E-mailová adresa
Heslo
 
Zabudli ste heslo? ?
E-mailová adresa
Kontaktný telefón
Slovensko
0800 606 223
02 2051 0381
Otváracia doba
Po - Pi
08:00h - 16:00h

Všeobecné podmienky poskytovania ubytovacích služiebVŠEOBECNÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA UBYTOVACÍCH SLUŽIEB

1. ÚVODNÁ POZNÁMKA

Cestovná kancelária "Adriatic.hr d.o.o.", Poljička cesta 26, 21000 Split, OIB: 16364086764, ID: HR-AB-21-020038491 (ďalej: Adriatic.hr), ručí tak za pravdivosť obrazových záznamov a údajov vzťahujúcich sa na charakteristiky ubytovacích jednotiek zo svojej ponuky, ktorá je dostupná na internetových stránkach - www.adriatic.hr, ako aj za pravdivosť podmienok, s ktorými ich ponúka.

Adriatic.hr sa zaväzuje zabezpečiť klientovi ubytovanie v zakúpených kapacitách v objednanom termíne, s výnimkou mimoriadnych okolností spôsobených vyššou silou (vojna, nepokoje, štrajky, teroristické akcie, sanitárne poruchy, živelné pohromy, intervencie štátnych inštitúcií a pod.).

Kúpou jednej alebo viacerých ubytovacích jednotiek z našej ponuky vstupujete s nami do právneho vzťahu. Tým tiež potvrdzujete, že súhlasíte so Všeobecnými podmienkami poskytovania ubytovacích služieb (ďalej: Všeobecné podmienky). Všetko, čo je uverejnené v ponuke, predstavuje právny záväzok tak pre klienta ako aj pre cestovnú kanceláriu. Tieto podmienky sú základom pri riešení eventuálne vzniknutých sporov medzi klientom a Adriatic.hr, a preto klienta pred uhradením zálohy usmerňujeme na ich pozorné preštudovanie.

2. OBSAH PONUKY

Adriatic.hr poskytuje služby privátneho a hotelového ubytovania a taktiež ubytovanie na majákoch.

Typy a označenia ubytovacích jednotiek z ponuky privátneho ubytovania Adriatic.hr:

A – apartmán, samostatná ubytovacia jednotka, ktorú tvorí jedna alebo viac izieb, vlastná kuchyňa a minimálne jedna kúpelňa s WC. V celom objekte sa môže nachádzať jeden alebo viac apartmánov, štúdií alebo izieb. V samostatnej časti objektu obyčajne žijú majitelia objektu alebo ich rodina.

AS – štúdio, menší apartmán typu garsoniéry, kde sa spálňa, obývačka, jedáleň a kuchyňa najčastejšie nachádzajú v jednej miestnosti alebo sa spálňa nachádza na otvorenej galérii. Za štúdio sa považuje aj ubytovacia jednotka, v ktorej sa spálňa nachádza v osobitnej miestnosti, ktorá nie je od zvyšnej časti ubytovacej jednotky oddelená dvermi. Štúdio má vlastnú kúpeľňu s WC. V celom objekte sa môže nachádzať jeden alebo viac apartmánov, štúdií alebo izieb. V samostatnej časti objektu žijú majitelia alebo ich rodina.

S – izba, ubytovacia jednotka so zabezpečeným miestom pre prenocovanie, väčšinou s vlastnou kúpeľňou a WC, ale existuje aj možnosť spoločnej kúpeľne s druhými izbami. V niektorých objektoch izbám je k dispozícii spoločná kuchyňa, ktorej používanie sa väčšinou dodatočne platí. Vo väčšine prípadov hostia nemajú možnosť samostatne pripravovať jedlo, ale vtedy sa najčastejšie ponúka možnosť príplatku za raňajky, polpenziu alebo plnú penziu. V celom objekte sa môže nachádzať jeden alebo viac apartmánov, štúdií alebo izieb. V samostatnej časti objektu žijú majitelia alebo ich rodina.

K – dom, ubytovacia jednotka, ktorá zahŕňa celý objekt. Pozostáva z jednej alebo viacerých izieb, obývačky, kuchyne a minimálne jednej kúpeľne a WC. V objekte nebývajú iní hostia ani majitelia.

Malé písmeno v označení ubytovacej jednotky znamená, že objekt obsahuje niekoľko ubytovacích jednotiek, bez ohľadu na to, či sa tieto jednotky nachádzajú v ponuke Adriatic.hr alebo v nich bývajú majitelia. Napríklad, ak sa pozrieme na apartmán s označením A-456-c môžeme vyčítať, že okrem apartmánu s označením A-456-c sa v tom istom objekte nachádzajú ešte minimálne dva apartmány (apartmán 'a' a apartmán 'b').

Čísla v zátvorkách označujú kapacitu ubytovacej jednotky, respektíve rozmiestnenie lôžok. Ľavé číslo označuje počet základných lôžok a pravé číslo počet prístelok. Napríklad, označenie A-456-c (4+2) znamená, že apartmán "c" v objekte 456 má 4 základné lôžka a 2 prístelky.

V jednej izbe môžu byť najviac 2 základné lôžka. Všetky dodatočné lôžka v tejto izbe sa považujú za prístelky. Za prístelky sa považujú aj všetky lôžka, ktoré sa nachádzajú v kuchyni, jedálni alebo obývačke. Prístelky v ubytovacích jednotkách z ponuky Adriatic.hr sú najčastejšie klasické postele, zriedkavejšie rozťahovacie gauče a veľmi zriedka poľné lôžka. Umiestnenie a druh prístelky je možné preveriť na pôdoryse a fotografiách vybraného ubytovania.

