E-postadress
Lösenord
 
Glömt lösenord? ?
E-postadress
Live Chat
Kontakttelefon
Sverige
0200 884 577
Öppettider
Mån - Fre
08:00h - 20:00h
Lör
08:00h - 14:00h

Biluthyrning


Opći uvjeti najma vozila

1. Hyrningsvillkor

a) Körkort

Förare måste innehava ett giltigt körkort i minst två år.

Den lägsta åldern för att innehava giltigt körkort i Kroatien är:
 • 21 år/2 år för fordons grupp ECMR och mer
 • 25 år/2 år för fordons grupper ITMR, SDMR, SDAR, SVMR, FDAR, PDAR, FVMR i XFAR.

b) Hyrning med gränspassage (territoriella begränsningar)
Man får ej åka till Makedonien, Grekland, Rumänien, Blugarien, Poland, Ryssland, samtliga före detta sovjetiska republiker, Turkiet och Albanien.

2. Betalning av biluthyrning

Gäst betalar hela beloppet för biluthyrning antingen med banköverföring till byråns konto eller kreditkort. Vid avhämtning av bilen är gästen skyldig att uppvisa giltig voucher som bekräftar bokningsuppgifter.

Som garanti skall gäst förutom voucher uppvisa uppgifter om sitt kreditkort. Följande kreditkort accepteras: Eurocard, Mastercard, Visa, Diners Club och American Express.

3. Tillägg
 • Barnstol
  3 EUR/dag, högst 20 EUR (inklusive moms) per uthyrning

 • GPS navigering
  10 EUR/dag (inklusive moms)

 • WUG försäkring (försäkring av hjul, underrede och glas)
  3 EUR/dag (inklusive moms)

 • CBC (gränspassage)
  10 EUR/dag (inklusive moms)

 • Bränslekostnader
  Fordon uthyres med fulltankad bränsletank och det ska återlämnas i samm skick. Ifall detta inte sker skall gäst debiteras med 2,50 EUR pero liter av bränsle (utan moms) samt med 10 EUR (utan moms) för kostnader för påfyllning av bränsletank. Dessa belopp får ändras utan tidigare meddelande.

 • Extra förare
  Första extra förare är avgiftsfri, men andra extra förare betalas extra.

 • Avhämtning och återlämning
  Inom arbetstid (07:00 – 20:00): 0 EUR
  Utanför arbetstid: 20 EUR (inklusive moms)

4. Avhämtning av fordon

Gäst hämtar fordon i kontor som har angivits vid bokningen. Kontorsarbetstid är mellan 07:00 och 20:00 i både sommar och vinter säsong.

5. Försäkring av fordon

Försäkring täcker:
 • Personlig försäkring vid olyckan (PAI) - ingår i hyrespris. Tillvalsförsäkring ger extra skydd och vissa förmåner till förare och medresare i fordon och gäller vid dödsfall eller skada vid olyckan under hyrestiden. Villkor som tillämpas för PAI är villkor av vår försäkringsbolag.
 • Försäkring mot tredje man (TI) - ingår i hyrespris. I försäkringstäckning för uthyrda bilar ingår tredje man ansvar. Försäkringstäckning är begränsad till Europa. Hyresmannen ansvarar för det högsta begränsade skadebeloppet för olyckor som orsakades av samma part, vid parkerande, vid stöld eller vilken skada som helst som orsakades av tredje man. Försäkring täcker ej användning av bilen för transport av farligt gods. Försäkring gäller ej ifall fordon används av obehörig förare eller ifall föraren ej innehavar körkort som krävs.
 • Kaskoförsäkring med självrisk (CDW) - ingår i hyrespris.
 • Stöldförsäkring (TP) - ingår i hyrespris.
Försäkring täcker ej:

Top Cover CDW erbjuder inlösning av ansvar och självrisk vid skada. Ifall man betalar Top Cover CDW, men för skadan på fordon finns ej en officiell polisrapport eller Europeiska rapporten om olyckan skall gästen tas som ansvarig för skadan på fordon och debiteras för hela skadebeloppet.

