Česká republika
0800 040406
2 2625 8143
Po - So
08:00h - 22:00h
Ned
08:00h - 22:00h


Refundace nákladů na pohonné hmoty – pravidla využití
 1. Klient, který si v sezóně 2019 zarezervuje privátní ubytování z nabídky Adriatic.hr, má právo na refundaci nákladů na pohonné hmoty, které mu vznikli během pobytu v rezervovaném objektu privátního ubytování. Refundace nákladů na pohonné hmoty se uskutečňuje formou slevy na rezervaci privátního ubytování, o kterou klient požádá v sezóně 2020.

  Možnost refundace nákladů na pohonné hmoty je podmíněna využitím slevy na základě refundace dálničních poplatků za chorvatskou dálnici, kterou nabízí Adriatic.hr.
 2. Klient, který si v sezóně 2020 zarezervuje privátní ubytování nejpozději do 31. prosince 2019, má právo na refundaci 100 % výšky nákladů na pohonné hmoty, které uhradil v sezóně 2019.
 3. Klient, který si v sezóně 2020 zarezervuje privátní ubytování v době od 1. ledna 2020 do 31. března 2020, má právo na refundaci 50 % výšky nákladů na pohonné hmoty, které uhradil v sezóně 2019.

  Při rezervacích zadaných po 31. březnu 2020 klient nemá právo na refundaci nákladů na pohonné hmoty.
 4. Pokud chce klient využít právo na refundaci nákladů na pohonné hmoty za jedno vozidlo, celková hodnota rezervace ubytování v každé sezóně (2019 i 2020) nesmí být nižší než 900 €. Pokud klient požaduje refundaci nákladů na pohonné hmoty za více vozidel, minimální hodnota (900 €) rezervace v každé sezóně se násobí počtem vozidel, za který požaduje refundaci nákladů na pohonné hmoty.
 5. Nejvyšší částka nákladů na pohonné hmoty, kterou je možné refundovat, je 100 €
 6. Refundace nákladů na pohonné hmoty se vztahuje na částku uhrazenou při jednom tankování pohonných hmot do nádrže osobního automobilu na území Chorvatské republiky během pobytu v objektu privátního ubytování z nabídky Adriatic.hr, který si klient rezervoval v sezóně 2019. Datum vystavení účtenky za pohonné hmoty se musí shodovat s termínem pobytu v rezervovaném objektu privátního ubytování, tj. musí odpovídat termínu rezervovaného ubytování s maximální tolerancí jeden den před začátkem termínu rezervace nebo po skončení termínu rezervace.
 7. Sleva se vztahuje pouze na stálé klienty, t.j. klient má v sezóně 2020 právo na slevu pouze tehdy, pokud si zarezervoval privátní ubytování v sezóně 2019 a později ho nezrušil.
 8. Pokud chce klient v sezóně 2020 využít právo na refundaci nákladů na pohonné hmoty, povinen je nejpozději do 15 dnů od skončení pobytu v objektu privátního ubytování, který si rezervoval z nabídky Adriatic.hr v sezóně 2019, dostavit cestovní kanceláři Adriatic.hr účtenky za pohonné hmoty. Účtenky může klient poslat e-mailem (info@adriatic.hr), faxem (00385 21456789) anebo poštou na adresu cestovní kanceláře. K účtenkám je třeba uvést také následující údaje:
  • jméno a příjmení nositele rezervace v sezóně 2019
  • termín rezervace
  • kód rezervované ubytovací jednotky
  • značku osobního automobilu

  Žádosti o refundaci nákladů na pohonné hmoty, ke kterým cestovní kancelář Adriatic.hr ve stanovené lhůtě neobdrží originální účtenky, nebudou brány v úvahu.
 9. Účtenka za pohonné hmoty musí obsahovat následující údaje: číslo účtenky, název a adresu čerpací stanice, datum nákupu pohonných hmot, množství pohonných hmot a celkovou cenu pohonných hmot uvedenou v kunách.
 10. Každá účtenka za pohonné hmoty může být refundována pouze jednou.
 11. Účtenky za pohonné hmoty ze sezóny 2019 mohou být klientovi refundovány pouze v sezóně 2020, odložení refundace na sezónu 2021 není možné.
 12. Při jedné žádosti o rezervaci se refundace nákladů na pohonné hmoty přiznává podle principu 1 automobil = 5 osob. V případě rezervace pro 6 nebo více osob se počet osob v rezervaci dělí s 5 a výsledek se zaokrouhlí na první celé číslo směrem nahoru.