Kuchyňa ubytovacej jednotky môže byť vybavená štandardne alebo ako čajová kuchynka. Štandardné vybavenie kuchyne zahŕňa chladničku, drez na umývanie riadu, sporák s minimálne dvomi platňami na varenie a pracovnú plochu širokú minimálne 20 cm. Za čajovú kuchynku sa považuje kuchyňa vybavená minimálne chladničkou a drezom na umývanie riadu, v ktorej je možné pripravovať alebo aspoň ohrievať jedlo (sporák, varič alebo mikrovlnná rúra).

V Chorvátsku je bežné, že kuchyňa ubytovacej jednotky má k dispozícii len studenú vodu.

Ak cestovná kancelária nemá k dispozícii fotografie niektorej z miestností ubytovacej jednotky, túto na internetovej stránke prezentuje symbolicky. Takáto prezentácia má výlučne ilustračný charakter a nedokumentuje skutočný stav.

3. ZASIELANIE DOPYTU

Ak klient nemá možnosť samostatne rezervovať službu, ktorá najviac vyhovuje jeho požiadavkám, môže sa obrátiť o pomoc pracovníkom Adriatic.hr. Požiadavky sa posielajú e-mailom (info@adriatic.hr) alebo prostredníctvom kontaktného formulára na internetovej stránke Adriatic.hr. Každá požiadavka by mala obsahovať jasne definované základné kritéria, na základe ktorých môžu pracovníci Adriatic.hr vytvoriť ponuku (minimálne termín, počet osôb, vek a preferovaná oblasť, ako aj všetky špeciálne požiadavky klienta). V prípade potreby môže klient kontaktovať cestovnú kanceláriu aj telefonicky, ale konečná požiadavka musí byť zaslaná písomne.

Potom, ako klient definoval službu, o ktorú má záujem, vytvorí oficiálnu požiadavku o rezerváciu.

4. TVORBA POŽIADAVKY O REZERVÁCIU

Tvorba požiadavky o rezerváciu ubytovania sa jednoducho vykonáva na internetových stránkach Adriatic.hr vyplnením na tento účel určeného formulára. Požiadavky sa taktiež prijímajú osobne v kancelárii Adriatic.hr alebo v pobočkách provízneho predajcu Adriatic.hr, ktorí sú oprávnení predávať ubytovacie jednotky z ponuky Adriatic.hr. Pri prihlasovaní sa na pobyt je klient povinný poskytnúť všetky údaje, ktoré sa od neho vo formulári požadujú, resp. pri prihlasovaní sa v kancelárii Adriatic.hr alebo v pobočkách províznych predajcov Adriatic.hr je povinný predložiť všetky doklady potrebné na uskutočnenie opísaného postupu.

5. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Klient osobné údaje poskytuje dobrovoľne. Osobné údaje klienta sú potrebné v procese realizácie vybranej služby a používajú sa aj v ďalšej komunikácii. Adriatic.hr sa zaväzuje, že osobné údaje klienta nevynesie z firmy ani nepostúpi tretej osobe, okrem prípadu, kedy sú potrebné na realizáciu vybranej služby. Klient dáva povolenie, že sa jeho osobné údaje môžu používať za účelom marketingových akcií Adriatic.hr.

6. PLATBY

Úhrada za rezerváciu sa môže vykonať bankovým prevodom (bankové náklady hradí klient) alebo kreditnou kartou (bankové náklady hradí cestovná kancelária). Klienti, ktorým sú potrebné pre vstup do Chorvátskej Republiky víza, nemôžu uhradiť rezerváciu kreditnou kartou.

Pri platbe kreditnou kartou bude klientovi z účtu odúčtovaná čiastka uvedená vo výzve k platbe v prepočte na kuny podľa predajného kurzu Raifeisen banky, pričom môže vzniknúť minimálny kurzový rozdiel, ktorý bude zaúčtovaný na ťarchu účtu klienta.

Aby sa uskutočnená predbežná rezervácia potvrdila, klient hradí 50 % z celkovej sumy rezervácie.

Zostatkovú sumu celkovej hodnoty pobytu klient uhrádza niekoľkými spôsobmi:

 • v deň príchodu, v hotovosti, priamo majiteľovi ubytovania,
 • najneskôr mesiac pred príchodom kreditnou kartou alebo na bankový účet Adriatic.hr, respektíve u provízneho predajcu Adriatic.hr,
 • v deň príchodu v pobočke cestovnej kancelárie Adriatic.hr.

V niektorých prípadoch (napr. pri rezervácii, ktorej celková hodnota neprekračuje 300 EUR alebo v prípade rezervácie klientami, ktorí potrebujú víza pre vstup do Chorvátskej Republiky) je potrebné na potvrdenie rezervácie uhradiť 100 % celkovej sumy za rezerváciu.

Ak je klient povinný uhradiť Adriatic.hr plnú čiastku rezervácie (v prípadoch, keď neexistuje možnosť úhrady zvyšnej čiastky rezervácie priamo majiteľovi objektu alebo v kancelárii Adriatic.hr a pri rezerváciách hotelového ubytovania a ubytovania na majákoch) a do začiatku termína pobytu zostáva menej ako 30 dní, klient je pri potvrdení rezervácie povinný uhradiť 100 % celkovej čiastky rezervácie.

S výškou akontácie a spôsobom úhrady zostatkovej sumy bude hosť oboznámený pri príležitosti zaslania výzvy k platbe.

V prípade, že uhradená suma nepríde na bankový účet Adriatic.hr do odchodu klienta na dovolenku, klient sa zaväzuje poslať cestovnej kancelárií potvrdenie o vykonanej bankovej transakcii (SWIFT). Pokiaľ si klient želá vyhnúť sa ďalším bankovým nákladom za vydanie SWIFT potvrdenia, má možnosť poslať aj vyplnené a podpísané Čestné prehlásenie o úhrade s priloženou kópiou občianského preukazu alebo pasu, aby mu mohla cestovná kancelária zaslať voucher k jeho pobytu.

