E-postadress
Lösenord
 
Glömt lösenord? ?
E-postadress
Kontakttelefon
Sverige
0200 884 577
Öppettider
Mån - Fre
08:00h - 20:00h
Lör
08:00h - 14:00h

Frågor och svar

ACCOMMODATION

Hur bokar man logi?  

1. Logienhet som skall bäst och mest uppfylla era önskemål och behov kan Ni välja på två sätt:
* på egen hand i och med att utnyttja en av flera erbjudna söknings möjligeheter av våra sidor eller
* med att kontakta vår försäljningsavdelning som efter inlednings samtal skall till Er rekommendera ett visst antal objekt som för det mesta uppfyller era kriterier.

2. Under sökning på våra webbsidor kan Ni klicka på knappen "lägg i objekt" bredvid varje objekt som drar er uppmärksamhet. När Ni klickar på denna knapp förvaras det utvalda objektet i den virtuella databas (favorites) som Ni skapar och som innehåller endast dem objekt som mest uppfyller era kriterier.
Ert urval förblir sparat och tillträde till denna databas är möjligt dygnet runt. Men ifall Ni har sökt igenom vår databas som en anonym användare är tillträde möjligt endast ifrån den datorn som Ni använde för sökningen. Ifall Ni har loggat Er in och sökt igenom vår databas som registrerad användare får Ni tillträde till ert urval dygnet runt från vilken dator som helst under förutsättningen att Ni loggar Er in med Ert användarnamn.

3. Efter att Ni har skapat ert urval kan Ni genomföra en fullständig och detaljerad visning av utvalda objekt genom att klicka på länken "visning av mitt urval". Systematisk och jämförande visning av utvalda logienheter skall vara till stor hjälp för att Ni lätt skall hitta objekt som mest uppfyller era kriterier.

4. Efter ert slutgiltiga val skall Ni anmäla intresse för objektet genom att fylla i reservationsformulär. För att er bokningsbegäran skall behandlas vidare är det väldigt viktigt att Ni fyller samtliga rutor med uppgifter som krävas.

5. Direkt efter skickandet av bokningsbegäran får Ni på skärmen en automatiskt genererad kalkyl med samtliga punkter och tillhörande kostnader samt med beloppet som bör inbetalas för reservation av den anmälda logienheten. Vid kalkylens uppvisning får Ni två möjligheter; avbeställning av anmälan eller reservationsbekräftelse.

6. Ifall Ni bekräftar reservationen skall den ifyllda formulär komma till vår försäljningsavdelning. Direkt efter dess ankomst kontaktar vår personal ägaren av den anmälda logienheten för att före utskickning av offert kontrollera om uppgifter på hemsidan överensstämmer med verkligheten och om det går att genomföra anmäld reservation.
Omedelbart efter godkännande av reservationsbegäran skickar vi via e-post eller fax till Er den slutgiltiga offerten. I offerten skall det finnas klart angivna samtliga kostnader samt beloppet som Ni behöver betala för att bekräfta reservationen. Själva betalningen skall utföras enligt betalningstillvägagångssätt och betalningstakt som är publicerade på vår hemsida.

7. För den slutgiltiga bekräftelsen av utskickad anmälan måste man inbetala reservationen inom 24 timmar efter mottagande av den slutgiltiga offerten. Överstigning av den utsatta tiden kan resultera i överbokning som Adriatic.hr ej ansvarar för men är skyldig att i detta fall erbjuda gästen ersättningslogi av samma kvalitet.

8. Direkt efter genomförd inbetalning behöver man skicka inbetalningskvitto till Adriatic.hr antingen via e-post (payments@adriatic.hr) eller fax (+ 385 21 456-789). Detta gäller ej ifall Ni har betalat med kreditkort eftersom då får Adriatic.hr automatsikt bekräftelse om inbetalning.
Efter kontroll av genomförd inbetalning, eller efter auktorisation av ert kreditkort skall vi skicka via e-post samtliga nödvändiga information om ägaren och adress av bokat objekt. Den skriftliga bekräftelsen om genomförd reservation (voucher) skickar vi till er e-post.
Voucher som Ni mottager är ert skriftliga bevis att Ni har försäkrat Er logi vid Adriatiska havet för kommande sommaren.

Hur hittar man passande logi?  

Vi strävar efter att göra manövrering genom vårt utbud så enkel som möjligt för Er, så att Ni lätt hittar objekt som mest motsvarar era önskemål. Därför ger vi Er flera sökmöjligheter i vår databas.

