E-postadress
Lösenord
 
Glömt lösenord? ?
E-postadress
Live Chat
Kontakttelefon
Sverige
0200 884 577
Öppettider
Mån - Fre
08:00h - 20:00h
Lör
08:00h - 14:00h

Husregler

HUSREGLER FÖR PRIVAT LOGI


För att kunna försäkra trevlig vistelse för gästen och förebygga eventuella missförståelsen bör gästen lära känna husregler. Vid reservationsbekräftelse tas det för givet att gästen har bekantat sig med dem och att denne erkänner husregler samt att gästen skall agera enligt dem. Att agera emot husregler kan leda till reservationsavbeställning samt betalning av hela hyrespris oavsett den förtidiga påtvingade avgången.

 • Vid ankomsten till objektet överlämnar gästen till uthyraren id-handlingar (pass eller id-kort, voucher) för samtliga personer för gästanmälning samt betalar resterande hyresbelopp. Id-handlingar skall återlämnas till gästen inom 24 timmar.
 • Under vistelsen står uthyraren till gästens förfogande för information och hjälp som kan behövas. Det rekommenderas att gästen omedelbart framför eventuella klagomål över logikvalitet till uthyraren. Ifall uthyraren ej tar åtgärder för att kunna bortta gästens klagomål skall gästen kontakta Adriatic.hr.
 • Det är gästen som ansvarar för och som skall upprätthålla städning och ordning i logienheten. Uthyraren är skyldig varken att städa och reda under gästens vistelse och att hantera avfall ifrån logienheter.
 • Uthyraren skall byta sängkläder var sjunde dag. Uthyraren är icke skyldig att förse gästen med handdukar, disktrasor, toalettpapper, hygienprodukter, disk– och rengöringsmedel, solsängar eller parasoll.
 • Uthyraren är varken skyldig eller ansvarig för gästens fritidsaktiviteter och underhållning.
 • Gästen ansvarar själv för sina tillhörigheter och värdesaker som lämnas i logienheten och uthyraren ansvarar ej för eventuell försvinnande av dessa. Gästen skall se till att dörren är låst och fönster är stängda vid lämnande av logienheten.
 • Uthyraren har inte rätt att då gästen är frånvarande komma in i uthyrd logienhet. Undantag till detta får ske under särskilda omständigheter då är det nödvändigt att komma in för att undvika möjliga förstörelser eller faror. Uthyraren är skyldig att upplysa gästen om sitt inträde vid första nästa kontakt. Ifall uthyraren har berättigade anledningar att tro att skadan har skett är gästen skyldig att låta uthyraren komma in i logienheten för att kolla läget.
 • Gästens husdjur får vistas i logienheten endast ifall uthyraren och Adriatic.hr har givit sitt medgivande. Att utan föregående anmälan ta med sig husdjur är ej tillåtet och därvid har uthyraren och Adriatic.hr fullständig rätt till att avbeställa logiet. Gästen är skyldig att se till att husdjuret ej hoppar på möbler och orsakar skador samt att omedelbart plocka upp husdjurets avfall i lägenhet, på gården, i och runtomkring huset samt på badstranden. Ifall överenskommelsen om att husdjur skulle stanna utanför tidigare har inträffats då är det strikt förbjudet att husdjur vistas i det bokade logiet.
 • Det är ej tillåtet att föra vapen, lättbrända och explosiva ämnen samt ämnen med stark eller otrevlig lukt in i logienhet. Dessutom är det ej tillåtet att utan uthyrarens medgivande ha vilka som helst matlagnings anordningar (värmeplattor och dylikt) eller andra elapparater (ventilatorer och dylikt) inne i logienheten.
 • Gästen bes att ta hand om hyrd logienhet och att visa hänsyn till möbler och utrustningen som finns inom- och utomhus. Det är varken tillåtet att flytta möbler mellan rum eller att ta inomhusutrustning ut till annan logienhet, utomhus eller till badstranden (köksstolar till balkongen, matlagnings tillbehör och bestick till annan logienhet, handdukar eller filtar från lägenhet till badstrand, solsängar från bassäng till badstrand och dylikt).
 • Användning av utrustning och anordningar som inte ingår i logienhetens utbud (grillen, garage och dylikt) får ske endast med uthyrarens tillstånd.