Úhradou rezervácie klient potvrdzuje, že je plne oboznámený so všetkými charakteristikami a podmienkami, s ktorými mu je vybraná ubytovacia jednotka ponúkaná. Samotným uskutočnením platby za rezerváciu sa všetko, čo je uvedené v týchto podmienkach, stáva právne záväzným tak pre klienta, ako aj pre Adriatic.hr.

7. OBSAH A CENA POBYTU

Ceny uverejnené na stránkach Adriatic.hr sa líšia od objektu k objektu a sú uvedené osobitne pri každej ubytovacej jednotke. Ceny za ubytovacie jednotky sú uvedené v mene EUR. Na faktúre bude vyjadrená aj protihodnota uhradenej služby v kunách (HRK). Uvedené ceny hotelového ubytovania a ubytovania na majákoch zahŕňajú iba tie služby, ktoré sú pri týchto ubytovacích jednotkách ponúkané. Uvedené ceny privátneho ubytovania zahŕňajú: denný prenájom ubytovacej jednotky, posteľnú bielizeň, vybavenú kuchyňu s potrebným kuchynským riadom a príslušenstvom (okrem prípadu, že ide o nájom izby bez možnosti využitia kuchyne), spotrebu vody, elektriny a plynu (s výnimkou vybraných objektov robinzonskej dovolenky).

Doplnkovými službami sú služby, ktoré sa poskytujú v ubytovacej jednotke, ale nie sú zahrnuté v cene ubytovania (stravovacie služby, používanie práčky, prenajímanie člnov, úväz pre čln a pod.), a preto ich klient platí osobitne a pod podmienkou, že ich naozaj využíva. Ak Adriatic.hr má k dispozícii cenník doplnkových služieb, zverejní ho priamo na internetových stránkach. Ak Adriatic.hr nemá k dispozícii cenník doplnkových služieb, ceny sa dohovárajú priamo s poskytovateľom služieb. Väčšinu doplnkových služieb klient platí priamo poskytovateľovi služieb, a len za niektoré platí hneď pri potvrdení rezervácie.

Aj keď je väčsina doplnkových služieb fakultatívna, sú aj také, ktoré sú povinné (napr. príplatok za záverečné upratovanie, mimoriadny prievoz do objektu, prihlasovací poplatok a pod.).

S ohľadom na to, že od niektorých doplnkových služieb záleží aj možnosť rezervácie vybraného ubytovania (napr. strava, príchod s domácim miláčikom, používanie prístelky,...) a s ohľadom na to, že všetky doplnkové služby (napr. čln, úväz pre čln, internet...) nemusia byť vždy k dispozícii, klient je povinný všetky vybrané doplnkové služby nahlásiť vopred pri tvorbe požiadavky o rezerváciu.

V riedkych prípadoch klient pred začiatkom využívania zakúpeného pobytu musí uhradiť priamo poskytovateľovi služby depozit v hotovosti. Depozit slúži ako záruka poskytovateľovi služby, že klient v zakúpenom ubytovaní nespôsobí škodu. V deň odchodu bude klientovi vrátený celý depozit ihneď potom, ako poskytovateľ služby preverí, že klient zanechal zakúpené ubytovanie v takom istom stave ako ho aj prevzal.

O všetkých povinných príplatkoch, presnej sume príplatkov vybraných služieb a eventuálnych depozitoch, ako aj o spôsobe ich úhrady bude klient oboznámený najneskôr pri zaslaní výzvy k platbe.

Adriatic.hr si vyhradzuje právo na zmenu uverejnených cien na web-stránke Adriatic.hr v prípade, že poskytovateľ služby zmení cenu ubytovania a/alebo doplnkových služieb. Ak sa cena za vybranú ubytovaciu jednotku zmení po vykonaní požiadavky o rezerváciu a pred úhradou akontácie, Adriatic.hr sa zaväzuje, že hneď ako sa dozvie o zmene, oboznámi o tom klienta a s jeho súhlasom mu zašle nové vyúčtovanie.

V prípade zmeny ceny ubytovania a dohodnutých doplnkových služieb po zaplatení akontácie, Adriatic.hr zaručuje klientovi, že zvyšná časť bude splatná podľa vyúčtovania, na základe ktorého sa klient rozhodol rezervovať určitú ubytovaciu jednotku. V prípade, že poskytovateľ služby, resp. Adriatic.hr zníži cenu za ubytovaciu jednotku následne potom ako klient potvrdil rezerváciu, klient nemá právo na novú, zníženú cenu.

Zmluvné strany súhlasia, že Adriatic.hr má právo zvýšiť cenu pred začiatkom využívania služby, keď došlo po potvrdení rezervácie k zmene v kurze dohodnutej valuty o viac ako 5 % alebo do zvýšenia iných výdavkov, ktoré ovplyvňujú cenu služby, a za ktoré Adriatic.hr nevedela a ani nemohla vedieť. Klient má právo zrušiť rezerváciu, keď je zvýšenie dohodnutej ceny viac ako 10 %. V tom prípade, klient má právo na vrátenie dovtedy uhradenej sumy bez práva na náhradu škody. Peniaze sa klientovi vrátia na bankový účet na náklady cestovnej kancelárie.

Všetky ceny uvedené na internetovej stránke sa vzťahujú na pobyt dlhší ako 4 noci. Uvádzame percento zvýšenia ceny v prípade kratšieho pobytu:

 • Za štyri noci sa uvedené ceny zvyšujú o 20,00%.
 • Za tri noci sa uvedené ceny zvyšujú o 33,33%.
 • Za dve noci sa uvedené ceny zvyšujú o 50,00%.
 • Za jednu noc sa uvedené ceny zvyšujú o 75,00%.