1. Enkel sökning - Efter fastställning av grundparametrar (termin för semester, antal personer, typ av logi och objektets läge) skall programmet automatiskt generera samtliga önskade villkor och uppvisa endast objekt som uppfyller fastställda kriterier.

2. Avancerad sökning - Utnyttja vår avancerade sökmotor ifall andra villkor förutom dem som finns i enkel sökning är viktiga för Er. Avancerad sökning kan göras inom flera kategorier:
* allmänna uppgifter (termin för semester, antal personer, typ av logi och objektets läge)
* detaljer av objektets läge (ö-fastland, avstånd till badstrand, tillgänglig sandstrand, objekt på ett öde läge)
* typ av objekt (lyxvillor, pansionat, objekt med bassäng och dylikt)
* logienhetens läge (bottenvåning, första våningen, andra våningen, ...)
* extratjänster (mat, husdjur, luftkonditionering, tillträde till Internet...)

3. Sökning på koden - Ifall Ni önskar ha en detaljerad inblick på ett exakt bestämt objekt måste Ni skriva i objektets kod i för det avsedd ruta. Denna typ av sökning ger snabbast tillträde till önskat objekt men man i förväg måste veta objektets kod.

4. Geografisk sökning - Med hjälp av den interaktiva kartan och till den knutna menyn av regioner, rivieror eller orter kan Ni ganska enkelt begära uppvisning av objekt som befinner sig i det läge som Ni önskar.

5. Sökning på korta terminer – Eftersom logienheternas innehavare under säsongen ogärna accepterar korta hyresterminer som inte passar till deras reserverade terminer kan Ni via denna sökning hitta korta terminer som är tillgängliga mellan existerande reservationer.

Ifall sökningen blir resultatlös och inte visar något objekt som uppfyller era samtliga krav klicka på option "back" och gå ett steg bakåt där samtliga krav skall vara förvarade. Vi rekommenderar att Ni avstår från det villkoret som är av minsta betydelse för Er och därefter försöka igen.

Ifall avancerad sökning resulterar med för många objekt som uppfyller era samtliga krav gå ett steg tillbaka med att klicka på option "back" och lägg några krav till på reservationen.

Hur gör man för att delbetala?  

Hyran av utvald logienhet betalar man i två delar. Första delen betalas i förskott vid bokning av objektet. Den andra delen betalar gästen på ankomstdagen i Adriatic.hr:s kontor eller i kontor av Adriatic.hr:s partnerbyrå som är närmast det bokade objektet, eller till objektets ägare.

I vissa fall, beroende på typa av kontrakt med uthyraren, måste det resterade beloppet betalas till Adriatic.hr:s bankkonto senast 30 - 45 dagar före gästernas ankomst.

Förskottsbetalning är 50 % av hela hyrespris och detta belopp skall direkt efter mottagande Adriatic.hr vidarebefordra till uthyrarens konto.

I särskilda fall (exempelvis i fall av bokning av en kort termin eller i fall att gäster som bokar behöver visum för att komma in i Kroatien) måste 100 % av hyrespris betalas för att bekräfta reservationen.

Samtliga information om förskottsbelopp och om tillvägagångssätt för betalning av resterande belopp får gästen tillsammans med offert.

Ifall gästen önskar få R-1 räkning måste denne ange det vid bokningsbegäran.

När ska man senast ha betalat in förskottet?  

För att bekräfta bokningen är gästen skyldig att inom 24 timmar (lördagar, söndagar och nationella helgdagar räknas ej) efter offertens utskickande inbetala reservationen och att skicka till Adriatic.hr inbetalnings kvito.

Exakt tidpunkt som Adriatic.hr förbinder sig att hålla anmälda terminer som option till (företräde för beställaren att hyra) är angiven på var och en utskickad offert under rubrik "betalningstermin".

Under 24 timmar efter tidpunkten då gästen fyllde i och skickade anmälan för reservation tas utvalda terminer bort från marknaden och anmälaren har företrädersätt till hyrning. Andra gäster kan inte reservera objektet i frågan under den utvalda terminen. Utvalda terminer märks med gul färg på hemsidan.

Ifall gästen till förfallodagen betalar reservationen och skickar betalningskvitto till Adriatic.hr skall utvalda terminer direkt efter kontroll av inbetalning märkas med röd färg. Därefter blir det omöjligt att under löpande säsong reservera samma logienhet i termin som även delvis skulle överlappa den bekräftade terminen.

Ifall Adriatic.hr på förfallodagen inte får inbetalningskvitto skall man anse att gästen har avstått ifrån anmäld reservation. Efter det skall anmälda terminer märkas återigen som tillgängliga med vit färg.

