noscript
Kontaktní telefon
Česká republika
0800 040406
2 2625 8143
Mluvíme česky
Pracovní doba
Po - Ned
08:00h - 22:00h

Oddělení pro plánování a rozvoj

Kam ideme a ako sa tam dostaneme rýchlejšie? Oddelenie, ktoré sa zaoberá analýzou pracovných výsledkov, správania sa klientov a trhovými trendmi s cieľom definovať a uviesť procesy a metódy práce, ktoré budú viesť k rastu firmy. V tomto oddelení sa recyklujú, modulujú a kombinujú úlohy všetkých ostatných oddelení.

 • Indira Šormaz Gudić

  Indira Šormaz Gudić,
  mag. ing. el.

  Vedoucí oddělení pro plánování a rozvoj

Oddělení rozvoje produktu

Oddelenie, ktoré má za úlohu rozvíjať a rozširovať našu ponuku súkromného ubytovania. Jeho cieľom je vytváranie širokej a kvalitnej ponuky súkromného ubytovania, aby na našej stránke klienti mohli nájsť ubytovanie, ktoré vyhovuje ich požiadavkám a potrebám.

 • Jakša Babić

  Jakša Babić,
  univ. bacc. art.

  Vedoucí oddělení rozvoje produktu
 • Duje Bulaja

  Duje Bulaja,
  mag. biol. et oecol. mar.

  Referent oddělení rozvoje produktu
 • Božena Bitunjac

  Božena Bitunjac,
  univ. bacc. oec.

  Referent oddělení rozvoje produktu
 • Antea Maleta

  Antea Maleta,
  bacc. oec.

  Referent oddělení rozvoje produktu
 • Ana Ticinovic

  Ana Ticinovic,
  univ. bacc. oec.

  Referent oddělení rozvoje produktu
 • Petar Maleta

  Petar Maleta,
  univ. bacc. oec.

  Referent oddělení rozvoje produktu
 • Tihana Baniček

  Tihana Baniček

  Referent oddělení rozvoje produktu
 • Božena Džolić

  Božena Džolić,
  mag. ing. aedif.

  Referent oddělení rozvoje produktu
 • Hrvoje Andabaka

  Hrvoje Andabaka

  Referent oddělení rozvoje produktu
 • Ivan Jukić

  Ivan Jukić,
  univ. bacc. ing. industr.

  Referent oddělení rozvoje produktu
 • Petra Milan

  Petra Milan

  Referent oddělení rozvoje produktu
 • Dino Mišetić

  Dino Mišetić,
  mag. oec.

  Referent oddělení rozvoje produktu
 • Anita Vrsalović

  Anita Vrsalović,
  mag. oec.

  Referent oddělení rozvoje produktu
 • Kristina Petrić

  Kristina Petrić,
  univ. bacc. oec.

  Referent oddělení rozvoje produktu
 • Snježana Ninčević

  Snježana Ninčević,
  mag. oec.

  Referent oddělení rozvoje produktu
 • Ivana Tomić Kalina

  Ivana Tomić Kalina,
  mag. oec.

  Referent oddělení rozvoje produktu
 • Karlo Erceg

  Karlo Erceg

  Referent oddělení rozvoje produktu
 • Ana Matošić

  Ana Matošić

  Referent oddělení rozvoje produktu
 • Bruna Čalija

  Bruna Čalija

  Referent oddělení rozvoje produktu
 • Zrinka Komić

  Zrinka Komić

  Referent oddělení rozvoje produktu

Oddělení administrace databáz

Oddelenie, ktorého úlohou je včasná aktualizácia podmienok spolupráce s našimi klientmi, ako aj ostatných dokladov týkajúcich sa rezervácií. Profesionálnym, ale zároveň priateľským prístupom, našim partnerom poskytujeme potrebné a požadované informácie.

 • Leana Čović

  Leana Čović,
  mag. oec.

  Vedoucí oddělení administrace databáz
 • Andrija Dlaka

  Andrija Dlaka

  referent oddělení administrace databáz
 • Duško Bulat

  Duško Bulat,
  spec. oec.

  referent oddělení administrace databáz

Oddělení zákaznické podpory

Oddelenie, ktoré je zamerané na poskytovanie podpory našim klientom - od rezervácie až po návrat domov. S klientmi komunikujeme vo viac ako 10 jazykoch.

 • Melinda Parčina

  Melinda Parčina,
  bacc. oec.

  Referent pro maďarský jazyk
 • Tamara Baniček

  Tamara Baniček

  Referent pro slovinský jazyk
 • Srđan Todorović

  Srđan Todorović

  Referent pro italský jazyk
 • Larisa Roso

  Larisa Roso,
  univ. bacc. oec.

  Pomocník vedoucího oddělení
 • Sonja Carić

  Sonja Carić,
  mag. educ. philol. angl. et mag. educ. philol. ital.

  Referent pro italský a anglický jazyk
 • Valentina Ban

  Valentina Ban

  Referent pro ruský, ukrajinský a slovinský jazyk
 • Paulina Sprynca

  Paulina Sprynca,
  mag. oec.

