E-mailová adresa
Heslo
 
Zabudli ste heslo? ?
E-mailová adresa
Kontaktný telefón
Slovensko
0800 606 519
02 2051 0381
Otváracia doba
Po - Pi
08:00h - 22:00h
So
08:00h - 14:00h

Často kladené otázky (FAQ)

UBYTOVANIE

Ako rezervovať ubytovanie?  

1. Ubytovaciu jednotku, ktorá bude najviac vyhovovať Vašim požiadavkám a potrebám môžete vybrať dvomi spôsobmi:
* samostatne, pomocou niektorej z ponúknutých možností vyhľadávanie na našej stránke
* kontaktovaním nášho oddelenia predaja, pracovníci ktorého Vám po úvodnom oboznámení sa s Vašimi požiadavkami odporučia niekoľko objektov, ktoré najviac vyhovujú Vašim kritériám.

2. Kým vyhľadávate na našej stránke, pri každom objekte, ktorý upúta Vašu pozornosť, kliknutím na link "pridaj objekt" môžete vybraný objekt uložiť do virtuálnej databázy (favorites), ktorú sami formujete a ktorá obsahuje len tie objekty, ktoré najviac vyhovujú Vašim kritériám. Váš výber zostane uložený a k uvedenej databáze môžete pristúpiť kedykoľvek, ale ak ste vyhľadávanie uskutočnili ako anonymný užívateľ, môžete tak urobiť výlučne z počítača, na ktorom ste uskutočnili vyhľadávanie. Ak ste sa po príchode na naše stránky zaregistrovali a našu ponuku prezerali ako registrovaný užívateľ, k Vášmu užšiemu výberu budete môcť pristúpiť kedykoľvek a z ktoréhokoľvek počítača, ak sa vopred prihlásite pod Vašim užívateľským menom.

3. Po vytvorení Vášho užšíeho výberu, kliknutím na "prehľad môjho výberu" získate kompletný a detailný prehľad vybraných objektov. Systematické a prehľadné zobrazenie vybraných ubytovacích jednotiek Vám určite pomôže, aby ste ľahko našli objekt, ktorý najviac vyhovuje Vašim požiadavkám.

4. Ak sa definitívne rozhodnete pre niektorý z objektov, potrebné je zadať požiadavku na rezerváciu. Aby bolo možné Vašu požiadavku na rezerváciu spracovať, potrebné je, aby ste v rezervačnom formulári uviedli všetky informácie, ktoré sa od Vás požadujú.

5. Po odoslaní vyplneného rezervačného formulára Vám bude predložená kalkulácia ceny, ktorá zahŕňa všetky rezervované služby. V kalkulácii ceny je taktiež uvedená aj čiastka akontácie, ktorú je potrebné uhradiť pri rezervácii vybranej ubytovacej jednotky.

6. Odoslaný rezervačný formulár obdrží naše oddelenie predaja. Ihneď po prijatí požiadavky na rezerváciu budú naši pracovníci kontaktovať majiteľa vybranej ubytovacej jednotky a pred odoslaním oficiálnej výzvy k platbe preveria, či informácia o obsadenosti uvedená na našej internetovej stránke zodpovedá skutočnosti, resp. či je požadovanú rezerváciu možné realizovať.
Po potvrdení dostupnosti rezervovanej služby Vám e-mailom zašleme oficiálnu výzvu k platbe, v ktorej budú jasne uvedené všetky náklady týkajúce sa Vašej rezervácie, ako aj čiastka akontácie, ktorú je potrebné uhradiť pri potvrdení rezervácie. Samotná platba sa realizuje v súlade so spôsobmi a dynamikou platby uvedenými na našej stránke.

7. Pre konečné potvrdenie rezervácie je potrebné uhradiť akontáciu, a to najneskôr do 24 hodín od prijatia oficiálnej výzvy k platbe. Prekročenie uvedenej lehoty zo strany klienta môže viesť k overbookingu, za ktorý cestovná kancelária nenesie zodpovednosť, ale zaväzuje sa ponúknuť klientovi náhradné ubytovanie v rovnakej kvalite.

8. Ihneď po uskutočnení platby je potrebné zaslať kópiu platobného príkazu mailom (payments@adriatic.hr) alebo faxom (+ 385 21 456 789). Ak ste úhradu realizovali kreditnou kartou, cestovná kancelária obdrží potvrdenie o uskutočnenej platbe automaticky.
Po pripísaní Vašej platby na účet cestovnej kancelárie, resp. po autorizovaní Vašej kreditnej karty, Vám mailom zašleme voucher, v ktorom budú uvedené všetky potrebné informácie o majiteľovi a adrese rezervovaného objektu.
Voucher, ktorý obdržíte, je pre Vás zároveň aj písomným dokladom, že ste si zaistili ubytovanie na Jadrane.

Ako nájsť vhodné ubytovanie?  

Aby sme Vám pomohli rýchlejšie sa zorientovať v našej ponuke a zároveň aj ľahko nájsť objekt, ktorý najviac vyhovuje Vašim predstavám, ponúkame Vám niekoľko možností vyhľadávania v našej ponuke.

1. Jednoduché vyhľadávanie - Stanovením základných parametrov (termín dovolenky, počet osôb, druh ubytovania a lokalita objektu) program automaticky generuje všetky stanovené podmienky a ponúkne Vám len tie objekty, ktoré vyhovujú zadaným kritériám.

2. Detailné vyhľadávanie - Ak sú pre Vás dôležité aj ďalšie kritériá okrem tých, ktoré ponúka jednoduché vyhľadávanie, využite náš detailný vyhľadávač. Detailné vyhľadávanie je možné vykonávať v niekoľkých kategóriách:
* všeobecné údaje (termín ubytovania, počet osôb, druh ubytovania a lokalita)
* detailná lokalita objektu (ostrov - pevnina, vzdialenosť objektu od pláže, miesta s piesočnatou plážou, miesta na samote)
* druh objektu (luxusné vily, penzióny, objekty s bazénom a pod.)
* pozícia ubytovacej jednotky (prízemie, 1. poschodie, 2. poschodie,...)
* dodatočná ponuka (stravovanie, možnosť pobytu s domácim miláčikom, klimatizácia, prístup k internetu...)