 • Förarens ovarsamhet
  För samtliga skador på fordon som orsakats av förarens ovarsamhet (skador på koppling, skador som orsakades av körning på oasfalterade vägar, parkerande av fordon på höga trottoarer etc) skall gäst debiteras för FULLSTÄNDIGA REPARATIONSKOSTNADER.
 • Felaktigt bränsle
  Ifall gäst har valt fel bränsle vid påfyllning av fordons bränsletank beräknas en kostnad av 200 EUR + moms (eller debiteras gäst med FULLSTÄNDIGA REPARATIONSKOSTNADER).
 • Böter vid felparkering och fortkörning
  Gäst debiteras för belopp av böter för felparkering och fortkörning samt för administrativa kostnader i belopp av 15 EUR (inklusive moms).
 • Fordonets inre skick
  Ifall fordon återlämnas i oacceptabelt skick, och fordonets inre är oacceptabelt smutsig och en extra rengöring eller reparation behövs (cigarettskador på sitser t.ex.) debiteras gästen för en lägsta kostnad för "extra rengöring" i belopp av 50 EUR + moms.
 • Borttappande av nycklar eller fordonets dokumentation
  Borttappande av nycklar eller fordonets dokumentation debiteras med 250 EUR (inklusive moms).
 • SCDW försäkring
  Ako gost plaćanjem utvrđenog dnevnog najma uzima i opcionalni SCDW gostu se isključuje udio u šteti. Vozilo se mora koristiti odgovorno, mora se propisno brinuti za njega, zaključavati, parkirati ga na sigurnom mjestu kada se ne koristi i pritom ne ostavljati u vozilu nikakve vrijedne stvari. Mora se koristiti ispravna vrsta goriva i provjeravati razina ulja i drugih tekućina motora nakon svakih 1.000 kilometara. Bez obzira je li gost uzeo ovo osiguranje, CDW i SCDW ne pokrivaju gubitak ključeva ili dokumentacije vozila, oštećeno kvačilo („sprženo“ kvačilo), oštećenje ili uništenje guma, naplatka, gubitak/oštećenje poklopca kotača, oštećenje šasije uslijed vožnje neasfaltiranim cestama, bilo koje oštećenje motora uslijed nedostatka ulja u motoru ili korištenja pogrešnog goriva, oštećenje unutrašnjosti vozila ili bilo koja druga oštećenja uzrokovana nepažnjom gosta.
U slučaju nezgode ili oštećenja vozila:

U slučaju bilo kakvog većeg oštećenja vozila kada vozilo više nije u voznom stanju ili krađe gost mora pozvati policiju i uzeti policijsko izvješće o šteti nastaloj na vozilu. U slučaju manje nezgode i kad nije došlo do povrede sudionika nezgode na obje strane, nije potreban dolazak policije. U tom slučaju mora se ispuniti Europsko izvješće o prometnoj nezgodi (obrasci se nalaze u pretincu svakog vozila).

Obrazac moraju ispuniti i potpisati svi sudionici (druga vozila) u nezgodi , te ga gost mora dostaviti skupa s pisanom izjavom vozača u kojoj je detaljno opisan točan uzrok nezgode (ova izjava može se prihvatiti jedino ako je pisana na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku).

Ako gost vrati vozilo bez policijskog izvješća ili bez Europskog izvješća o prometnoj nezgodi i pisane izjave, teretit će ga se za puni iznos cjelokupne štete.

U slučaju smrti osiguranje pokriva 6.850,00 EUR, a u slučaju invaliditeta pokriva 13.700,00 EUR.

6. Vraćanje vozila

Ako gost preuzme vozilo u jednoj poslovnici u Hrvatskoj i vrati ga u istu poslovnicu, vraćanje je besplatno.

Ako gost preuzme vozilo u jednoj poslovnici u Hrvatskoj i u periodu od 1-3 dana ga vrati u drugu poslovnicu u Hrvatskoj, dnevna cijena uvećava se za 30%.

Ako gost preuzme vozilo u jednoj poslovnici u Hrvatskoj i u periodu od 4 ili više dana ga vrati u drugu poslovnicu u Hrvatskoj, vraćanje je besplatno.
Adriatic.hr uses "cookies" on our website to provide you with a better user experience. By using our website you consent to their use. Läs mer... Close