  Referent pro polský jazyk
 • Tihana Kovačević

  Tihana Kovačević

  Referent pro anglický jazyk
 • Veronika Tesarikova

  Veronika Tesarikova,
  univ. bacc. oec.

  Referent pro český a slovenský jazyk
 • Andrea Jurić

  Andrea Jurić

  Referent pro ruský jazyk
 • Sabine Durakovic

  Sabine Durakovic

  Referent pro francouzský jazyk
 • Karina Lewandowska-Vojković

  Karina Lewandowska-Vojković

  Referent pro polský jazyk
 • Svetlana Vrdoljak

  Svetlana Vrdoljak

  Referent pro rumunský jazyk
 • Agnieszka Pawelec

  Agnieszka Pawelec

  Referent pro polský jazyk
 • Mirjam Regina Ozretić

  Mirjam Regina Ozretić

  Referent pro český jazyk
 • Jana Brožekova

  Jana Brožekova

  Referent pro český a slovenský jazyk
 • Anđela Čulić

  Anđela Čulić

  Referent pro italský jazyk
 • Dejana Maric

  Dejana Maric

  Referent pro německý jazyk
 • Adam Walko

  Adam Walko

  Referent pro maďarský jazyk
 • Veronika Khuebachova

  Veronika Khuebachova,
  mag. philol. ital. et mag. philol. croat.

  Referent pro český jazyk
 • Maja Kordić

  Maja Kordić

  Referent pro český jazyk

Kontaktní centrum

Oddelenie, ktoré je zamerané na komunikáciu a spoluprácu s prenajímateľmi. Našim klientom je vždy k dispozícii a všetky problémy rieši rýchlo a kvalitne.

 • Mate Babić

  Mate Babić,
  mag. oec.

  Referent kontaktního centra
 • Anđelo Kačić

  Anđelo Kačić,
  mag. oec.

  Referent kontaktního centra
 • Antonia Jakelić

  Antonia Jakelić

  Referent kontaktního centra
 • Lucija Bjeliš

  Lucija Bjeliš,
  univ. bacc. soc.

  Referent kontaktního centra
 • Dino Veljača

  Dino Veljača

  Referent kontaktního centra
 • Lucija Majić

  Lucija Majić,
  univ. bacc. ing. el. techn. inf.

  Referent kontaktního centra
 • Ivana Ivić

  Ivana Ivić,
  mag. oec.

  Referent kontaktního centra
 • Mia Sara Pejković

  Mia Sara Pejković

  Referent kontaktního centra
 • Petra Bakotić

  Petra Bakotić

  Referent kontaktního centra
 • Roko Pauletić

  Roko Pauletić

  Referent kontaktního centra
 • Josip Žderić

  Josip Žderić,
  univ. bacc. oec.

  Referent kontaktního centra
 • Valentina Bašić

  Valentina Bašić

  Referent kontaktního centra
 • Miro Dundić

  Miro Dundić

  Referent kontaktního centra
 • Lena Krstičević

  Lena Krstičević

  Referent kontaktního centra

Oddělení prodeje

Oddelenie, ktorého úlohou je zdokonalenie a optimalizácia predajných procesov a tvorba nástrojov pre zákaznícku podporu s cieľom rýchleho a kvalitného spracovania rezervácií. Vďaka tomuto oddeleniu našim klientom za ich peniaze vždy ponúkame najlepšiu hodnotu.

 • Janka Nađ

  Janka Nađ,
  mag. oec.

  Vedoucí oddělení prodeje

Oddělení marketingu

Ako získať čo najviac klientov, kde ich nájsť a ako ich priviesť na našu stránku, a to bez priameho kontaktu? Ako komunikovať interne aj externe? To sú len niektoré z kreatívnych, zábavných a merateľných úloh oddelenia, ktoré sa zaoberá parterskou spoluprácou a intergráciou.

 • Deni Jelinčić

  Deni Jelinčić,
  mag. oec.

  Vedoucí oddělení marketingu
 • Luca Kozina

  Luca Kozina,
  mag. educ. philol. croat. et mag. educ. phil.

  Odborník pro web marketing
 • Anđela Maleš

  Anđela Maleš,
  mag. philol. croat. et mag. educ. philol. angl.

  Odborník pro web marketing
 • Martina Prgomet

  Martina Prgomet,
  mag. phil.

  Odborník pro web marketing

Oddělení lidských zdrojů

Uvedomujeme si, že za úspechom našej firmy stoja správni ľudia so správnymi schopnosťami na správnych miestach. Úlohou oddelenia je formovanie štandardov zamestnávania, podpora rozvoja všetkých zamestnancov firmy, šírenie firemnej kultúry a udržiavanie kolegiality medzi zamestnancami.

 • Jasenka Radinović

  Jasenka Radinović,
  mag. oec.

  Vedoucí oddělení lidských zdrojů
 • Ivan Bašić

  Ivan Bašić,
  spec. oec.

  Referent oddělení lidských zdrojů
 • Barbara Kasalo

  Barbara Kasalo,
  univ. bacc. oec.