3. Vyhľadávanie podľa kódu - Ak si chcete detailne prezrieť konkrétny objekt, je potrebné, aby ste do určeného políčka zapísali kód objektu. Tento spôsob vyhľadávania umožňuje najrýchlejší prístup k vybranému objektu, ale musíte vopred poznať kód, pod ktorým je objekt evidovaný.

4. Geografické vyhľadávanie - S pomocou interaktívnej mapy, resp. s ňou prepojeného výberu regiónov, riviér alebo letovísk môžete veľmi jednoducho zadať požiadavku na zobrazenie objektov, ktoré sa nachádzajú vo Vami preferovanej lokalite.

Ak Vám vyhľadávanie neponúkne ani jeden objekt, ktorý vyhovuje všetkým zadaným požiadavkám, kliknutím na tlačidlo "back" sa vrátite k predchádzajúcemu kroku. Všetky zadané požiadavky zostanú uložené. V takom prípade Vám radíme, aby ste upustili od požiadavky, ktorá je pre Vás najmenej dôležitá a zopakovali vyhľadávanie.

Ak detailné vyhľadávanie vedie k veľkému počtu ponúknutých objektov, ktoré vyhovujú všetkým zadaným požiadavkám, kliknutím na tlačidlo "back" sa vrátite k predchádzajúcemu kroku, kde k už existujúcim požiadavkám môžete pridať dodatočné požiadavky.

Ako sa realizuje platba v dvoch splátkach?  

Platba za vybranú ubytovaciu jednotku sa realizuje v dvoch splátkach. Prvá časť sa platí vopred po prijatí výzvy k platbe a druhú časť klient platí v deň nástupu na dovolenku v pobočke našej cestovnej kancelárie, v partnerskej cestovnej kancelárii alebo priamo majiteľovi objektu.

V závislosti od formy zmluvy s prenajímateľmi je v osobitných prípadoch potrebné uskutočniť úhradu zvyšnej čiastky na devízový účet cestovnej kancelárie, a to najneskôr 30 pred nástupom na dovolenku.

Výška akontácie je 50 % z celkovej ceny pobytu. Túto cestovná kancelária prevedie na bankový účet prenajímateľa objektu ihneď po prijatí platby.

V niektorých prípadoch (napr. pri rezervácii krátkeho termínu alebo pri rezervácii klientov, ktorí potrebujú pre vstup do Chorvátska vízum) je potrebné pre potvrdenie rezervácie uhradiť ihneď 100 % celkovej ceny rezervácie.

S výškou akontácie a spôsobom úhrady zvyšnej čiastky bude klient oboznámený pri príležitosti zaslania oficiálnej výzvy k plate.

V prípade, ak klient požaduje faktúru (daňový doklad), povinný je to nahlásiť pri zaslaní požiadavky na rezerváciu.

V akej lehote je potrebné uhradiť akontáciu?  

Pre potvrdenie rezervácie sa klient zaväzuje v lehote do 24 hodín (nedele a štátne sviatky sa nepočítajú) od vystavenia výzvy k platbe uskutočniť platbu za rezerváciu a potvrdenie o úhrade následne zaslať cestovnej kancelárii.

Presný dátum, do ktorého sa cestovná kancelária zaväzuje poskytnúť lehotu pre potvrdenie rezervácie (prednostné právo kúpy pre klienta), je uvedený v každej vystavenej výzve k platbe v rubrike "lehota splatnosti".

Od momentu, kedy klient odošle požiadavku na rezerváciu až do vypršania lehoty pre potvrdenie rezervácie, sa rezervované dni stiahnu z ponuky a právo prednostnej kúpy patrí nositeľovi rezervácie. Počas trvania opcie rezervácia predmetného objektu zo strany iného klienta v rovnakom termíne nie je možná. Rezervované termíny sú na stránke označené žltou farbou.

Ak v lehote splatnosti klient uskutoční platbu za rezerváciu a potvrdenie o úhrade pošle cestovnej kancelárii, hneď po preverení uskutočnenej platby bude rezervovaný termín označený na stránke červenou farbou. Tým v nasledujúcom období už nebude možné uskutočniť rezerváciu rovnakej ubytovacej jednotky, ktorá by sa čo len čiastočne prekrývala s potvrdeným termínom.

Ak v stanovenej lehote cestovná kancelária neobdrží potvrdenie o realizácii platby, chápe to ako odstúpenie klienta od zadanej požiadavky na rezerváciu. Po uplynutí lehoty splatnosti už rezervovaný termín na stránke nebude označený žltou farbou a bude opäť vrátený do predaja.

Akým spôsobom sa realizuje platba z Chorvátska?  

# platbou v hotovosti v pobočke našej cestovnej kancelárie alebo v ktorejkoľvek inej cestovnej kancelárii, ktorá s Adriatic.hr uzatvorila zmluvu o spolupráci
Platbu môžete uskutočniť:

* v našej pobočke na adrese: Poljička cesta 26, 21000 Split, Chorvátsko
* v ktorejkoľvek cestovnej kancelárii oprávnenej na predaj pobytov z ponuky Adriatic.hr.


# úhradou na bežný účet cestovnej kancelárie
Aby ste mohli správne uskutočniť úhradu na bežný účet cestovnej kancelárie, budete potrebovať nasledujúce údaje:
* platca: meno a priezvisko nositeľa rezervácie s adresou bydliska
* príjemca: Turistička agencija "Adriatic.hr", Poljička cesta 26, 21000 Split
* dátum: platba musí byť uskutočnená v lehote 24 hodín od vystavenia výzvy k platbe
* suma: uviesť čiastku podľa prijatej výzvy k platbe, v protihodnote v kunách prepočítanej podľa stredného kurzu HNB v deň úhrady
* číslo účtu: 2484008-1104970711


# on-line platba kreditnými kartami (Maestro, Mastercard, Visa)
Ak sa rozhodnete pre on-line úhradu kreditnou kartou, poskytnutím údajov týkajúcích sa Vašej kreditnej karty splnomocňujete cestovnú kanceláriu, aby v súlade so stanovenou dynamikou platby zinkasovala hodnotu Vašej rezervácie.

Akým spôsobom sa realizuje platba zo zahraničia?  