  Klient může využít refundaci dálničních poplatků za chorvatskou dálnici za větší počet automobilů, než si uplatňuje při refundaci nákladů na pohonné hmoty. Počet automobilů, za který klientovi může být přiznána refundace, je určen cenou rezervace privátního ubytování; např. při rezervaci privátního ubytování pro 11 osob s cenou 1.600,00 € má klient právo na refundaci nákladů za maximálně 3 automobily (11/5=2,2). V tom případě, vzhledem k celkové hodnotě rezervace privátního ubytování (uvedených 1.600,00 €), bude klientovi nejdříve přiznáno právo na refundaci dálničních poplatků za 3 automobily a dodatečně také refundace nákladů na pohonné hmoty za 1 automobil.
 13. Pokud se počet osôob v žádosti o rezervaci ubytování v sezóně 2020 liší od počtu osob v žádosti o rezervaci ubytování v sezóně 2019, refundace nákladů na pohonné hmoty se uskuteční následujícím způsobem:
  • pokud v sezóně 2019 využívalo služby privátního ubytování 6 nebo více osob a cestovali s vícerými osobními automobily, ale v sezóně 2020 je podána žádost o rezervaci ubytování pouze pro 5 osob (jeden osobní automobil), v sezóně 2020 budou refundovány náklady pouze za jeden osobní automobil (nejdříve budou refundovány dálniční poplatky a dodatečně, pokud rezervace splňuje podmínku ceny, i náklady na pohonné hmoty);
  • pokud v sezóně 2019 využívalo služby privátního ubytování 5 nebo méně osob (jeden osobní automobil), a v sezóně 2020 je podána žádost o rezervaci ubytování pro 6 nebo více osob (2 nebo více osobních automobilů), v sezóně 2020 budou refundovány náklady pouze za jeden osobní automobil (nejdříve budou refundovány dálniční poplatky a dodatečně, pokud rezervace splňuje podmínku ceny, i náklady na pohonné hmoty);
 14. Pokud v sezóně 2019 klienti cestují na dovolenou jako skupina (např. 9 osob) a nositel rezervace ze sezóny 2019 v sezóně 2020 na dovolenou nepojede, jeho spolucestující ze sezóny 2019 mohou využít refundaci nákladů na pohonné hmoty pouze tehdy, pokud nositel rezervace v rezervačním formuláři ze sezóny 2019 uvede jejich jména a e-mail adresy.

  Spolucestující budou mít v tom případě v sezóně 2020 právo na slevu pro stálého klienta i pokud rezervace splňuje podmínky určené těmito pravidly, budou moci využít také právo na refundaci nákladů za pohonné hmoty. I v tomto případě se aplikuje stejné pravidlo refundace, např. pokud v sezóně 2019 cestuje na dovolenou jen 9 osob, klienti mají právo na refundaci nákladů za 2 automobily (9/5 = 2 automobily). Pokud by v sezóně 2020 na dovolenou cestovalo víc klientů než v předcházející sezóně (např. 15 osob) a pokud by nositelem rezerváce byla jiná osoba než v sezóně 2019 (protože původní nositel rezervace necestuje), klient má právo na refundaci nákladů za všechny osobní automobily z předcházející rezervace (9/5 = 2 automobily) s podmínkou, že původní nositel rezervace dal klientovi i svoje účtenky. Původní nositel rezervace ze sezóny 2019 tím ztrácí právo na další refundaci nákladů.
Live Chat Jak Vám můžeme pomoci?
Adriatic.hr používá soubory "cookie", aby stránky lépe přizpůsobila Vašim uživatelským potřebám. Dalším používáním naších internetových stránek souhlasíte s používáním těchto "cookies". Více informací... Zavři
4.6 / 105 recenzí Adriatic.hr - Google Reviews