Ak klient už dovolenkoval cez cestovnú kanceláriu Adriatic.hr, ponúkajú sa mu dodatočné zľavy na ceny uvedené na internete. Percento zľavy sa určuje v závislosti od počtu sezón, v ktorých klient rezervoval ubytovanie cez Adriatic.hr.

 • Ak klient využil služby Adriatic.hr počas jednej sezóny, priznáva sa mu 5,00% zľava.
 • Ak klient využil služby Adriatic.hr počas dvoch sezón, priznáva sa mu 7,00% zľava.
 • Ak klient využil služby Adriatic.hr počas troch a viacerých sezón, priznáva sa mu 10,00% zľava.

Väčší počet rezervácii počas jednej sezóny nemá vplyv na zvýšenie percenta zľavy.

Ak v priebehu roka podá požiadavku o rezerváciu klient, ktorý v predchádzajúcej sezóne využil služby Adriatic.hr ako člen väčšej skupiny, prizná sa mu daná zľava len pod podmienkou, že je v systéme Adriatic.hr evidovaný ako člen uvedenej skupiny.

Zrušené a nezrealizované rezervácie nemajú vplyv na zvýšenie schválenej zľavy.

Klienti provízneho predajcu nemajú právo na uvedené zľavy, a preto sa musia riadiť obchodnou politikou zliav svojho provízneho predajcu.

Na služby zaradené do last minute ponuky sa neposkytujú žiadne dodatočné zľavy.

8. KATEGORIZÁCIA A OPIS SLUŽIEB

Ponúkané ubytovacie jednotky sú opísané podľa úradnej kategorizácie miestnej organizácie cestovného ruchu v čase vydania povolenia na činnosť a s prihliadnutím na skutočný stav ubytovania zo strany pracovníkov Adriatic.hr pri spracovaní objektu.

Štandardy ubytovania, stravovania, služieb a pod., jednotlivých miest a krajín sú rôzne a nie sú porovnateľné. Informácie, ktoré klient získa na predajnom mieste, nezaväzujú Adriatic.hr vo väčšej miere ako informácie uverejnené na našich internetových stránkach.

Rozmiestnenie izieb/apartmánov v hoteli určuje recepcia hotela. Pokiaľ si klient výslovne neobjednal izbu/apartmán so špeciálnymi parametrami, klient príjme akúkoľvek izbu/apartmán, ktorá mu bude pridelená v súlade s jeho voucherom.

Adriatic.hr sa zaväzuje zabezpečiť v každej ubytovacej jednotke, v súlade s počtom osôb, pre ktorý je určená, zodpovedajúci kuchynský riad a jedálenský príbor. Každý klient musí byť prijatý do čistej a upratanej ubytovacej jednotky, každého klienta tiež bude čakať čistá posteľná bielizeň. Klientom, ktorí zostávajú v objekte dlhšie ako jeden týždeň, bude raz týždenne vykonaná výmena posteľnej bielizne. Poskytovateľ služieb nie je povinný zabezpečiť klientovi uteráky.

V deň príchodu prichádzajú klienti do ubytovacej jednotky po 14:00h a v deň odchodu opúšťajú ubytovaciu jednotku pred 10:00h. Poskytovateľ služieb v lehote 4 hodín pripraví ubytovaciu jednotku do stavu vyhovujúceho pre príchod nových hostí.

Kľúče od zakúpených ubytovacích jednotiek vydávajú v samotných objektoch poskytovatelia služieb.

9. PRÁVO CESTOVNEJ KANCELÁRIE NA ZMENY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Adriatic.hr môže navrhnúť zmenu rezervovaného ubytovania alebo zrušiť zakúpené ubytovacie kapacity úplne alebo čiastočne, ak pred alebo počas trvania dovolenky nastanú mimoriadne okolnosti viazané len na zakúpené ubytovanie, ktorým sa nedá vyhnúť, ani ich odstrániť (napr. sanitárne problémy a pod.) a ktoré, ak by nastali v čase zverejnenia a predaja produktu, boli by oprávneným dôvodom, aby cestovná kancelária ponuku nezverejnila a neprijímala prihlášky a potvrdenia nájmov predmetných ubytovacích jednotiek.

Ak je Adriatic.hr schopná klientovi ponúknuť alternatívne ubytovanie, môže sa zmena rezervovaného ubytovania uskutočniť výlučne so súhlasom klienta. Ak je náhradné ubytovanie lacnejšie ako zrušené ubytovanie, Adriatic.hr sa zaväzuje vrátiť klientovi rozdiel v cene na náklady cestovnej kancelárie. Ak je náhradné ubytovanie drahšie ako zrušené ubytovanie, Adriatic.hr si ponecháva právo na zúčtovanie rozdielu v cene.

Adriatic.hr je povinná o zmene alebo zrušení rezervácie informovať všetkých klientov, ktorí zaplatením zálohy potvrdili svoj príchod hneď po vzniku mimoriadnych okolností. V prípade, že nie je možné nájsť klientom náhradné ubytovanie, vráti im nerealizovanú čiastku zvýšenú o bankové náklady za slanie peňazí. Klient sa zaväzuje poslať potvrdenie o výške bankových nákladov.

Toto nariadenie vstúpi do platnosti len pod podmienkou, že vzniknuté mimoriadne okolnosti nie sú vyvolané vyššou silou, a teda sú viazané len za rezervované ubytovanie. V prípade zmeny alebo zrušenia rezervovaného ubytovania spôsobenej vyššou silou platia nariadenia z článku 11.