# platbou prostredníctvom bankového príkazu na devízový účet cestovnej kancelárie

Devízový účet cestovnej kancelárie:
* príjemca: Turistička agencija "Adriatic.hr", Poljička cesta 26, 21000 Split
* banka príjemcu: Raiffeisen Bank, Split, Croatia
* IBAN: HR9024840081500173375
* Swift: RZBHHR2X

# platbou prostredníctvom bankového príkazu na účet cestovnej kancelárie vedený na Slovensku pre všetkých klientov z členských krajín SEPA (27 členských krajín EU, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko a Monako):
* príjemca: Adriatic.hr d.o.o., Poljička cesta 26, 21000 Split
* banka príjemcu: UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A, 81333 Bratislava
* IBAN: SK7311110000001115919003
* číslo účtu: 1115919003/1111
* Swift: UNCRSKBX
* kód krajiny príjemcu: SK (Slovakia)

Platby klientov zo Slovenskej republiky na tento účet sa spracovávajú v rámci domáceho platobného styku a platby ostatných klientov ako platby platobného styku v rámci SEPA, vďaka čomu sú celkové bankové poplatky, ktoré klient hradí za prevod platby, nižšie ako pri platbe na účet otvorený v Chorvátsku, a vo väčšine prípadov aj ako pri platbách kreditnými kartami, kde klient hradí kurzový rozdiel.

Klienti môžu na tento účet uhradiť rezervácie privátneho ubytovania vo väčšine objektov z našej ponuky (95 % objektov). Výnimkou sú rezervácie hotelového ubytovania, ubytovania na majákoch, služby prenájmu plavidiel a vozidiel, pretože platby za tieto služby kvôli chorvátskym legislatívnym obmedzeniam nie je možné prijímať na účty vedené mimo Chorvátskej republiky.

# on-line platba kreditnými kartami (Maestro, Mastercard, Visa)
Ak sa rozhodnete pre on-line úhradu kreditnou kartou, poskytnutím údajov týkajúcích sa Vašej kreditnej karty splnomocňujete cestovnú kanceláriu, aby v súlade so stanovenou dynamikou platby zinkasovala hodnotu Vašej rezervácie.

Ako poslať potvrdenie o uhradenej akontácii?  

Potvrdenie o uskutočnení platby nám môžete zaslať faxom (+ 385 21 456 789) alebo ho môžete naskenovať a poslať na našu e-mailovú adresu (payments@adriatic.hr).

Ihneď po overení prijatého potvrdenia sa rezervované termíny označujú na stránke červenou farbou. Rezervácia danej ubytovacej jednotky v termíne, ktorý by sa hoci len čiastočne prekrýval s potvrdenou rezerváciou, už nebude možná. Ihneď po prijatí uhradených finančných prostriedkov na účet cestovnej kancelárie (alebo po autorizácii kreditnej karty), zasielame klientovi e-mailom všetky potrebné informácie o majiteľovi a adrese rezervovaného objektu.

Kedy klient dostane informácie o majiteľovi a adrese rezervovaného objektu?  

Cestovná kancelária sa zaväzuje ihneď po pripísaní uhradenej platby na účet cestovnej kancelárie, resp. ihneď po autorizácii platby kreditnou kartou, zaslať klientovi mailom všetky dôležité informácie o ubytovaní, ktoré zahŕňajú:

* meno a priezvisko majiteľa objektu
* adresu objektu
* telefónne číslo pevnej linky v samotnom objekte
* všetky potrebné telefonické kontakty (domáci telefón, telefón do práce, mobil a fax)

V prípade komplikovanejšieho príchodu na uvedenú adresu Vám mailom zašleme aj popis ako najľahšie nájsť vybraný objekt.

Musí klient pred dovolenkou kontaktovať majiteľa objektu?  

Priamym kontaktom s majiteľom môžete vyriešiť Vaše prípadné pochybnosti alebo nové otázky. Pripomíname Vám však, že priamy kontakt s Vaším domácim pred príchodom na dovolenku nie je Vaša povinnosť, je to však jedna z možností, ktorú máte k dispozícii.

Kedy klient dostane voucher (potvrdenie o rezervovanej službe)?  

Ihneď po prijatí uhradenej čiastky na účet našej cestovnej kancelárie, alebo po autorizácii transakcie vykonanej kreditnou kartou, Vám e-mailom zašleme voucher.

Vo voucheri bude popri všetkých informáciách o majiteľovi a adrese zakúpeného objektu osobitne vyznačená zvyšná čiastka, ktorú sa klient zaväzuje uhradiť majiteľovi objektu v deň nástupu na dovolenku. Pri príchode do zakúpeného objektu predložíte voucher majiteľovi objektu. Po úhrade zvyšnej čiastky Vám prenajímateľ odovzdá kľúče od zakúpenej ubytovacej jednotky.

Ak sa zvyšná čiastka rezervácie platí na účet cestovnej kancelárie, voucher bude klientovi zaslaný po úhrade zvyšnej čiastky. Pri príchode do zakúpeného objektu predložíte voucher majiteľovi objektu a on Vám odovzdá kľúče od zakúpenej ubytovacej jednotky.
Ak ste celú sumu rezervácie uhradili jednou platbou, voucher Vám bude zaslaný na Váš e-mail ihneď po pripísaní Vašej platby náš účet. Pri príchode do zakúpeného objektu predložíte voucher majiteľovi objektu a on Vám odovzdá kľúče od zakúpenej ubytovacej jednotky.

MAJÁKY

Čo si zobrať so sebou?  

Klienti si musia so sebou priniesť potraviny a koreniny, dodatočné uteráky, kuchynské utierky, zápalky na zapálenie sporáka, čistiace prostriedky a všetko ostatné potrebné na pobyt v apartmáne.

Ako je organizovaná dodávka potravín?  

Do majákov Savudrija, Veli Rat a Struga je možná dodávka potravín za príplatok. Po predchádzajúcom dohovore je dodávka potravín možná aj do májákov Sv. Ivan na pučini, Porer a Prišnjak. Sušac a Palagruža sa nachádzajú v šírom mori, klienti si preto musia potraviny zabezpečiť pred odchodom na maják.

Čo ak klient bude potrebovať rýchlu lekársku pomoc?  