Hur gör man inbetalningar i Kroatien?  

# kontantbetalning eller checkbetalning i vår byrå eller någon annan byrå som har samarbetsavtal med Adriatic.hr
Betalning kan göras:

* i vårt högkvarter i Split: Washingtonova 5, 21000 Split, Hrvatska
* i vilken som helst turistbyrå som har rätt att sälja Adriatic.hr tjänster.


# betalning till vårt girokonto
För att genomföra betalning till vårt girokonto behöver du följande uppgifter:

* betalare: namn och efternamn av den person som står för bokningen, samt hemadress
* mottagare: Turistička agencija "Adriatic.hr", Poljička cesta 26, 21000 Split
* betalningstermin: betalning måste göras inom 24 timmar efter beräkningen skickats
* kn: skriv belopp enligt beräkningen
* kontonummer: 2484008-1104970711


# on-line kreditkortsbetalning (Maestro, Mastercard, Visa)

Om du bestämmer dig för on-line kreditkortsbetalning och skriver dina kreditkortsuppgifter får vi rätt att betala din bokning enligt ett visst betalningstakt.

Hur gör man inbetalningar från utlandet?  

# betalning till vårt valutakonto

Vårt valutakonto:
* mottagare: Turistička agencija "Adriatic.hr", Poljička cesta 26, 21000 Split
* mottagares bank: Raiffeisen Bank, Split, Croatia
* IBAN: HR9024840081500173375
* Swift: RZBHHR2X

# on-line kreditkortsbetalning (Maestro, Mastercard, Visa)
Om du bestämmer dig för on-line kreditkortsbetalning och skriver dina kreditkortsuppgifter får vi rätt att betala din bokning enligt ett visst betalningstakt.

# betalning till vårt valutakonto i Slovakien för gäster från alla SEPA länder (27 medlensstater i EU, Island, Lichtenstein, Norge, Schweiz och Monako).

Inbetalningar till det här kontot från gäster från Slovakien behandlas som inhemsk betalning, medan andra gästers inbetalningar till det här kontot ses som betalning inom SEPA länder och gör att den totala transaktionskostnaden för våra gäster blir lägre än när de betalar till vårt kroatiska kontot, vid sidan av det blir i de flesta fallen kostnaden lägre än vid betalningen med med kreditkortet där man behöver betala för valita skilnaden.

Gäster kan på det här sättet betala bokningen för de flesta logi enheter i Adriatic.hr utbudet (95%). Undantagna är hotell, fyrar, chartrar, bilhyrning, samt de logi enheter som är i PDV (Moms) systemet, och enligt lag, får man inte betala för dem till konton utonför Kroatien.

Hur skickar man bekräfterlsen om inbetalt förskott?  

Betalningsbekräftelse kan Ni skicka till oss via fax (++ 385 21 456-789) eller scanna den och skicka via e-post till (payments@adriatic.hr).

Direkt efter kontroll av mottagen betalningsbekräftelse märks bokad termin med röd färg vilket innebär att ingen annan reservation för objektet i frågan i den bokade terminen ej kan göras. Efter pengarnas ankomst till vårt konto (eller efter kreditkortbetalning) skickar vi till Er via e-post samtliga nödvändiga information om ägare och adress av bokat objekt.

När kan gästen få information om uthyraren och adressen till det bokade objektet?  

Adriatic.hr förbinder sig att direkt efter pengarnas ankomst till kontot eller efter genomförd auktorisation av kreditkort skicka via e-post till Er samtliga viktiga uppgifter om logiet som omfattar:

* namn och efternamn av objektets ägare
* objektets adress
* fasta nätets telefonnummer i själva objektet
* samtliga tjänliga kontakttelefoner (hemnummer, arbetsnummer, mobilnummer och fax)

Ifall det finns svårigheter med att hitta objektets adress bifogar vi i e-post anvisningar som förklarar den enklaste vägen till objektet.

Borde gästen ta kontakt med uthyraren innan resan?  

Direktkontakt med ägaren är det bästa sättet för Er att lösa eventuella tvekan eller nyuppkomna frågor. Men vi understryker att direktkontakt med ägaren före semesters början icke är er obligation utan enbart möjlighet som Ni har till sitt förfogande.

När får gästen vaucher (bekräftelse på bokad tjänst)?  

Efter inbetalnings ankomst till vårt konto eller efter genomförd auktorisation av kreditkortstransaktion skickar vi voucher till er e-post.

