E-postadress
Lösenord
 
Glömt lösenord? ?
E-postadress
Kontakttelefon
Sverige
0200 884 577
Öppettider
Mån - Fre
08:00h - 20:00h
Lör
08:00h - 14:00h


Villkor för återbetalning av bränslekostnader
  1. Gäst som i säsongen 2011 bokar privat logi från Adriatic.hr:s utbud har rätt till återbetalning av bränslekostnader som har uppkommit under vistelsen i det bokade privat logi. Återbetalning av bränslekostnader får användas av gästen som rabatt för bokning av privat logi från Adriatic.hr:s utbud i säsongen 2012.

    Återbetalning av bränslekostnader är en förmån som villkoras med utnyttjandet av förmånen återbetalning av kostnader för kroatiska motorvägar som Adriatic.hr erbjuder.
  2. Gäst som till och med den 31 december 2011 bokar privat logi från Adriatic.hr:s utbud för säsong 2012 har rätt till återbetalning av 100 % bränslekostnader som har uppkommits under säsong 2011.
  3. Gäst som under perioden 1 januari - 31 mars 2012 bokar privat logi från Adriatic.hr:s utbud för säsong 2012 har rätt till återbetalning av 50 % bränslekostnader som har uppkommits under säsong 2011.

    Gäst som bokar privat logi efter den 31 mars 2012 har ingen rätt till återbetalning av bränslekostnader.
  4. Rätten till återbetalning av bränslekostnader har gäster som under säsong 2011 har utnyttjat tjänster av privat logi i minst sju dagar och som för säsong 2012 bokar tjänster av privat logi i minst sju dagar. Vid begäran för återbetalning av bränslekostnader för ett fordon får det sammanlagda värdet av logi för ett år icke vara mindre än 900 €. Ifall gästen begär återbetalning av bränslekostnader för flera fordon multipliceras det minsta sammanlagda beloppet (900 €) av bokade logi för varje år med antal fordon som återbetalning av bränslekostnader begärs för.
  5. Återbetalning av bränslekostnader tillämpas för beloppet för en bräsnletankning i privat bil inom Kroatien under gästens vistelse i privat logi som har bokats via Adriatic.hr i säsong 2011. Bränslekvittot måste utges under bokningsperioden för privat logi med maximal tolerans av ett dygn från början eller avslutning av bokningsperioden.

    Gästen måste begära ett R-1 bränslekvitto som skall innehålla följande uppgifter om turistbyrå Adriatic.hr:

    Kupac (kund): Adriatic.hr d.o.o., Poljička cesta 26, Split
    OIB (org.nr): 16364086764

    Varning: Vi rekommenderar att gästen vid kassan tydligt betonar att denne vill ha ett R-1 kvitto! Om ett vanligt kvitto utges går det inte att få ett R-1 kvitto i efterhand, och i detta fall förlorar gästen möjlighet att få återbetalning av bränslekostnader.
  6. Denna rabatt gäller endast gamla gäster, d v s att gäst i säsong 2012 har rätt till den rabatten bara ifall denne har bokat privat logi och inte avbokat det under säsong 2011.
  7. Ifall gästen under säsong 2012 vill utnyttja rätten till återbetalning av bränslekostnader är denne skyldig att senast 15 dagar efter avslutade vistelsen i privat logi som bokats via Adriatic.hr i säsong 2011 skicka via post original R-1 bränslekvitton. Med kvitton skall följande uppgifter skickas:
    • namn och efternamn av bokningshållaren under 2011
    • bokningstermin
    • koden av den bokade logienheten
    • bilens märke
    Begäran till återbetalning av bränslekostnader som Adriatic.hr inom för det avsedda tidsramen inte har fått originella R-1 kvitton till skall inte behandlas.
  8. Bränslekvittot måste innehålla följande: uppgifter om kunden (turistbyrån), OIB (turistbyråns org.nr), kvittots nummer, namn och adress av bensinstation, datum av bränsleinköp, mängden av bränsle och det sammanlagda bräsnlepriset i kroatiska kuna.
  9. Varje bränslekvitto får återbetalas endast en gång.
  10. Bränslekvitton från säsong 2011 får återbetalas till gästen endast under säsong 2012, och icke under säsong 2013.
  11. Vid en begäran för bokning av privat logi beräknas återbetalningen av bränslekostnader enligt principen 1 bil = 5 personer. Ifall bokningen gäller sex eller flera personer delas antal personer i bokningen med 5 och detta resultat avrundas till första högre hela nummer.