Ubytovanie v majákoch, ktoré sa nachádzajú na vzdialených ostrovoch odporúčame len zdravým osobám. Pre klienta, ktorý potrebuje rýchlu lekársku pomoc prichádza rýchloloď alebo helikoptéra, ktorá ho prepraví do najbližšej nemocnice. Vo všetkých majákoch existujú VHF rádiostanice, pomocou ktorých sa môže privolať rýchla pomoc alebo požiadať o lekársku radu prostredníctvom núdzového kanála 16 (tzv. kanál istoty).

Býva správca majáku v majáku?  

Vo všetkých majákoch, okrem Prišnjaka, bývajú správcovia majákov so svojimi rodinami.

Je možné prenajať si čln?  

Ak vlastníte povolenie na vedenie motorových plavidiel, môžete si, po predchádzajúcom dohovore so správcom majáku, prenajať jeho čln.

PRENÁJOM PLAVIDIEL

Ako zostaviť posádku plavidla?  

Pri zostavovaní posádky, ktorá bude musieť fungovať v podmienkach odlišných od každodenného života, je potrebné vziať do úvahy viacero skutočností. Skupina by mala mať podobné predstavy o tom, ako by mal vyzerať plán plavby a výber destinácie, pomer aktívnosti a oddychu, plavby a pobytu v maríne a pod.
Ak si prenajímate plavidlo bez skippera, vopred určite, kto bude vedúci a kto bude robiť dôležité rozhodnutia v sporných a nebezpečných situáciách. Osoba, ktorá prevezme kormidlo, musí mať, na základe doterajších skúseností a odbornosti, úplnú dôveru a úctu všetkých členov skupiny.
Ak členovia Vašej skupiny vidia budúcu plavbu diametrálne odlišným spôsobom, radíme Vám, aby ste sa už na samom začiatku rozdelili na dve skupiny a vyhli sa pokazenej dovolenke.

Ktoré obdobie je najvhodnejšie pre plavbu po Jadrane?  

Po Jadrane sa môžete plaviť počas celého roku. Výber termínu plavby preto prispôsobte svojim prioritám a nautickým schopnostiam.

Ak sa chystáte na svoju prvú plavbu, leto je pre Vás najlepšie obdobie, pretože pravdepodobnosť zlého počasia, ktoré by si od Vás vyžadovalo osobitné skúsenosti a znalosti vedenia plavidla, je minimálna. Zimné obdobia je ideálne pre skúsených moreplavcov, ktorí túžia po dobrodružstve.

Ak chcete okrem plavby zažiť aj atmosféru jadranských miest, navštíviť kultúrno-umelecké podujatia a nočné kluby, potom je leto určite najlepšou voľbou. Jar a jeseň sú ideálnym obdobím pre tých, ktorí sa chcú kúpať v ešte vždy teplom mori a zároveň sa vyhnúť letným zápcham.

Ak je pre Vás najdôležitejšie slnečné počasie, ideálne obdobie pre Vás bude júl a august. Týmto mesiacom sa však vyhýbajte, ak je pre Vás pri výbere termínu plavby najdôležitejším kritériom cena.

Ako vybrať akvatórium a naplánovať trasu plavby?  

Výber akvatória prispôsobte Vašim želaniam a možnostiam.
Ak ste začiatočník, vyberte si známe, už overené trasy v menej veterných oblastiach a s členitým pobrežím, ktoré Vám poskytne bezpečný úkryt v maríne, prístave alebo v zátoke do ktorej môžete doplávať za maximálne 2 hodiny.

Ak má Vaša expedícia prevažne potápačský alebo športovo-rybársky charakter, overte si, ktorá časť Jadranu Vám môže poskytnúť najviac možností vzhľadom na Vaše požiadavky. Osobitnú pozornosť venujte zabezpečeniu všetkých potrebných dokumentov a povolení. Oboznámte sa taktiež so zónami, v ktorých je rybolov a potápanie zakázané.

Po vybraní akvatória je vhodné naplánovať si aj denné trasy plavby. Odporúčame Vám, aby ste sa pridržiavali základného pravidla že na plavbu do najvzdialenejšieho miesta nesmiete spotrebovať viac ako tretinu času, ktorý máte k dispozícii. Takto si budete môcť vychutnať miesta, ktoré navštívite a zároveň sa načas vrátiť do materského prístavu. Nezabudnite, že pokuty za nedodržanie termínu návratu plavidla sú vysoké.

Na základe akých kritérií vybrať plavidlo?  

Večná dilema - plachetnica alebo motorová jachta?
Ak máte záujem o dynamickú dovolenku, ak chcete prejsť veľké vzdialenosti a čo najviac vidieť, určite je pre Vás správnou voľbou motorová jachta. Ak však dávate prednosť pomalému hojdaniu sa na vlnách a užívaniu v pôvaboch plavby, vyberte si plachetnicu.

Rozpočet je často faktor, ktorý zužuje možnosť výberu. Ak je Váš finančný rozpočet skromnejší, vyhnite sa rezervácii motorovej jachty, pretože ony sú pravými požieračmi paliva.

Ak sa plánujete plaviť po Jadrane v júli alebo v auguste, odporúčame Vám, aby ste si svoje plavidlo zarezervovali najneskôr do konca apríla. Záujem o plavidlá je totiž veľmi veľký a tie najlepšie sa rezervujú veľmi rýchlo.

Pokiaľ ide o kvalitu rezervovaného plavidla, odporúčame, aby ste si medzi plavidlami rovnakého typu a rovnakého výrobcu vždy vybrali novšie plavidlo, a to hlavne vtedy, ak ide o Vašu prvú plavbu. Novšie plavidlo Vám dáva väčšiu záruku bezproblémovej dovolenky.

Čo obsahuje zmluva o prenájme plavidla?  

Aby zmluva o prenájme plavidla bola platná a slúžila svojmu účelu, musí obsahovať nasledujúce časti:

* obvyklé údaje o zmluvných stranách: o charterovej spoločnosti a o osobe, ktorá si prenajíma plavidlo. Ak prenajímateľ plavidla nie je zároveň aj skipperom, skipper sa uvádza osobitne, spolu so všetkými dôležitými údajmi o povolení, ktoré ho oprávňujú k riadeniu plavidla,
* predmet zmluvy (predmetné plavidlo so všetkými podstatnými charakteristikami),
* presnú cenu prenájmu plavidla a presnú výšku kaucie s jasne určenými podmienkami a spôsobmi platby. Taktiež musia byť výslovne uvedené aj všetky ostatné doplnky, ktoré si prenajímateľ zakúpil, napr. prívesný motor, gumený čln, spinaker atď. s príslušnými cenami,
* termín prenájmu s presnými dátumami a časmi, kedy je možné plavidlo prevziať a dokedy sa musí vrátiť do materského prístavu,
* materský prístav, resp. prístav, v ktorom sa plavidlo odovzdá v prípade «one way chartera»,
* presný počet osôb, ktoré si plavidlo prenajímajú, resp. počet osôb, ktoré budú ubytované na plavidle.