 • Gästen skall vara nog med att stänga parasoll, stänga av ljuset, elapparater, gasinstallationer samt vattenkranar vid utgång från logienheten. Gästen skall särskilt vara uppmärksam att ej lämna luftkonditionering påslagen medan logienheten är tom, samt att icke använda luftkonditionering bredvid öppna fönster och dörrar. Det är förbjudet att kyla mat och drick med rinnande vatten. Det är också förbjudet att kasta avfall i toalett, handfat, på gården och runtomkring huset samt på andra platser som inte är avsedda för soppor.
 • Ifall gästen vistas i ett objekt av ”Robinson” typ är denne skyldig att förbruka vatten och el på ett sparsamt sätt. Gästen får ej använda apparater som förbrukar mycket el (till exempel strykjärn och hårtorkare) utan uthyrarens medgivande.
 • Det är strikt förbjudet för gästen att ta med personer som ej omfattas av reservationen till logienhetens yttre och inre område. Ifall personer som icke är registrerade eller icke anmälda vid bokningstillfälle hittas i logienheten har uthyraren och Adriatic.hr fullständig rätt till uppsägning av logi till samtliga gäster. Gäster från andra lägenheter i huset eller gäster från andra hus som inte ägs av uthyraren får ej vistas i logienheten utan direkt tillstånd från uthyraren.
 • Gästen som avsiktligt eller oavsiktligt förorsakar fel eller skada på egendom måste till ägaren ersätta fullständigt belopp av förekommen skadegörelse. Objektets ägare kan från gästen för var och en av bokade logienheter begära deposition. Gästen betalar depositionen till ägaren på ankomstdagen. Depositionen i sin helhet återbetalas till gästen på avresedagen ifall logienheten är i samma skick som den var vid gästens ankomst. Ifall ägaren kräver deposition får gästen information om detta tillsammans med offert.
 • Ifall gästen skall komma till bokat logi efter klockan 20:00 på ankomstdagen är denne skyldig att i förväg anmäla sin sena ankomst. Således undviker man situation att uthyraren anser att gästen ej skall komma och p.g.a. detta tar in andra kunder i det bokade logiet.
 • Gästen är skyldig att lämna logienheten till klockan 10:00 på avresedagen så att logienhet kan städas och förberedas för nästa gäster som får börja utnyttja logienhet från klockan 14.00. Gästen är skyldig att lämna den hyrda logienheten i samma skick som denne fick den – städad och oskadad.
 • Tiden från klockan 22:00 till klockan 8:00 är tiden av nattvila och tiden från klockan 14:00 till klockan 17:00 är tiden av eftermiddagsvila. Gästen skall se till att under dessa timmar ej störa uthyraren, dennes grannar såsom andra gäster i huset.
 • Gästen som inte rättar sig efter husregler och stör ro och ordningen kan få sitt bokade logi uppsagt. Ifall uthyraren eller Adriatic.hr säger upp logiet p.g.a. brott mot husregler får gästen ej tillbaka erlagt hyresbelopp oavsett den förkortade vistelsen.
 • Då gästen börjar utnyttja logiet tas det för givet att denne har tagit kännedom av husregler och att denne godkänner villkor och skyldigheter angivna här. Samtliga tvister som ej kan lösas med uthyraren eller med Adriatic.hr skall lösas med hjälp av polisen eller av domstol i Split. Samtliga reklamationer skall anmälas under vistelsen för att de skulle behandlas. Reklamationer som anmälas i efterhand skall inte tas i behandling.

HUSREGLER - FYRAR

Att skydda naturen vid fyren prioriteras högst. Varje gäst måste skydda naturen från soppor, föroreningar samt mot brand. Under nattetid får man inte tända öppen eld, ficklampan, ljus eller tända stark belysning inne i lägenheten utan att innan förmörka fönster eftersom således hotar man säkerhet till sjös. För alla aktiviteter (fiske, undervattens fiske och dykning) måste man ha tillstånd. Ifall gästen handlar emot husregler har Adriatic.hr rätt att omedelbart upphäva logi till gästen.

Adriatic.hr uses "cookies" on our website to provide you with a better user experience. By using our website you consent to their use. Läs mer... Close