10. PRÁVO ÚČASTNÍKA NA ZMENY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Klient má možnosť zmeniť už definovanú rezerváciu pod podmienkou, že poskytovateľ služieb s tým súhlasí a to môže zahŕňať: zmenu nositeľa rezervácie, termínu rezervácie, počtu osôb, veku osôb, druhu rezervovaných základných alebo doplnkových služieb a dynamiky platby. Žiadosť o zmenu parametrov rezervácie sa podáva písomnou cestou (e-mail, fax alebo pošta). Realizácia uvedených zmien sa platí paušálne za zmenu (novú kalkuláciu ceny), pričom výška poplatku závisí od dátumu prijatia písomnej žiadosti o zmenu parametrov rezervácie:

 • za zmenu, o ktorú klient požiadal 21 a viac dní pred začiatkom čerpania zakúpených služieb, Adriatic.hr účtuje paušálny administratívny poplatok vo výške 30,00 €,
 • za zmenu, o ktorú klient požiadal 20 a menej dní pred začiatkom čerpania zakúpených služieb, Adriatic.hr účtuje paušálny administratívny poplatok vo výške 45,00 €,
 • zmena po začiatku čerpania zakúpených služieb nie je možná.
Ak klient po odsúhlasení a potvrdení zmeny požiada o novú zmenu rezervácie, za túto bude znovu účtovaný paušálny poplatok v súlade s hore uvedenými pravidlami, a to aj v prípade, ak sú nové parametre totožné s parametrami originálne potvrdenej rezervácie.

Ak si klient želá zrušiť rezervované ubytovanie, musí tak učiniť písomnou formou (e-mail, fax alebo pošta).

Dátum, v ktorý cestovná kancelária obdržala písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy, predstavuje základ pre vyúčtovanie storno poplatkov, a to nasledujúcim spôsobom:

 • Pri odstúpení od zmluvy do 29 dní pred začiatkom čerpania zakúpených služieb účtuje Adriatic.hr klientovi na pokrytie manipulačných a administratívnych nákladov 30 % celkovej ceny zakúpeného ubytovania. Zvyšnú sumu vráti na náklady príjímateľa klientovi.
 • Pri odstúpení od zmluvy od 28 do 22 dní pred začiatkom čerpania zakúpených služieb účtuje Adriatic.hr klientovi 40% celkovej ceny zakúpeného ubytovania (resp. 50 % celkovej ceny zakúpeného ubytovania na majáku). Zvyšnú sumu vráti na náklady príjímateľa klientovi.
 • Pri odstúpení od zmluvy od 21 do 15 dní pred začiatkom čerpania zakúpených služieb účtuje Adriatic.hr klientovi 60% celkovej ceny zakúpeného ubytovania. Zvyšnú sumu vráti na náklady príjímateľa klientovi.
 • Pri odstúpení od zmluvy od 14 do 8 dní pred začiatkom čerpania zakúpených služieb účtuje Adriatic.hr klientovi 80% celkovej ceny zakúpeného ubytovania (resp. 100 % celkovej ceny zakúpeného ubytovania na majáku). Zvyšnú sumu (okrem rezervácií ubytovania na majáku) vráti na náklady príjímateľa klientovi.
 • Pri odstúpení od zmluvy od 7 do 0 dní pred začiatkom čerpania zakúpených služieb účtuje Adriatic.hr klientovi 100% celkovej ceny zakúpeného ubytovania.
 • Ak sa klient nedostaví na miesto určenia alebo zruší pobyt po jeho začatí, nemá právo na dodatočné vymáhanie uhradenej sumy.

Ak klient odstúpi od rezervácie ubytovania, pri ktorej mu bola priznaná jedna alebo viac zliav, pri vyúčtovaní storno poplatkov sa tieto zľavy nezohľadňujú a storno poplatky budú vyúčtované z plnej ceny rezervácie.

Ak klient jednou požiadavkou rezervoval viac ubytovacích jednotiek a neodstupuje od rezervácie všetkých rezervovaných ubytovacích jednotiek (čiastočné odstúpenie od zmluvy), pri vyúčtovaní storno poplatkov za stornované ubytovacie jednotky bude zaúčtovaný storno poplatok podľa vyššie uvedenej stupnice, pričom prípadný rozdiel medzi uhradenou akontáciou a zaúčtovaným storno poplatkom bude prenesený na rezerváciu zvyšných ubytovacích jednotiek.

Ak sú skutočne vzniknuté náklady vyššie ako horeuvedené, Adriatic.hr si vyhradzuje právo účtovať skutočne vzniknutú výšku nákladov.

Uvedené storno poplatky sa vzťahujú aj na zmeny parametrov rezervácie v prípade, že poskytovateľ služieb nebude súhlasiť s ich eventuálnou zmenou, resp. na prenos uhradenej akontácie do nového vyúčtovania.

Zámena rezervovanej ubytovycej jednotky s druhou (u druhého majiteľa) sa pokladá odstúpením od rezervácie ubytovacej jednotky. V tom prípade sa klientovi tiež účtujú storno poplatky podľa hore uvedeného rozpisu, pokiaľ eventuálny rozdiel bude klientovi priznaný k novej rezervácií. Pri príležitosti novej rezervácie Adriatic.hr prizná klientovi špeciálnu zľavu vo výške 10%.

Ak klient pri zrušení rezervácie ubytovacích kapacít nájde nového užívateľa tej istej rezervácie, Adriatic.hr si účtuje len náklady spôsobené výmenou.

Ak dôjde k zrušeniu rezervácie z dôvodu úmrtia klienta (nositeľa rezervácie) alebo príslušníka najbližšej rodiny, Adriatic.hr klientovi účtuje iba minimálne náklady storna rezervácie (30%). Toto ustanovenie sa uplatňuje v prípade úmrtia jedného člena skupiny alebo úmrtia člena jeho najbližších rodinných príslušníkov (manželský pár, bratia, sestry, rodičia a deti), ale iba pod podmienkou, že cestovná kancelária mala k dispozícii informáciu, že táto osoba bola nahlásená ako člen skupiny.