Förutom uppgifter om ägare och adress av det hyrda objektet är på voucher särskilt angivet resterande belopp som gästen förbinder sig att på ankomstdagen betala till ägaren. Vid ankomsten till det hyrda objektet skall Ni ge voucher till uthyraren. Efter betalning av resterande belopp får Ni av uthyraren logienhetens nycklar.

Ifall det resterande belopp betalas till Adriatic.hr:s konto skall gästen få voucher efter inbetalning av resterande belopp. Vid ankomsten till det hyrda objektet skall Ni ge voucher till uthyraren och därefter skall Ni av uthyraren få nycklar till bokad logienhet.

Det är denna procedur som också gäller ifall hela hyresbelopp betalas på en gång.

FYRAR

What should be brought along?  

The guests should bring groceries and spices with them, as well as additional towels, matches, kitchen rags, dishwashing detergent and other cleaning agents, together with anything else they think they might need during they stay.

How are groceries delivered.  

Grocery deliveries can be made to Savudrija, Veli rat and Struga lighthouses, as an additional paid service. On Sv.Ivan na pučini, Poreč and Prišnjak this service is also possible, but arrangements must be made in advance. Sušac and Palagruža are high seas islands and arrangements for groceries must be made by the guest before departure.

What is the procedure for obtaining emergency medical help?  

Lighthouse holidays are not recommended for any persons not in good health. Emergency medical services are provided in the shape of a speedboat or a helicopter, which transport the afflicted to the nearest hospital. All lighthouses are equipped with VHF radio stations which can be used to ask for emergency aid or medical advice through emergency channel 16 (safety channel.)

Are lighthouse keepers in residence?  

All lighthouses apart from Prišnjak feature resident ligthouse keepers with their families.

Can a boat be rented?  

If you have a license for operating a motor boat, you will have the option to rent the lighthouse keeper's boat from him.

CHARTER FARKOSTER

Hur sätter man ihop en charter besättning?  

När man sätter ihop en besättning som kommer att behöva samleva under annorlunda förhållanden än de vardagliga, bör man tänka på vissa saker. Sälskapet borde ha liknande önskemål beträffande kryssningsplanen och valet av destinationen, aktivitets och vilo fördelningen, tiden man vistas till sjöss, samt tiden man går i hamn eller är förankrad.
Ifall Ni hyr en farkost utan skeppare bestämm i förväg vem som kommer att vara huvudansvarig och fatta besluten i trånga och farliga situationer. Personen som tar över roder borde, på grund av sin erfarenhet och expertis, ha hela gruppens fulla förtroende och uppskattning.
Ifall gruppmedlemarna har motsatta åsikter beträffande kryssningen rekomenderar vi att redan i början dela upp Er i två grupper så att Ni inte skulle uppleva en otillfredsställande semester.

När lämpar det sig som bäst att segla på Adriatiska Havet?  

Adriatiska Havet är gynnsamt att kryssa under alla årstider. Därför kan Ni anpassa val av termin efter Era preferenser och nautiska färdigheter.

Ifall Ni planerar att gå till sjöss för första gången kommer sommaren att vara det bästa valet för att risken för dåliga väderförhållanden är då som minst vilket utesluter behovet av avancerade sjöfarts kunskaper och färdigheter. För erfarna äventyrslystna skeppare kan dock vintern vara det ideala valet.

Önskar Ni till kryssningen lära känna de Adriatiska städers livliga atmosfär, besöka kultur och konst manifestationer och nattklubbar är sommaren det självklara valet. Våren och hösten lämpar sig bäst för dem som vid sidan av seglingen önskar bada i ett fortfarande varmt och samtidigt undvika trängseln under sommarmånaderna.

Om ett soligt väder är ett måste då är juli och augusti de perfekta månaderna för semestern, undvik dock att välja termin då ifall semesterbudgeten är en avgörande faktor.

Hur väljer man aquatorim och planerar seglingen?  

Val av seglingsrutt bör Ni anpassa efter Era önskningar och möjligheter. Om Ni är en nybörjare kan der vara bra att välja en välkänd rutt där det blåser mindre och helst i skärgården där Ni innom loppet av två timmar kan hinna söka skydd i en marina, en hamn eller en vik.

Ifall Ni är intresserad av att djuphavsdyka eller sportfiska, hör runt vilken del av Adriatiska havet tillgodoser bäst det ni söker. Observera särskilt att Ni ska ha alla tillstånd och dokument Ni behöver, samt att Ni är bekanta med områden där fiske och dykning inte är tillåtna.