    Gäst får samtidigt utnyttja återbetalning av kostnader för kroatiska motorvägar för större antal fordon än för återbetalning av bränslekostnader, och detta antal beräknas enligt angivna priser för bokning av privat logi. Till exempel, vid bokning av logi för 11 personer med sammanlagt pris av 1 600,00 € har gästen rätt till återbetalning av kostnader för högst tre fordon (11/5=2,2). I detta fall, med tanke på det sammanlagda bokningsbeloppet (angivna 1 600,00 €), skall till gästen först godkännas återbetalning av kostnader för kroatiska motorvägar för tre fordon och dessutom återbetalning av bränslekostnader för ett fordon.
  12. Ifall antal personer i bokningsbegäran för säsong 2011 inte motsvarar antal personer i bokningsbegäran för säsong 2010 skall återbetalning av bränslekostnader utföras enligt följande:
    • ifall sex eller flera personer under säsong 2011 har utnyttjat tjänster av privat logi och de har rest med flera personliga bilar, och i säsong 2012 görs bokningsbegäran för fem personer (en personlig bil), skall i säsong 2012 återbetalas kostnader för endast en bil (först skall återbetalas kostnader för kroatiska motorvägar, och därefter, ifall bokning av logi uppfyller prisvillkor, bränslekostnader);
    • ifall upp till fem personer under säsong 2011 har utnyttjat tjänster av privat logi (en personlig bil), och i säsong 2012 görs en bokningsbegäran för sex eller flera personer (två eller flera personliga bilar), skall i säsong 2012 återbetalas kostnader för en personlig bil (först skall återbetalas kostnader för kroatiska motorvägar, och därefter, ifall bokning av logi uppfyller prisvillkor, bränslekostnader).
  13. Ifall gäster under säsong 2011 reser som en grupp (t.ex. nio personer), och bokningen har gjorts till bokningshållare som i 2012 inte skall resa, samtidigt som dennes medresare från säsong 2011 skall resa, skall bokningshållare i bokningsformulär för 2011 ifylla namn och e-post adresser av sina medresare så att de skall få utnyttja möjlighet av återbetalning av bränslekostnader under nästa säsong.

    I detta fall skall medresare under säsong 2011 ha rätt till rabatt för gamla gäster samt, ifall bokning skall uppfylla villkor som bestäms med dessa regler, rätt till utnyttjande av återbetalning av bränslekostnader. I det här fallet skall tillämpas samma regler: ifall bara nio personer i säsong 2010 skall resa har de rätt till återbetalning av kostnader för två bilar enligt följande beräkning: 9/5=2 bilar. Ifall flera gäster än i förra säsongen skulle resa i säsong 2011 (t.ex. 15 personer), och ifall denna bokning skulle göras till ett annat namn (eftersom bokningshållare av originella bokningen inte reser denna gång) har gästen rätten till återbetalning av kostnader för samtliga personliga bilar från föregående bokning (9/5=2 bilar), med villkor att bokningshållare av den originella bokningen har givit gästen sitt kvitto. I och med det förlorar bokningshållare av den originella bokningen från säsong 2010 rätten till andra återbetalning av kostnader.
Live Chat Online Can we help you?
Adriatic.hr uses "cookies" on our website to provide you with a better user experience. By using our website you consent to their use. Läs mer... Close