Klient je povinný poskytnúť cestovnej kancelárií úmrtný list, ako aj prípadné potvrdenie o vzťahu nebohej osoby s nositeľom rezervácie, resp. s členom skupiny.

Ihneď po stanovení presnej sumy, ktorú treba vrátiť klientovi, zrealizuje sa povrat tejto sumy na náklady klienta.

Pri odstúpení od rezervácie z akéhokoľvek druhého dôvodu sa bude vždy uplatňovať povinná úhrada storno poplatkov podľa hore uvedeného rozpisu.

Ak klient v deň začiatku využívania zakúpenej služby nepríde do rezervovaného ubytovania do 20:00 hod., a o dôvodoch svojho eventuálneho meškania neinformoval ani Adriatic.hr a ani poskytovateľa služby, rezervácia sa bude považovať ako odstúpenie od rezervácie v deň príchodu a storno náklady sa účtujú podľa hore uvedeného rozpisu. V prípade, že poskytovateľ služieb medzičasom prijal druhých hostí, klient nemá právo na sťažnosť a stráca právo na vrátenie uhradenej sumy.

11. POVINNOSTI CESTOVNEJ KANCELÁRIE

Adriatic.hr je povinná starať sa o poskytovanie služieb, ako aj o výber poskytovateľov služieb a starať sa o práva a záujmy klienta v súlade s dobrými zvyklosťami v cestovnom ruchu.

Adriatic.hr je povinná zabezpečiť, aby boli klientovi poskytnuté všetky zakúpené služby, a preto má zodpovednosť voči účastníkovi v prípade možného neposkytnutia zakúpených služieb alebo časti služieb.

Adriatic.hr vylučuje akúkoľvek zodpovednosť v prípade zmeny alebo neposkytnutia služieb z dôvodu vyššej moci na území štátu klienta alebo území štátu, kde by služba mala byť čerpaná (vojna, nepokoje, štrajky, teroristické akcie, elementárne nepokoje, intervencie zo strany príslušných orgánov a pod.), a ktorá má za následok nemožnosť klienta čerpať svoju dovolenku v rezervovanej ubytovacej jednotke. V týchto prípadoch sa uhradená akontácia klientovi nevracia, ani ju nie je možné priznať ako uhradenú akontáciu za náhradné ubytovanie, ktoré by klient mal záujem eventuálne rezervovať v inej destinácií alebo v druhom termíne.

12. POVINNOSTI KLIENTA

Klient je povinný:

 • vlastniť platné cestovné doklady za všetky osoby (vrátane cestovného dokladu pre deti a povinné dokumenty pre domácich miláčikov). Náklady spojené so stratou alebo krádežou dokladov počas cestovania znáša klient;
 • rešpektovať colné a devízové predpisy Chorvátskej republiky, ako aj krajín, cez ktoré prechádza počas cestovania;
 • preveriť, či pre vstup do Chorvátskej republiky alebo tranzitné štáty sú mu potrebné víza. Adriatic.hr neposkytuje služby vybavovania víz a vyhradzuje si právo na zadržianie uhradenej sumy rezervácie v prípade, že klientovi nebude potrebná dokumentácia pre vstup do Chorvátskej republiky vydaná;
 • v deň príchodu v pobočke cestovnej kancelárie alebo priamo majiteľovi objektu splatiť zvyšnú časť faktúry, ak tak neučinil už predtým;
 • pri príchode do zakúpenej ubytovacej jednotky predložiť poskytovateľovi služieb voucher s presne označeným počtom osôb a druhom služieb, ktoré mu musia byť poskytnuté;
 • prísť do ubytovacej jednotky v presnom počte a štruktúrou osôb, ktorú nahlásil vopred cestovnej kancelárii. Ak do ubytovacej jednotky príde viac osôb alebo druhá štruktúra osôb ako je uvedené na voucheri, poskytovateľ služieb má právo neubytovať neprihlásené osoby alebo žiadať za ne príplatok;
 • nahlásiť príchod s domácim miláčikom, aby poskytovateľ služieb mohol dať svoj výslovný súhlas o jeho ubytovaní. Poskytovateľ služieb má právo neubytovať klientov, ak oni trvajú na tom, aby rezervované ubytovanie využíval aj ich domáci miláčik;
 • informovať Adriatic.hr o všetkých dôležitých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť jeho pobyt v rezervovanej ubytovacej jednotke (napr. alergie a choroby klienta, invalidita klienta, príchod automobilom neštandardných rozmerov, požiadavka na lôžko neštandarných rozmerov, osobitné podmienky stravovania, ak klient objednáva stravovanie a pod.);
 • dodržiavať domáci poriadok v zakúpenej ubytovacej jednotke (domáci poriadok je dostupný aj na internetovej stránke Adriatic.hr) a tiež spolupracovať s poskytovateľom služieb v dobrej viere.

V prípade nedodržania týchto povinností klient môže byť neubytovaný v rezervovanom ubytovaní bez práva na vrátenie uhradenej sumy a bez práva na odškodné.

13. BATOŽINA

Batožinu klient prepravuje osobne a na vlastné riziko, preto sa odporúča batožinu poistiť v niektorej z poisťovní.

Adriatic.hr nezodpovedá za zničenú alebo stratenú batožinu, ani za krádež batožiny alebo cenných predmetov v ubytovacej jednotke. Oznámenie o poškodení, strate alebo krádeži batožiny predkladá klient poskytovateľovi ubytovacích služieb a príslušnému policajnému oddeleniu.