Efter att ha valt vart Ni vill segla kan det vara bra att planera Era dagliga rutter. Vi rekomenderar att Ni har i åtanke den grundläggande regeln när det gäller att ta sig fram och tillbaka över havet, viklet är att Ni inte bör använda mer än en tredjedel av den tillgängliga tiden för att ta Er fram till dit Ni ska. På sådant sätt kommer Ni att hinna njuta av den valda destinationen samt kommer hinna tillbaka i god tid. Det är bra att veta att förseningsavgifter då man ska lämna tillbaka båten är väldigt höga.

Efter vilka kriterier väljer man farkosten?  

Den eviga dilemman, segelbåt eller motorbåt?
Önskar ni en dynamisk semester och lämna många mil efter Er för att kunna besöka många olika platser då är en motorbåt det bästa valet. Önskar Ni hellre ha vågornas sälskap och njuta av själva seglingens charm, välj då en segelbåt. Ni bör dock inte bekymra Er över eventuell brist på erfarenhet för att segelbåtarna är väldigt enkla att segla med.

Budgeten är ofta en faktor som påverkar valmöjligheten och ifall den är blygsam fokusera på segelbåtarna för att motorbåtarna är inte särskilt brånslesnåla.

Planerar Ni er kryssning över Agriatiska Havet i juli eller augusti, rekomenderar vi att i god tid börja leta efter den ideala farkosten för Er, boka den dock senast till april månad. Det är nämligen så att intresset för att hyra en farkost ekstremt hög och oftast blir de bästa tidigt bokade.

Beträffande kvalitén rekomenderar vi att oavsett farkostens märke eller modell, alltid välja den nyaste varianten särskilt om det är första gången Ni ger Er ut till sjöss. En nyare farkost innebär bättre kvalitetsgaranti och en mer bekymmerslös semester.

Vilka punkter innehåller ett charteravtal?  

AC För att charteravtal skall vara giltigt och användbart måste det innehålla följande punkter:

* vanliga uppgifter om avtals parter: charterbolaget och personen som hyr båten. Ifall hyraren och skepparen inte är en och samma person måste skepparen nämnas särskilt tillsammans med samtliga uppgifter om dennes kompetens och båtförartillstånd,
* avtalets föremål (båten i frågan med dess samtliga viktiga egenskaper),
* exakt hyrespris och exakt belopp av deposition med klart angivna betalningsvillkor och -takt. Dessutom skall samtliga extratjänster som hyresman hyrde exakt anges med tillhörande priser (utombords motor, gummibåt, spinnaker…),
* hyrestiden med exakta datum och tidpunkter för både uthämtning och återlämnande av båten till hemmahamn,
* hemmahamn eller, i fall av ”enkelriktade” charter, hamnen som båten skall återlämnas till,
* exakt antal personer som skall vistas på båten.

Vi understryker att charteravtal på vår hemsida finns i formen av Allmänna villkor för båtuthyrning. Eftersom bokning av båten utförs online finns det ingen formell avtalsteckning, utan man anser att klienten med reservationsbetalning bekräftar att denne har tagit kännedom om Allmänna villkor för båtuthyrning och att denne fullständigt accepterar dessa villkor. Med reservationsbetalning blir innehållet i Allmänna villkor för båtuthyrning lagligt bindande för både klienten och Adriatic.hr.

Direkt efter mottagande av reservationsbetalnings bekräftelse skickar Adriatic.hr voucher till klienten. Voucher innehåller samtliga viktiga detaljer av charteravtalet. Med voucher uthämtar klienten enkelt båten från dess hemmahamn.

Vad ska man ha med sig på en kryssning?  

Här följer en lista över de saker som du kan behöva under segling. Observera att en del av de sakerna redan är inkluderad i priset, men de flesta är personliga. Det är bara en rekommendation och det är upp till dig att välja vilka saker som är nödvändiga.

Dokument, telefonbok och betalningsmedel

* voucher eller hyresavtal
* personliga dokument (pass, identitetskort, körkort och försäkringsbesked)
* bevis om behörighet som skeppare
* försäkringspolicy
* andra dokument (dykningstillsånd, fisketillstånd,...)
* personlig telefonbok (tänk på de telefonnummer som du kan ringa i nöd oavsett arbetstid, ditt charterbolags nummer, hamnkontor...)
* pengar (kreditkort, checkar, kontant)

Kläder och skor

* seglarställ
* vindtät jacka
* varma kläder
* lätta kläder
* collegeoverall
* vantar
* keps
* mössa
* gummistövlar
* båtskor eller gympaskor
* skor
* badkläder

Personliga saker

* din egen flytväst
* solglasögon
* extra kontaktlinser (om du bär kontaktlinser)
* mask
* fenor

