rezervácie
  • kód rezervovanej ubytovacej jednotky

  Požiadavky na refundáciu diaľničných poplatkov, ku ktorým cestovná kancelária Adriatic.hr v stanovenej lehote neobdrží originálne účtenky, nebudú brané do úvahy.
 10. Účtenka musí obsahovať nasledujúce údaje: číslo účtenky, dátum a čas prejazdu mýtnice, miesto vjazdu a výjazdu z diaľnice a tiež kategóriu vozidla. Ak klient využíva ENC sústav, musí v stanovenej lehote faxom alebo e-mailom zaslať zoskenovaný výpis, z ktorého bude viditeľná uskutočnená transakcia a hore uvedené údaje.
 11. Každá účtenka môže byť refundovaná len raz.
 12. Účtenky zo sezóny 2014 môžu byť klientovi refundované len v sezóne 2015, nie až v sezóne 2016. V sezóne 2016 môžu byť klientovi, po splnení daných požiadaviek, refundované náklady zo sezóny 2015.
 13. Refundácia diaľničných poplatkov sa v zásade vzťahuje na jeden automobil na každých 5 osôb pri jednej žiadosti o rezerváciu privátneho ubytovania. V prípade rezervácie pre 6 alebo viac osôb sa počet osôb v rezervácii delí s 5 a výsledok sa zaokrúhli na prvé celé číslo smerom hore (napr. pri 11 rezervovaných osobách je kalkulácia nasledujúca: 11/5 = 2,2; t.j. klient má právo na refundáciu diaľničných poplatkov za 3 automobily).
 14. Ak sa počet osôb v žiadosti o rezerváciu v sezóne 2015 líši od počtu osôb v žiadosti o rezerváciu v sezóne 2014, refundácia sa uskutoční nasledujúcim spôsobom:

  • ak v sezóne 2014 využívalo služby privátneho ubytovania 6 alebo viac osôb a cestovali s viacerými osobnými autami, ale v sezóne 2015 je podaná žiadosť o rezerváciu len pre 5 osôb (jedno osobné auto), v sezóne 2015 budú refundované diaľničné poplatky len za jedno osobné auto;
  • ak v sezóne 2014 využívalo služby privátneho ubytovania 5 alebo menej osôb (jedno osobné auto) a v sezóne 2015 je podaná žiadosť o rezerváciu pre 6 alebo viac osôb (2 alebo viac osobných áut), v sezóne 2015 budú refundované diaľničné poplatky za jedno osobné auto, avšak v sezóne 2016 môžu byť refundované diaľničné poplatky za dve alebo viac osobných áut.
 15. Ak v sezóne 2014 klienti cestujú na dovolenku ako skupina (napr. 9 osôb) a nositeľ rezervácie zo sezóny 2014 v sezóne 2015 na dovolenku nepocestuje, jeho spolucestujúci zo sezóny 2014 môžu využiť refundáciu diaľničných poplatkov len vtedy, ak nositeľ rezervácie v rezervačnom formulári zo sezóny 2014 uvedie ich mená a e-mailové adresy.

  Spolucestujúci bude mať v tom prípade v sezóne 2015 právo na zľavu pre stáleho klienta aj na refundáciu diaľničných poplatkov za chorvátsku diaľnicu. Aj v tomto prípade sa aplikuje rovnaké pravidlo refundácie, napr. ak v sezóne 2014 cestuje na dovolenku len 9 osôb, klienti majú právo na refundáciu diaľničných poplatkov za 2 autá (9/5 = 2 autá). Ak by v sezóne 2015 na dovolenku cestovalo viac klientov ako v predchádzajúcej sezóne (napr. 15 osôb) a ak by nositeľom rezervácie bola iná osoba ako v sezóne 2014 (pretože pôvodný nositeľ rezervácie necestuje), klient má právo na refundáciu diaľničných poplatkov za všetky osobné autá z predchádzajúcej rezervácie (9/5 = 2 autá) s podmienkou, že pôvodný nositeľ rezervácie dal klientovi aj svoje účtenky. Pôvodný nositeľ rezervácie zo sezóny 2014 tým stráca právo na refundáciu diaľničných poplatkov.

Adriatic.hr používa cookies (koláčiky), aby stránky lepšie prispôsobila Vašim užívateľským potrebám. Ďalším používaním našej internetovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií... Zatvor