Pripomíname, že na našich internetových stránkach je zmluva o prenájme plavidla dostupná vo forme Všeobecných podmienok prenájmu plavidiel. Vzhľadom na to, že rezervácia plavidiel sa uskutočňuje on-line, resp. zmluva o spolupráci sa uzatvára na diaľku, nie je možné formálne podpísať zmluvu. Úhradou rezervácie klient potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými podmienkami prenájmu plavidiel, a že s nimi v úplnosti súhlasí. Obsah Všeobecných podmienok prenájmu plavidiel je po zaplatení rezervácie plne záväzný tak pre klienta, ako aj pre cestovnú kanceláriu.

Ihneď po prijatí úhrady za rezerváciu na účet cestovnej kancelárie, cestovná kancelária zasiela klientovi voucher, v ktorom sú osobitne vyznačené všetky podstatné časti zmluvy o prenájme plavidla. Na základe vouchera si klient po príchode do materského prístavu prevezme prenajaté plavidlo.

Čo je potrebné vziať so sebou na plavbu?  

Nasleduje detailný zoznam "vecí", ktoré by ste mohli potrebovať počas plavby, resp. "vecí", ktoré by bolo vhodné mať v prípade potreby po ruke. Pripomíname, že jednotlivé plavidlá majú niektoré z uvedených položiek zahrnuté v základnej cene, avšak väčšina položiek sú veci osobnej potreby. Našou povinnosťou je, aby sme Vás na ne upozornili, konečné rozhodnutie však musíte urobiť Vy.

Doklady, telefónny adresár a platobné prostriedky

* voucher alebo zmluva o prenájme plavidla
* osobné doklady (pas, občiansky preukaz, vodičský preukaz a doklad o zdravotnom poistení)
* osvedčenie o spôsobilosti na vedenie lode
* osobné poistenie
* ostatné doklady (potápačské, rybárske,...)
* osobný telefónny adresár s osobitne zvýraznenými číslami, ktoré v prípade potreby môžete volať bez ohľadu na pracovný čas a ktorý zahŕňa aj telefónne čísla správ prístavov a Vašej charterovej spoločnosti.
* peniaze (kreditné karty, šeky, hotovosť)

Oblečenie a obuv

* oblečenie na plachtenie
* zimná bunda
* komplet teplého oblečenia
* komplet letného oblečenia
* športové oblečenie
* plachtárske rukavice (bez prstov)
* plachtárska čiapka so šiltom na ochranu pred slnkom
* zimná čiapka
* gumené čižmy
* ľahké lodné topánky alebo športová obuv
* obuv na pevninu
* plavky

Predmety osobnej potreby

* vlastná záchranná vesta
* slnečné okuliare
* náhradné kontaktné šošovky, ak ich používate
* maska
* plutvy

Osobná hygiena

* potreby na osobnú hygienu
* uteráky na osobnú hygienu
* uteráky na kúpanie
* papierové vreckovky
* toaletný papier
* krém alebo olej na opaľovanie (s čo najvyšším ochranným faktorom)
* prostriedky na ochranu pred hmyzom

Prostriedky prvej pomoci a lieky

* obväzy a gáza
* náplaste
* dezinfekčné prostriedky

bolo by vhodné, aby ste na palube mali okrem liekov, ktoré každodenne užívate, aj lieky proti:

* nevoľnosti
* žalúdočným ťažkostiam
* črevným problémom
* zápalu hrdla
* kašľu
* vysokej teplote
* alergii

Jedlo a nápoje

Bez ohľadu na spôsob stravovania, pre ktorý sa rozhodnete (stravovanie v pobrežných reštauráciách alebo príprava jedla na lodi), Vám odporúčame, aby ste si so sebou zobrali dostatočné množstvo nápojov a koreniny, resp. niektoré z nasledujúcich potravín, ktoré sa Vám vždy zídu:

* cukor
* soľ
* korenie
* ocot
* olej
* cestoviny
* hotové polievky
* múka
* vajíčka
* mlieko
* káva
* trvanlivý chlieb

A samozrejme, v žiadnom prípade sa nezabudnite zásobovať potrebným množstvom pitnej vody!

Ostatné

* vlastný komplet nautických potrieb a nautických máp (ak ich máte)
* ručný GPS (ak ho máte)
* osobný kompas (ak ho máte)
* ďalekohľad
* potreby na športový rybolov (na podvodnú pušku musíte mať povolenie)
* námorní sprievodcovia, turistické prospekty alebo akákoľvek iná literatúra, ktorá Vám môže poskytnúť užitočné informácie o akvatóriu, ktoré ste si vybrali
* prostriedky na umývanie riadu
* prostriedky na udržiavanie hygieny sociálnych zariadení
* prostriedky na čistenie lode
* prostriedky na dezinfekciu pitnej vody
* sada užitočného náradia
* sada ostrých nožov
* nožnice
* šicie potreby
* murárske rukavice (pre ľahšie narábanie s kotvou)
* lampáš na batérie
* zápalky (zapaľovač)
* sviečky
* budík
* mobilný telefón s 12 V nabíjačkou na batérie...
* fotoaparát alebo videokamera
* prenosný rádio-magnetofón
* kazety alebo CD s hudbou, ktorú počúvate
* ak bude na lodi nejaký hudobník, vezmite so sebou aj nástoj, na ktorý hrá
* rôzne spoločenské hry
* zábavná a oddychová literatúra

Je potrebné, aby sa pri preberaní plavidla zložil depozit?  

Pri preberaní kľúčov od prenajatého plavidla je potrebné veliteľovi základne odovzdať stanovenú finančnú čiastku, ktorá slúži ako depozit na pokrytie prípadných škôd na plavidle alebo jeho vybavení, ktoré môžu vzniknúť počas trvania Vášho prenájmu.