Personlig hygien

* toalettartiklar
* handdukar
* baddukar
* näsdukar
* toalettpapper
* solkräm eller sololja (med hög solskyddsfaktor)
* insektsskydd

Första hjälpen låda och läkemedel

* förband och kompresser
* plåster
* sårtvättare

förutom dina vanliga läkemedel kan det vara nödvändigt att ha några andra medel mot:

* illamående
* magproblem
* tarmproblem
* halsinflammation
* hosta
* feber
* allergi

Mat och dryck

Beroende av om du önskar äta i restauranger på kusten eller laga mat på båten rekommenderar vi att du tar med dig dryck och kryddor, samt proviant:

* socker
* salt
* peppar
* vinäger
* olja
* pasta
* färdiga soppor
* mjöl
* ägg
* mjölk
* kaffe
* bröd

Glöm inte dricksvatten!

Övrigt

* personlig nautisk utrustning och nautiska kartor
* hand GPS
* personlig kompass
* kikare
* sportfiskeutrustning (tillstånd behövs för harpungevär)
* guider, broschyrer eller något annat där du kan läsa om ditt seglingsområde
* diskmedel och -utrustning
* städmedel och -utrustning
* vattendesinfektionsmedel
* verktygslåda
* skarpa knivar
* sax
* sybehör
* arbetshandskar
* batterilampa
* tändstickor (tändare)
* stearinljus
* väckarklocka
* mobiltelefon med batteriladdare
* kamera
* reseradio
* kassetter eller cd-skivor du tycker om
* musikinstrument
* sällskapsspel
* böcker

Behöver man ge handpenning när man tar emot en farkost?  

Vid emottagning av nycklar till den hyrda farkosten behöver man lämna en deposition till uthyraren i syfte att täcka eventuella skador på farkosten eller utrustningen vilka kan uppstå under Er hyrestid.

Vi vill också påminna om att uthyrningsbyrån kan endast debitera er beloppet som Ni har erlagt i deposition oavsett skadornas omfattning.

Depositionen kan teoretiskt sett betalas på en rad olika sätt, med: kontanter, kreditkort, resechekar, eurochekar eller med bangiro/posgiro inbetalning, uthyrningsbyrån erbjuder dock bara ett fåtal av nämnda alternativ. Det är dårför inte sälsynt att sättet som Ni föredrar att betala på också är en faktor som avgör valet av uthyrningsbyrån och Er medarbetare för den kommande sommaren.

Givetvis erlägger Ni depositionen först efter att Ni har personligen försäkrat Er om att farkostens och utrustningens skick i sin helhet överrensstämmer med dess presentation på internet, dvs. det som uthyraren har visat Er. Antaget att farkosten blir återlämnad i dess ursprungsskick, utan skador eller saknad utrustning, kommer depositionen att återbetalas i sin helhet.

Vad bör man tänka på när man tar emot en farkost?  

För att försäkra säkerhet för både människorna och båten, gör en besiktning av båten:

Båten utvändigt

* titta efter skador, sprickor, gamla lagningar längs skrovet och kölen
* känn på reling, rufftag, beslag och mantåg. Allt ska sitta fast.
* kontrollera alla fender
* känn på mantåg och se till att den inte glappar
* titta på ankare och kätting, se till att andra enden är fäst. Skriv ner hur lång kättingen är, testa vinschar, se om det finns ett ankare i reserv och var det är
* om du hyr en gummibåt, kontrollera utombordsmotor och åror

Däckutrustning

* testa vinschar. De måste vevas lätt. Skriv ner hur många vinschhandtag du fått.
* testa skotblock, skotskenor till genuaskot, storskot
* kontrollera preventergaj
* kontrollera om masten är rak genom att titta utmed mastrännan
* se till att vant sätts fast
* ta reda på höjd över vattenlinjen inkl. mast (för att passera under broar)
* hissa segel och titta efter skador
* titta på fall och andra linor. Det är viktigt att de inte är slitna.
* testa roder och se till att det inte finns frigång

Akter

* räkna förtöjningslinor och se till att de finns tillräckligt många
* räkna extra fender och skriv ner hur många det finns
* kontrollera båtshake
* se om det finns en vattenhink
* titta efter städutrustning
* titta efter vattenslang
* glöm inte elkabel om din båt har möjlighet för batteriladdning
* testa slagvattenpump

Motor och batterier

* läs noga igenom tekniska anvisningar. Se till att du får förklaring till allt du inte förstår.
* starta motorn för att se om det startas lätt och vid första försök
* trampa på gasen. Gaspedal bör vara mjuk.
* kontrollera motor, motorkylning, motorolja, ventiler för in- och utlopp av luft. Informera dig om hur man byter impeller och var reservolja är.
* se om bränsletanken är fylld, som det skulle vara enligt avtalet. Undvika situationer där bränslenivå är lägre än en tredjedel av tankens kapacitet
* informera dig om var batterier ligger, vilket kapacitet de har och hur de användas

