noscript
Kontaktný telefón
Slovensko
0800 606 519
02 2051 0381
Hovoríme po slovensky
Otváracia doba
Po - Pi
08:00h - 16:00h


Zľava pre rozhodného klienta – pravidlá využívania
 1. Každý klient, ktorý si zarezervuje privátne ubytovanie z ponuky Adriatic.hr, môže získať právo na zľavu pre rozhodného klienta vo výške 5 % z ceny rezervovaného ubytovania (po uplatnení všetkých ostatných zliav).

 2. Pre získanie práva na zľavu pre rozhodného klienta je potrebné, aby klient v 24-hodinovej lehote od začiatku formovania prvej žiadosti o rezerváciu dokončil žiadosť o rezerváciu za niektorý z objektov privátneho ubytovania z ponuky Adriatic.hr. Klient je taktiež povinný uhradiť akontáciu za rezervované ubytovanie v lehote uvedenej vo výzve k platbe, ktorú obdrží od Adriatic.hr.

 3. V momente otvorenia prvej kalkulácie za niektorú z ubytovacích jednotiek z ponuky Adriatic.hr sa začína odpočítavanie času zostávajúceho na dokončenie žiadosti o rezerváciu. Klient môže zostávajúci čas sledovať na hodinách, ktoré sa zobrazia po každom prihlásení sa na stránky Adriatic.hr. Ak čas určený na dokončenie žiadosti o rezerváciu (24 hodín) vypršal, hodiny s odpočítavaním času už klientovi nie sú dostupné.

 4. Aby klient nestratil príležitosť na získanie zľavy pre rozhodného klienta, 12 hodín pred vypršaním času určeného na dokončenie žiadosti o rezerváciu klient obdrží informačný e-mail s upozornením a presne uvedenou lehotou na dokončenie žiadosti o rezerváciu. Informačný e-mail bude klientovi poslaný nezávisle od toho, či klient dokončil žiadosť o rezerváciu alebo nie.

 5. Klient môže získať zľavu pre rozhodného klienta pri všetkých žiadostiach o rezerváciu, ktoré zašle Adriatic.hr v čase určenom na dokončenie žiadosti o rezerváciu, s podmienkou, že načas uhradí akontáciu za rezervované ubytovacie jednotky.

 6. Po preverení dostupnosti rezervovaného ubytovania Adriatic.hr zašle klientovi výzvu k platbe s presne vyčíslenou čiastkou akontácie a s uvedenou lehotou na jej úhradu. Ak si klient chce zadržať právo na zľavu pre rozhodného klienta, je povinný uhradiť akontáciu v lehote uvedenej vo výzve k platbe.

  Zmena parametrov rezervácie pred uhradením akontácie, ak ešte nevypršala lehota na úhradu akontácie, nevplýva na právo klienta na zľavu pre rozhodného klienta.

 7. Čas, ktorý uplynie od poslania žiadosti o rezerváciu do prijatia výzvy k platbe, nevplýva na právo klienta na získanie zľavy pre rozhodného klienta.

 8. Ak je ubytovanie, ktoré si klient zarezervoval v čase určenom na dokončenie žiadosti o rezerváciu, obsadené alebo rezerváciu nie je možné potvrdiť v súlade so zadanými parametrami (čiastočne obsadený termín a pod.), klientovi bude právo na zľavu pre rozhodného klienta priznané pri nasledujúcej žiadosti o rezerváciu.

 9. Klient nemá právo na zľavu pre rozhodného klienta v nasledujúcich prípadoch:
  • ak klient uhradí akontáciu po vypršaní lehoty uvedenej vo výzve k platbe
  • ak klient požiada o predĺženie opcie na úhradu akontácie
  • ak klient pošle žiadosť o rezerváciu po vypršaní času určeného na dokončenie žiadosti o rezerváciu
  • ak si klient zarezervuje novú ubytovaciu jednotku po vypršaní času určeného na dokončenie žiadosti o rezerváciu, a klient neuhradil akontáciu za rezervované ubytovanie so zľavou pre rozhodného klienta, za ktoré obdržal výzvu k platbe
  • ak si klient zarezervuje novú ubytovaciu jednotku po vypršaní času určeného na dokončenie žiadosti o rezerváciu, aj keď už potvrdil inú rezerváciu ubytovania so zľavou pre rozhodného klienta

 10. Zľavu pre rozhodného klienta je možné kombinovať s jednou alebo viacerými z nasledujúcich zliav, ktoré ponúka Adriatic.hr:
  • akciová zľava
  • bezplatné dni
  • zľava pre stálych klientov
  • zľava na najobľúbenejšie objekty
  • zľava na odporúčanie od recommending partnera
  • refundácia chorvátskych diaľničných poplatkov
  • refundácia nákladov na pohonné hmoty
  • refundácia poplatkov za vystavenie víz

 11. Klient, ktorý si zarezervuje ubytovanie z last minute ponuky, nemá možnosť využiť zľavu pre rozhodného klienta.

 12. Ak klient požiada o zmenu parametrov už potvrdenej rezervácie s priznanou zľavou pre rozhodného klienta, právo na zľavu pre rozhodného klienta mu zostáva zachované aj pri rezervácii s novými parametrami. Klient je povinný uhradiť náklady súvisiace so zmenou parametrov rezervácie v súlade s bodom 10 Všeobecných podmienok poskytovania ubytovacích služieb.

 13. Ak klient zruší rezervované ubytovanie s priznanou zľavou pre rozhodného klienta, pri vyúčtovaní storno poplatkov zľava pre rozhodného klienta nebude braná do úvahy a storno poplatky budú vyúčtované z celkovej ceny rezervácie.
Live Chat Môžeme Vám poradiť?
Adriatic.hr používa cookies (koláčiky), aby stránky lepšie prispôsobila Vašim užívateľským potrebám. Ďalším používaním našej internetovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií... Zatvor