14.RIEŠENIE REKLAMÁCII

Klient má právo na sťažnosť iba v prípade nesprávne uverejnených fotografií na našich stránkach, prípadne nesprávne zobrazených údajov súvisiacich s rezervovanou ubytovacou jednotkou s výnimkou prípadu, keď je zmenený skutočný stav ubytovacej jednotky v prospech klienta. Klient má právo na reklamáciu v prípade neporiadku alebo nečistoty v rezervovanej ubytovacej jednotke. Adriatic.hr nezodpovedá za činnosť obchodov a reštaurácií v blízkosti objektu. Informácie o ich vzdialenosti od objektu majú orientačný charakter a nemôžu byť predmetom sťažnosti.

Klient sa vzdáva práva na reklamáciu všetkých skutočností, ktoré sú uvedené na webových stránkach Adriatic.hr, a ktoré si on nevšimol, rovnako ako na všetky skutočnosti, na ktoré ho už predtým upozornili pracovníci Adriatic.hr.

Klient sa vzdáva práva na reklamáciu na základe akýchkoľvek druhých skutočností a hlavne práva sťažnosti na eventuálne nežiadúce klimatické podmienky, konfiguráciu pláže, čistotu pláže, čistotu a zásobovanie destinácie, čistotu a teplotu mora, ako aj na všetky podobné situácie a udalosti, ktoré môžu vyvolať nespokojnosť klienta a nevzťahujú sa priamo na kvalitu rezervovanej ubytovacej jednotky (napr. miestne problémy so zásobovaním vody, problémy s kanalizáciou, davy ľudí, krádež alebo poškodenie majetku a pod.).

Výsledkom každej sťažnosti je odstraňovanie reklamovaných nedostatkov, a ak to nie je možné, ponukou náhradného ubytovania. Ak poskytovateľ služieb nemá možnosť odstrániť reklamované nedostatky a Adriatic.hr nemá možnosť ponúknuť klientovi náhradné ubytovanie, Adriatic.hr vráti klientovi uhradenú sumu na vlastné bankové náklady. Najvyššie odškodné pri reklamácií môže dosiahnuť len výšku uhradenej sumy. Klient sa vopred vzdáva akéhokoľvek vymáhania súvisiaceho s materiálnymi alebo nemateriálnymi škodami (napr. bankové náklady pri zasielaní finančných prostriedkov, náklady na telefón, dodatočné náklady na pohonné hmoty, strata času, nadmerný stres, duševná bolesť...).

Sťažnosť sa môže podať iba v deň príchodu klienta. Ak klient prišiel na miesto určenia po 22:00h, mimoriadne budú zohľadnené k preriešeniu aj sťažnosti, ktoré budú podané v nasledujúci deň do 12:00h. Všetky sťažnosti, ktoré budú podané mimo uvedenej lehoty, sa budú považovať ako neopodstatnené, lebo sa predpokladá, že majú špekulatívny charakter.

Cestovná kancelária má po prijatí sťažnosti k dispozícií 2 hodiny na poskytnutie vyjadrenia, a ak je sťažnosť opodstatnená, ďalších 6 hodín na jej riešenie. Obdobie od 22:00h do 08:00h sa do uvedenej lehoty nezaratáva.

Sťažnosť nie je možné podať formou SMS, faxom, e-mailom a ani správou zanechanou na telefónnom záznamníku. Sťažnosť sa podáva výhradne telefonicky. Cestovná kancelária vlastní audiozápis podanej sťažnosti, ako aj audiozápis každej nasledujúcej komunikácie medzi klientom a Adriatic.hr, ktorá je vedená z dôvodu efektívnejšieho riešenia sťažnosti. Prijatím týchto Všeobecných podmienok klient potvrdzuje, že je oboznámený s tým, že sa audiozápis každého telefónneho rozhovoru s Adriatic.hr nahráva a súhlasí s tým, že audiozápisy budú použité ako dôkazný materiál v eventuálnom súdnom procese.

Adriatic.hr je organizovaná takým spôsobom, že každý deň (vrátane soboty, nedele a sviatkov) od 08:00h do 22:00h má možnosť prijímať sťažnosti klientov. Ak klient nemá vlastný mobilný telefón, mal by kontaktovať Adriatic.hr cez telefón poskytovateľa služieb. Ak by boli všetky telefónne linky Adriatic.hr v tom čase obsadené alebo by sa na telefón nikto neozval, klientovi sa odporúča zopakovať telefónny hovor, lebo sťažnosti prijaté mimo dohodnutej lehoty sa nebudú brať do úvahy.

Cestovná kancelária sa zaväzuje ihneď po prijatí sťažnosti prioritne pracovať na jej riešení. Potom, ako preverí všetky okolnosti (najskôr kontaktuje poskytovateľa služieb), cestovná kancelária sa zaväzuje najneskôr v lehote do 2 hodín po prijatí sťažnosti vyjadriť sa k jej opodstatnenosti. Ak sa Adriatic.hr v definovanej lehote (2 hodiny) k sťažnosti nevyjadrí, klient má nárok na opustenie reklamovaného ubytovania a Adriatic.hr je mu povinná vrátiť uhradenú sumu na vlastné náklady.

Ak Adriatic.hr rozhodne, že sťažnosť je opodstatnená, má ďalších 6 hodín na vyriešenie sťažnosti odstránením jej príčin. Klient je povinný spolupracovať s pracovníkom Adriatic.hr, ako aj s poskytovateľom služieb v dobrej viere s cieľom odstránenia príčin sťažnosti. Ak klient priamo na mieste nepríjme ponúknuté riešenie k jeho sťažnosti, ktoré zodpovedá rezervovanej a uhradenej službe, Adriatic.hr bude dodatočnú reklamáciu klienta považovať za neopodstatnenú a ani nebude považovať za svoju povinnosť odpovedať na ňu.