Säkerhetsutrustning

* se om det finns självuppblåsande livflotte ombord, kontrollera datum som står på den
* signalraketer , minst 6 st. röda
* var ligger brandsläckare, vilket datum står på dem
* se om antal livbojar motsvarar antal personer. Om du har små barn ombord fråga efter räddningsvästar för barn, samt livbojar med ljus.
* om det är en segelbåt du hyr titta efter livbojar med krokar som gör det säkrare att arbeta på däcket även vid oväder
* se om båten har bälte för att klättra på masten

Instrument

* testa navigeringsinstrument för att se om det fungerar. Kontrollera kompass, radar, GPS, plotter och VHF radiostation
* testa signallljus för segling under natt och vid oväder (rött, vitt och grönt signalljus)
* informera dig om var proppar ligger, se till att det står på varje propp vad den används för
* titta efter sladd till cigarettändare som kan användas för att ladda mobilbatteri
* titta efter nautiska kartor, passare, linjal, penna och suddgummi
* om det finns en radio på båten, testa den också
* informera dig om radiostationer på vilka väderrapporter och sjöväder ges (och vilken tid)

Interiör

* titta efter synliga skador på möbler eller inre utrustning
* kontrollera vattentank och hur den fylls
* testa gasolkök, hur fungerar det och var gasolflaska ligger
* kontrollera kylskåpet
* kontrollera toaletter och duschar
* kontrollera hytter, se till att det finns tillräckligt mycket sängkläder för alla personer
* se om det finns tillräckligt med servis och bestick (glöm inte flask- och burköppnare)
* testa inre belysning
* testa fönster och takfönster, hur de öppnas och stängs, om de är väl tätade. Det är viktigt att alla fönster, samt hyttdörrar och skåpdörrar är väl tätade så att de inte bankar under segling.

Vilken nödvändig utrustning bör farkosten ha?  

Vid uthämtande av båten bör man alltid kontrollera utrustningen som tillhör båten och besikta dess skick. Härmed följer lista av utrustning som varje charter farkost enligt lagen måste ha och utrustning som är bra att ha:

Navigationshjälpmedel

* sjökartor
* lotsbok
* fyrlistan
* turistbroschyr eller någon annan slags guide till området som ni skall besöka
* GPS eller om möjligt GPS med plotter

Båtens utrustning

* ankare och hjälpankare med ca 50 meter ankarrep
* tre förtöjningslinor
* en extra rorkult i fall båten har roderstyrning
* pollare
* åror
* båtshake
* kompass med belysningen
* förordnade lanternor
* ficklampan
* signalhorn
* VHF radio

Säkerhetsutrustning

* livbojor (antal livbojor beror på båtens kapacitet)
* livbojor anpassade för barn
* livboj med inbyggd belysning och 25m linan
* signalraketer (minst sex stycken röda)
* radarreflektor
* länspump
* brandsläckare
* livflotte

Första hjälpen

Enligt lagen måste det på alla båtar som är längre än fem meter finnas en förbandslåda med följande innehåll:

* förband
* sterila kompresser och gasbindor
* vadd
* plåster
* häftplåster
* säkerhetsnålar
* triangelduk
* medicinskt alkohol
* medel för neutralisering av brännsår från medusor eller sticksår från giftiga fiskar
* lokalbedövande medel för sår
* medel för brännskador av solen eller av felaktigt hantering av maskiner som uppvärmas
* medel mot feber (paracetamol eller motsvarande)
* medel mot sjösjuka

Ifall det fastställs att båten inte har den förordnade förbandslådan bryter man mot lagen och får betala för detta bestämda böter .

Verktyg, reservdelar och övrig utrustning

Verktygslådans innehåll bör bestå av:

* kombinationstång
* blocknyckelset
* segelreparationssats
* silikon
* eltejp

Reservdelar:

* impeller
* olje- och bränslefilter
* rem för växelströmsgenerator
* tändstift för utombordsmotor
* motorolja
* säkringar
* adaptörer
* stickproppar

Av övrig utrustning uppmärksammar vi särskilt till:

* hink för samling av oljeavfall
* bågfil eller avbitartång (ifall man skulle behöva klippa av vajrar)
* yxa och sjömanskniv.

Vad bör man vara noga med under navigationen?  