Pripomíname, že charterová cestovná kancelária Vás môže zaťažiť len do výšky zloženej kaucie, a to bez ohľadu na výšku spôsobenej škody. Zvyšnú čiastku hradí poisťovacia spoločnosť.

Kauciu je teoreticky možné uhradiť viacerými spôsobmi: v hotovosti, kreditnou kartou, cestovnými šekmi alebo eurošekmi, prípadne bankovým prevodom, avšak charterová cestovná kancelária obvykle ponúka len niektoré z uvedených možností. Nezriedka je spôsob úhrady kaucie, ktorému dávate prednosť, zároveň jedným z faktorov, ktoré ovplyvnia výber Vašej tohtoročnej partnerskej charterovej cestovnej kancelárie.

Samozrejme, kauciu skladáte až vtedy, keď sa osobne uistíte, že stav plavidla a jeho vybavenia v úplnosti zodpovedá internetovej prezentácii, resp. tomu, čo Vám ponúkol vedúci charterovej základne. Ak plavidlo vrátite bez akýchkoľvek následných poškodení alebo strát na vybavení, kaucia Vám bude po check-out-e v plnej výške vrátená.

Na čo treba dať pozor pri preberaní plavidla?  

Aby bola bezpečnosť osôb a plavidla počas plavby čo najvyššia, je potrebné, aby ste pri preberaní plavidla venovali pozornosť, skontrolovali a prezreli:

Plavidlo zvonka

* či má viditeľné poškodenia, napr. škrabance alebo údery na trupe, bokoch a palube
* skontrolujte stĺpiky zábradlia a overte si, či nie sú ohnuté, resp. či majú celé podstavce
* skontrolujte bočné a kormové odrazníky na ochranu lode
* skontrolujte napätosť zábradlových železných povrazov
* skontrolujte kotvu a elektrický naviják a overte si, či je druhý koniec kotvového lana upevnený v kotvovom skladišti. Poznačte si dĺžku kotvového lana, vyskúšajte kotvový naviják, informujte sa, či má plavidlo rezervnú kotvu a kde sa nachádza
* ak si prenajímate aj gumený čln, tiež ho skontrolujte, pričom sa osobitne zamerajte na bezchybnosť prívesného motora a vesiel

Vybavenie paluby

* vyskúšajte navijáky tak, že rukou otočíte každý naviják. Navijáky sa musia otáčať hladko. Poznačte si, koľko kľúk navijákov ste prevzali!
* vyskúšajte sťažňové kladkostroje, bočné behúne rolovacej genovy, behúň hlavnej lodnej plachty
* skontrolujte stopery
* postavte sa k sťažňu a pozrite sa nahor pozdĺž sťažňa a ramien, pričom si všimnite, či je sťažeň rovný a či sú ramená kolmé na sťažeň
* skontrolujte, aby sťažňové laná neboli príliš voľné
* kvôli plavbe lode pod mostami si poznačte výšku sťažňa od hladiny mora
* na plachetnici rozviňte plachty a skontrolujte, či nie sú poškodené
* skontrolujte zdviháky plachiet a laná na spúšťanie plachiet. Potrebné je, aby neboli viditeľne poškodené, resp. rozleptané.
* zatočte kormidlo doľava a doprava, aby ste si overili, že nemá voľný chod

Kormové skladiská

* prepočítajte laná na pripútanie k brehu a posúďte, či ich je dostatok
* prepočítajte dodatočné odrazníky na ochranu lode a zapíšte ich
* skontrolujte hák na priťahovanie a odstrkovanie lode (mezomarin)
* overte si, či sa na lodi nachádza nádoba na naberanie vody
* skontrolujte vybavenie na čistenie lode
* overte si, či je k dispozícii hadica na vodu a skontrolujte, či je holander na mieste
* nezabudnite na kábel na pripojenie k elektrickej sieti, ak má plavidlo možnosť plnenia batérií
* skontrolujte pumpy na odčerpávanie vody

Motor a batérie

* pokiaľ ide o motor, v každom prípade treba skontrolovať technické pokyny v lodnej knihe. Ak Vám niečo nie je jasné, žiadajte si vysvetlenie alebo predvedenie. Bez ohľadu na technické pokyny treba na mieste vykonať nasledujúce činnosti:
* naštartovať motor, aby ste si overili, že motor štartuje ľahko a na prvý pokus
* vyskúšajte riadiacu páku (dopredu-dozadu). Musí byť mäkká.
* určite požiadajte o nahliadnutie do motora, informujte sa o spôsobe odvzdušňovania, výmene kompresoru hladenia, či sú k dispozícii dekompresné ventily a kde sa nachádza náhradný olej
* overte si, či je v súlade so zmluvou nádrž naplnená palivom. Pripomíname, že je vhodné vyhýbať sa situáciám, v ktorých sa hladina paliva znižuje pod 1/3 kapacity nádrže
* opýtajte sa, kde sú batérie, aká je ich kapacita a ako sa používajú

Bezpečnostné vybavenie

* overte si, či má loď samonafukovaciu záchrannú kompu a aký dátum kontroly použitia je na nej označený
* overte si, či má plavidlo signálne rakety a či aspoň 6 z nich je červených
* zistite, kde sa nachádzajú hasiace prístroje a aký dátum kontroly spotreby je na nich označený
* overte si, či počet záchranných viest zodpovedá počtu členov posádky. Ak sa s Vami plavia aj malé deti, požadujte, aby ste mali k dispozícii osobitné detské záchranné vesty a záchranné koleso so svetlom
* ak si prenajímate plachetnicu, overte si, či sa na palube nachádzajú záchranné vesty so skobami, ktoré v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok umožňujú bezpečnejšiu prácu na palube
* overte si, či má loď špeciálne sedadlo, resp. vestu pre prácu na sťažni