Ak sa opodstatnené príčiny nespokojnosti klientov nemôžu odstrániť, Adriatic.hr sa im zaväzuje nájsť náhradné ubytovanie.

Meradlom na porovnanie rezervovaného a náhradného ubytovania sú lokalita a cena, ktorá je uvedená na našich internetových stránkach Adriatic.hr. Ak sa reklamované ubytovanie nachádza na pevnine, Adriatic.hr má právo ponúknuť náhradné ubytovanie, ktoré sa nachádza na tej istej alebo susednej riviére. Ak sa reklamované ubytovanie nachádza na ostrove, Adriatic.hr má právo náhradné ubytovanie ponúknuť iba na rovnakom ostrove. Porovnateľnou cenou sa rozumie rovnaká cena, vyššia alebo 15% menšia od pôvodnej. Ak Adriatic.hr klientovi ponúkne náhradné ubytovanie s nižšou cenou ako bola pôvodná, klient má právo na vrátenie rozdielu v cene. Ak Adriatic.hr klientovi ponúkne náhradné ubytovanie s vyššou cenou ako bola pôvodná, rozdiel v cene znáša Adriatic.hr.

Ak klient nepríjme náhradné ubytovanie, ktoré je porovnateľné s reklamovaným (vyhovujúca lokalita a cena), Adriatic.hr bude dodatočnú reklamáciu klienta považovať za neopodstatnenú, a ani nebude považovať za svoju povinnosť odpovedať na ňu. Prijatím náhradného ubytovania klient sa vzdáva práva na vrátenie uhradenej sumy za reklamované ubytovanie.

Ak Adriatic.hr v definovanej lehote (6 hodín) neodstráni reklamované nedostatky alebo klientovi neponúkne náhradné ubytovanie, klient má nárok na opustenie reklamovaného ubytovania a Adriatic.hr je mu povinná vrátiť uhradenú sumu na vlastné náklady.

Ak Adriatic.hr rozhodne, že sťažnosť je neopodstatnená, nebude ďalej pracovať na odstraňovaní jej príčin. Klient má možnosť uvedené rozhodnutie prijať a v súlade s vopred dohodnutými podmienkami môže ostať ubytovaný v rezervovanom ubytovaní alebo má možnosť požiadať cestovnú kanceláriu o ponuku náhradného ubytovania, ktoré je povinný uhradiť v plnej výške novému poskytovateľovi služieb. Rozhodnutím o pobyte v rezervovanej ubytovacej jednotke sa klient vopred vzdáva možnosti vymáhania už uhradenej sumy. Ak klient nepríjme ponuku cestovnej kancelárie a rozhodne sa dodatočne požadovať uhradenú sumu, nesmie byť ubytovaný v reklamovanej ubytovacej jednotke. Najneskôr v lehote 7 dní po ukončení termína reklamovanej služby je klient povinný podať sťažnosť písomnou formou (e-mailom, faxom alebo poštou). Sťažnosť prijatá mimo uvedenej lehoty alebo s neúplnou dokumentáciou (fotografie, informácie z iného dôveryhodného zdroja...) nebudú brané do úvahy.

Adriatic.hr je povinná predložiť k správne podanej reklamácii písomné rozhodnutie v lehote 7 dní od jej prijatia. Adriatic.hr môže odročiť lehotu riešenia reklamácie z dôvodu zhromažďovania informácií a preverenia dôvodov reklamácie u poskytovateľa služieb najviac o 14 dní.

Kým Adriatic.hr neposkytne rozhodnutie k reklamácii, klient sa zrieka sprostredkovania akejkoľvek inej osobe, arbitráže UHPA, súdneho návrhu a poskytovania informácií médiám. Ak by klient postúpil v protiklade s týmto ustanovením, Adriatic.hr má právo žiadať náhradu škody za marenie pracovného postupu, ktorú by klient takýmto spôsobom zapríčinil, bez ohľadu na dôvody, ktoré ho k tomu viedli.

Ak klient nie je na mieste pobytu spokojný s existujúcim stavom, opustí objekt a z vlastnej iniciatívy si nájde iné ubytovanie a tým nedá cestovnej kancelárii príležitosť, aby odstránila v lehote 8 hodín príčiny jeho nespokojnosti alebo mu eventuálne našla náhradné ubytovanie, v takom prípade nemôže žiadať vrátenie peňazí ani podať žalobu na náhradu škody, bez ohľadu na skutočnosť, či jeho dôvody boli oprávnené alebo nie.

15. PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU

Každý možný spor sa budú zmluvné strany snažiť riešiť dohodou. V prípade, že zmluvným stranám sa spor vyriešiť nepodarí formou dohody, majú právo na súdnu arbitráž. V takom prípade sa dojednáva príslušnosť súdu v Splite.

Na všetko, čo nie je výslovne uvedené v týchto Všeobecných podmienkach, sa vzťahujú platné právne predpisy Chorvátskej republiky.


V Splite, 01.10.2008

Existujúci užívateľ

Prihláste sa pre prístup k užívateľskému rozhraniu

Adriatic.hr
Poljička cesta 26
21000 Split, Chorvátsko
tel: +385 21 456-456
fax: +385 21 456-789
gsm: +385 91 234-5641
e-mail: info@adriatic.hr
DIČ: 16364086764
ID: HR-AB-21-020038491
Platenie zabezpečené SSL enkripciou
Generiranje: s | XML: s | PHP: s
Memorija: MB | Host: | XML Service(0)
Adriatic.hr používa cookies (koláčiky), aby stránky lepšie prispôsobila Vašim užívateľským potrebám. Ďalším používaním našej internetovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií... Zatvor