För att ha en härlig segling tänk på följande detaljer:

* kontrollera oljan varje dag, särskilt om du brukar använda motorer och seglen samtidigt. I sådana situationer arbetar motorn under lutning och förbrukar mer olja. Det rekommenderas inte att du använder motorn vid lutning som är större än 20 grader.
* se till att bränsle nivå inte faller under 1/3.
* när du startar motorn kontrollera om vatten slängs ut - på det sättet förvissar man sig att kylsystemet fungerar.
* när du anlöper marinor eller gästhamnar tänk på linor. En stund av oförsiktighet kan förorsaka att propeller trasslar in sig i linan och det tar länge reda ut detta. Om det händer medan båten är i fart så kan skador till motorn vara ganska stora.
* var rationell med att använda el. När du är på öppet hav använd endast servicebatteri för belysning och kylskåpet, undvik onödig belysning och använd de apparater som förbrukar för mycket el bara då motorerna arbetar. Observera att motorerna inte kan startas om batteri är helt slut.
* var rationell med dricksvatten och använd saltvatten så mycket som du kan.
* tänk alltid på havets djup så att du inte skadar kölen. Skador som förorsakats av strandningar betalas.
* förkorta seglen så snart som det behövs.
* kom överens om husregler på båten innan ni börjar segla och se till att alla följer dem, utan undantag eller avvikelse.
* stäng båtdörrar och skåpdörrar efter sig.
* kontrollera om alla fönster och lucköppningar är stängda innan du börjar segla. Kontrollera också ventiler i toaletter.
* använd inte båttoalett i marinor och gästhamnar. Detta är förbjudet enligt lag och brytare mot denna lag betalar höga böter. Om du befinner dig i någon vik kan du använda toaletten endast om där inte finns några simmare.
* se till att båten städas regelbundet. Alla bör följa den enkla regeln att varje sak man tar måste lämnas tillbaka på samma plats. Den båt som bringas i oordning kan inte riktigt fungera. Ta hand om din båt så att den tar hand om dig.

Vad förväntar sig från gästen vid retur av farkosten?  

Allt du förväntade dig vid incheckning av båten förväntas av dig vid utcheckning. Du bör återlämna båten i god tid, i den skick den var vid överlämnandet, utan några invändiga eller utvändiga skador,med all dess utrustning och med full bränsletank.

Precis som vid incheckningen besiktas båten utförligt. Så snart som det bekräftas att båten återlämnats oskadad så kan du hälsa adjö till Adriatiska havet med ditt hjärta fyllt till bredden utav drömmar och inspiration.

Vilka föreskrifter inom lagens ram bör man särskilt tänka på?  

Följande tips och råd varnar för verkningar av oansvarigt beteende på natur och presenterar Adriatic.hrs insats till att höja medvetande nivån vad gäller människans förhållande till natur och bevarande av våra öar, kust och hav för kommande generationer.

Toalett

Det är förbjudet att använda båttoalett inom marinor och småbåtshamnar. Personer som bryter mot denna regel skall betala höga böter. I den marina där din båt ligger finns säkert toalett du kan använda. Om du befinner dig i en vik får du hänsynsfullt använda toalett efter du förvisst dig om att det inte finns några simmare där.

Sopor och avfall

Släng inte sopor eller annat avfall i havet eller på stränderna eftersom det oftast inte finns någon organiserad avfallshantering. Lämna dem på miljöstationer i gästhamnar och marinor.

Eldning

Om du bestämmer dig för att grilla eller elda bara för att skapa stämning gör det precis vid kusten och absolut inte i tallskog eller nära någon slags växter. Var försiktig och övervaka elden hela tiden. Ha alltid brandsläckare eller annat brandredskap med dig!

Signalraketer

Var försiktig när du skjuter upp signalraketer eftersom de också kan förorsaka brand om de behandlas oansvarigt.

Utsatta arter

Oavsett ett rikt växt- och djurliv finns det vissa arter som är starkt hotade oftast på grund av okontrollerad jakt. Var vänlig och ta hand om vårt hav (smutsa inte ner havet, fiska endast så mycket du själv behöver och kan använda, döda inte djur i onödan, plocka inte sjöväxter...).

Ekologiska katastrofer

Om du märker några tecken på ekologiska katastrofer (oljebälte, fiskdöd, bränder...) underrätta närmast hamnkontor eller livräddningstjänst så snart som möjligt.


Hjälp oss att bevara Medelhavets pärla!

Live Chat Online Can we help you?
Adriatic.hr uses "cookies" on our website to provide you with a better user experience. By using our website you consent to their use. Läs mer... Close