Prístroje

* zapnite všetky navigačné zariadenia, aby ste si overili, či fungujú bezchybne a osobitnú pozornosť venujte kompasu, radaru, GPS, ploteru a VHF rádiostanici
* zapnite a skontrolujte signálne svetlá pre nočnú plavbu a pre plavbu v sťažených poveternostných podmienkach (červené, zelené a biele signálne svetlo)
* informujte sa, kde sa nachádzajú poistky elektrických prístrojov a skontrolujte, či je na každej poistke uvedené, na čo slúži
* skontrolujte, či sa na lodi nachádza prípojka zapaľovača cigariet, ktorá okrem iného slúži aj na nabíjanie mobilných telefónov, resp. ako zdroj elektrickej energie pre ostatné elektrické prístroje
* skontrolujte, či máte k dispozícii sadu námorných máp a rysovacie potreby, resp. potreby na určovanie polohy na mape (trojuholník, kružidlo, ceruzka a guma)
* ak je k dispozícii aj rádio-magnetofón zabudovaný na lodi, skontrolujte aj ten
* informujte sa, na ktorých rádio staniciach a o koľkej sa vysiela predpoveď počasia

Vnútorné vybavenie plavidla

* skontrolujte, či nábytok alebo vnútorné vybavenie plavidla nemá viditeľné poškodenia
* informujte sa, kde sa nachádza nádrž na vodu a akým spôsobom sa plní
* skontrolujte bezchybnosť plynového variča, spôsob akým sa zapína a kde sa skladuje plynová fľaša
* skontrolujte bezchybnosť chladničky
* prezrite toalety a sprchovacie kabíny
* prezrite kajuty a skontrolujte, či je pre každého člena posádky dostatok posteľnej bielizne a diek
* skontrolujte, či je dostatok kuchynského riadu a príborov a nezabudnite na otvárač fliaš a konzerv
* vyskúšajte vnútorné osvetlenie
* skontrolujte okná a stropné poklopce, zamerajte sa predovšetkým na ich otváranie/zatváranie a dobré tesnenie. Osobitne venujte pozornosť zatváraniu dvier na kabínach a rôznych skrinkách, aby ste sa vyhli ich búchaniu počas plavby, resp. za zlého počasia.

Aké povinné vybavenie musí mať plavidlo?  

Pri preberaní plavidla je vždy potrebné preveriť vybavenie, ktoré je súčasťou plavidla a prekontrolovať jeho funkčný stav. Uvádzame povinné vybavenie, ktoré podľa Vyhlášky o lodiach musí mať každé charter plavidlo, ako aj vybavenie, ktoré by bolo pre každý prípad vítané:

Navigačné pomôcky

* námorné mapy
* lodivodný sprievodca
* zoznam majákov
* turistickí sprievodcovia alebo akékoľvek iné prospekty oblastí, ktorými prechádzate
* GPS, alebo podľa možnosti GPS s ploterom

Vybavenie plavidla

* kotva a pomocná kotva s kotvovým lanom s dĺžkou cca 50 m
* tri laná na viazanie lode
* rezervná ručná páka, ak má plavidlo kormidlo
* stĺpik na viazanie lode
* veslá
* hák na priťahovanie alebo odstrkovanie lode (mezomarin)
* kompas s osvetlením
* predpísané svetlá
* lampáš na batérie
* siréna
* VHF rádiostanica

Bezpečnostné vybavenie

* záchranné vesty (počet viest závisí od kapacity plavidla)
* záchranné vesty vhodné pre deti
* záchranné koleso so zabudovaným svetlom a lanom s dĺžkou 25 m
* signálne fakle (minimálne šesť červených)
* radarový reflektor
* pumpa na odčerpávanie vody
* hasiaci prístroj
* bezpečnostná kompa

Prvá pomoc

Podľa zákona všetky plavidlá dlhšie ako 5 m povinne musia mať príručnú lekárničku s nasledujúcim obsahom:

* obväzy
* sterilné kompresné obväzy a gázy
* vata
* vodovzdorná náplasť
* obyčajná náplasť
* bezpečnostné ihly
* trojrohá šatka
* alkohol
* amoniak na neutralizáciu popálenín medúzami alebo ubodnutí jedovatými rybami
* lokálne anestetikum na rany v spreji (v Chorvátsku napr. geokorton)
* rybia masť na spáleniny od slnka a rany vzniknuté v dôsledku nepozornosti alebo neodborného narábania so strojmi, ktoré sa zahrievajú
* lieky proti teplote (v Chorvátsku napr. andol)
* lieky proti nevoľnosti (v Chorvátsku napr. baralgin)

Chýbajúca predpísaná lekárnička alebo lekárnička, ktorá nemá predpísaný obsah, je porušením predpisov, čo má za následok peňažnú pokutu.

Náradie, náhradné diely a ostatné vybavenie

Všetko náradie by sa malo nachádzať na jednom mieste, a to pokiaľ je možné v skrinke, ktorá by mala obsahovať:

* kombinačné kliešte
* sadu kľúčov
* príručnú sadu na opravu plachty
* silikón
* izolačnú pásku

Náhradné diely

* lopatkové koleso
* olejové a palivové filtre
* remeň alternátora
* náhradné sviečky pre prívesný motor
* motorový olej
* poistky
* adaptéry
* zástrčky

Z ostatného vybavenia osobitne vyberáme:

* nádobu, v ktorej budete zachytávať odpadový olej
* pílu alebo nožnice na železo (ak by bolo potrebné rezať železné lano sťažňa)
* sekeru a námornícky nôž

Na čo treba dať pozor počas plavby?  

Aby plavba prebehla v najlepšom poriadku, odporúčame Vám, aby ste včas venovali pozornosť nasledujúcim detailom:

* každý deň kontrolujte hladinu oleja v motore, a to obzvlášť vtedy, ak súčasne používate plachty aj motor. V takýchto situáciách motor pracuje pod spádom, pričom sa zvyšuje spotreba oleja. Odporúča sa nepoužívať motor, ak je sklon plavidla vyšší ako 20 stupňov.
* postarajte sa, aby hladina pohonných hmôt v nádrži neklesla pod 1/3.
* po naštartovaní motora preverte, či motor vypúšťa vodu cez výfuk, aby ste sa uistili, že chladiaci systém funguje bezchybne.
* v marínach a prístavoch venujte osobitnú pozornosť lanám. Kvôli chvíli nepozornosti sa lano veľmi ľahko zamotá do lodnej skrutky a odmotávanie môže trvať aj niekoľko hodín. Ak ste pri zachytení sa o lano mali zaradenú rýchlosť, mohlo dôjsť k poškodeniu hriadele a nosičov motora.
* s elektrinou narábajte racionálne. Kým ste na pevnine, na osvetlenie a chladničku používajte výhradne servisnú batériu, nepoužívajte nadbytočné svetlá a «požierače elektriny» sa snažte používať len vtedy, keď je motor v chode. Pripomíname, že pri úplnom vybití batérií nebudete môcť naštartovať motor.
* s pitnou vodou zaobchádzajte racionálne a kým to možnosti dovoľujú prednostne používajte morskú vodu.
* vždy sledujte hĺbku mora, aby ste nepoškodili kýl lode. Uviaznutie na plytčine alebo náraz o dno nie sú ospravedlnením prípadne vzniknutej škody.
* plachty spustite hneď, keď je to potrebné, pretože nekôr môže byť neskoro.
* pred samotným začiatkom plavby sa dohodnite na pravidlách správania sa, ktoré musia bez výnimky dodržiavať všetci členovia posádky.
* zatvárajte za sebou lodné dvere a dvere na skriniach alebo ich zabezpečte závorou.
* pred začiatkom plavby si overte, či sú všetky okná a poklopce zatvorené. Rovnaký je aj postup s ventilmi na toaletách.
* v prístavoch a marínach nikdy nepoužívajte toalety. Zakazuje to zákon a za jeho porušenie sú stanovené vysoké pokuty. Ak kotvíte v nejakej zátoke, toalety používajte až vtedy, keď sa ubezpečíte, že v blízkosti sa nenachádzajú žiadni plavci.
* osobitnú pozornosť venujte čistote a poriadku na lodi. Každý sa musí starať o čistotu svojich miestností a o hygienu a poriadok v spoločných priestoroch sa starajte spoločne. Na lodi treba dodržiavať pravidlo, že predmet, ktorý ste si vzali, vrátite po jeho použití na miesto, odkiaľ ste ho zobrali. Loď, na ktorej panuje neporiadok, jednoducho nefunguje. Starajte sa o plavidlo a plavidlo sa bude starať o Vás.

Čo sa od klienta očakáva pri odovzdávaní plavidla?  

Všetko, čo ste Vy očakávali od charterovej cestovnej kancelárie pri preberaní plavidla, teraz charterová cestovná kancelária očakáva od Vás. Plavidlo preto musíte vrátiť včas a v stave, v akom ste ho prevzali, resp. bez akýchkoľvek vonkajších a vnútorných poškodení, s úplným základným a doplnkovým vybavením a samozrejme s plnou nádržou paliva.

Tak, ako na začiatku, so zástupcom Adriatic.hr ešte raz prezriete všetky detaily a ak sa skonštatuje, že je všetko v poriadku, resp. že plavidlo je vrátene v rovnakom stave, v akom bolo odovzdané, môžete sa bez obáv rozlúčiť s Jadranom, samozrejme so spokojným srdcom a s nádejou, že čoskoro príde nasledujúce leto.

Ktoré zákony treba osobitne dodržiavať?  

Rady a odporúčania, ktoré nasledujú, upozorňujú na následky, ktoré pre prírodu môže mať nezodpovedné správanie sa jednotlivcov. Zároveň sú príspevkom Adriatic.hr k zvyšovaniu uvedomelosti jednotlivcov z pohľadu ich vzťahu k prírode, tak aby prírodné krásy nášho pobrežia, mora a ostrovov zostali zachované aj pre nasledujúce generácie.

Toalety

Používanie toaliet v marínach a prístavoch je zakázané a pokuty za porušenie zákazu sú vysoké. Ak Vaše plavidlo kotví v prístave, používajte sanitárne toalety v priestoroch maríny alebo blízkeho pohostinského objektu. Ak sa nachádzate v zátoke, používajte toalety diskrétne a najskôr si overte, či sa v blízkosti nenachádzajú žiadni plavci.

Smeti a odpad

Použité a nepotrebné predmety, ako aj všetky ostatné druhy odpadu, nikdy neodhadzujte do mora a v žiadnom prípade ich nenechávajte na plážach a v zátokách, kde kotvíte. Najčastejšie totiž neexistuje služba, ktorá by odpadky z takýchto miest organizovane zbierala a odvážala ich na skládky. Smeti a ostatný odpad odkladajte výlučne na miestach vopred určených na tento účel v prístavoch a marínach, v ktorých kotvíte.

Zakladanie ohňa

Ak sa kvôli grilovaniu alebo vytvoreniu osobitnej atmosféry rozhodnete založiť oheň, urobte tak výlučne na samotnom pobreží, a nikdy nie v borovicovom lese alebo v bezprostrednej blízkosti akéhokoľvek rastlinstva. Oheň zakladajte s osobitnou opatrnosťou a kým je viditeľný aj najmenší plamienok, nenechávajte oheň ani na chvíľu bez dozoru. Bolo by vhodné, aby sa vo Vašej blízkosti nachádzal aj hasiaci prístoj z plavidla, vedro na vodu alebo akýkoľvek vhodný «nástroj», ktorý by Vám mohol pomôcť, ak by sa stalo niečo zlé.

Signálne rakety

So signálnymi raketami narábajte maximálne zodpovedne a uvedomelo, pretože viaceré skúsenosti ukázali, že aj ony môžu zapríčiniť požiar na pobreží, ak sa vystreľujú živelne a bez rozmýšľania.

Ohrozené druhy

Bez ohľadu na celkové bohatstvo a rôznorodosť flóry a fauny Jadranu hrozí určitým rastlinným a živočíšnym druhom, najčastejšie kvôli nekontrolovanému lovu, úplné vyhubenie. Svojim zodpovedným správaním chráňte flóru a faunu nášho Jadranu (neznečisťujte more, ryby lovte len v množstve, ktoré môžete skonzumovať, nezabíjajte zvieratá zo zábavy, netrhajte morské rastliny z nudy...).

Ekologické katastrofy

Ak si počas plavby všimnete akékoľvek náznaky ekologických katastrôf (naftové alebo olejové škvrny, uhynuté ryby, požiare...) alebo ak ich sami spôsobíte, okamžite o tom informujte najbližšiu správu prístavu alebo záchrannú službu, aby bolo možné katastrofu rýchlo a účinne dostať pod kontrolu.


Nech perla Mediteránu žiari čím dlhšie!

Live Chat Online Môžeme Vám poradiť?
Adriatic.hr používa cookies (koláčiky), aby stránky lepšie prispôsobila Vašim užívateľským potrebám. Ďalším používaním našej internetovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií... Zatvor