  Referent oddělení lidských zdrojů

Oddělení účetnictví a financí

Oddelenie zodpovedné za účtovnú a finančnú časť podnikania firmy. Každodenne rieši nové úlohy, od najjednoduchších účtovných prác až po globálne daňové otázky, a tým prispieva k rastu a rozvoju našej firmy.

 • Marina Grlić

  Marina Grlić

  Vedoucí oddělení účetnictví a financí
 • Mislav Begović

  Mislav Begović,
  mag .iur.

  Referent oddělení účetnictví a financí
 • Nevena Ivandić

  Nevena Ivandić,
  mag. oec.

  Referent oddělení účetnictví a financí
 • Lara Prović

  Lara Prović,
  mag. oec.

  Referent oddělení účetnictví a financí
 • Katarina Perković Paloš

  Katarina Perković Paloš,
  mag. oec.

  Referent oddělení účetnictví a financí

Oddělení informačních technologií

Oddelenie, ktoré má za úlohu podporovať rast firmy rozvojom a udržiavaním vlastných softvérových riešení a informatickej infraštruktúry. Rozširovanie podnikateľských aktivít firmy prináša tomuto oddeleniu nové a zaujímavé projekty.

 • Goran Šerić

  Goran Šerić,
  mag. ing. el.

  Vedoucí oddělení informačních technologií
 • Vlaho Brčić

  Vlaho Brčić

  Web programátor
 • Katija Šore

  Katija Šore,
  bacc. ing. comp.

  Web programátor
 • Ivan Kurevija

  Ivan Kurevija,
  mag. oec.

  Web programátor
 • Vanja Dobrijević

  Vanja Dobrijević,
  bacc. ing. el.

  Web programátor
 • Bernardin Ćenan

  Bernardin Ćenan,
  mag. ing. comp.

  Web programátor
 • Željko Vranješ

  Željko Vranješ,
  mag. ing. el.

  Web programátor
 • Danko Lučić

  Danko Lučić,
  mag. math.

  Web programátor
 • Tihana Bodrožić

  Tihana Bodrožić,
  mag. ing. el.

  Web programátor
 • Tomislav Parčina

  Tomislav Parčina,
  mag. ing. el.

  Administrátor informačního systému
 • Marko Kapor

  Marko Kapor,
  mag. ing. comp.

  Administrátor informačního systému
 • Zdravko Blagdan

  Zdravko Blagdan,
  mag. ing. el.

  Web programátor
 • Tatjana Tandarić

  Tatjana Tandarić,
  mag. ing. techn. graph.

  Web dizajnér
 • Tereza Karabatić

  Tereza Karabatić,
  bacc. ing. techn. inf.

  Web programátor
 • Ivan Brković

  Ivan Brković,
  mag. ing. comp.

  Web programátor
 • Petar Perišić

  Petar Perišić,
  discipulus vulgaris

  Web programátor
 • Ivana Žaper

  Ivana Žaper,
  bacc. ing. techn. inf.

  Web programátor
 • Igor Šušić

  Igor Šušić

  Web programátor
 • Vlade Karabatić

  Vlade Karabatić

  Administrátor informačního systému
 • Ana Marija Šupraha

  Ana Marija Šupraha,
  bacc. ing. techn. inf.

  Web programátor
 • Duje Aljinović

  Duje Aljinović

  Web programátor
 • Adriatic.hr tým

Mise a vize

Mise CK Adriatic.hr je umožnit klientům, aby v naší bohaté a podrobně prezentované nabídce mohli snadně a rychle najít a rezervovat ubytování na Jadranu. Náš profesionální tým se postará, aby se Váš sen o příjemné a bezstarostné dovolené stal skutečností.

Vize CK Adriatic.hr je být první volbou pro klienty, kteří hledají nejkratší cestu do privátního ubytování v Chorvatsku.


Naše hodnoty

 • Adriatic.hr Spolehlivost a poctivost

  Spolehlivost a poctivost

  Držíme sa dohovorov a zodpovedne si plníme svoje záväzky. Ak nastane nejaký problém, riešime ho sebakriticky. Vážime si druhých, ale sme nepodplatiteľní vo všetkých sférach podnikania.

 • Adriatic.hr Dokonalost

  Dokonalost

  Nie sme spokojní s priemerom, vždy sa snažíme dať svoje maximum. Obzvlášť si ceníme profesionalitu a každú našu úlohu vykonávame detailne, úplne a presne. Práve preto sme tu, kde sme.

 • Adriatic.hr Růst a rozvoj

  Růst a rozvoj

  Vždy sa snažíme, aby sme boli lepší, rýchleší a silnejší, pretože rozvojom našich zamestnancov rozvíjame aj našu firmu.

 • Adriatic.hr Účinnost

  Účinnost

  Pracovné úlohy riešime rýchlo a kvalitne, s viditeľnými výsledkami a navzájom si pomáhame dať svoje maximum.

 • Adriatic.hr Připravenost na změny

  Připravenost na změny

  Ceníme si proaktivitu, samoiniciatívu a kreativitu a neustále zdokonaľujeme naše pracovné procesy a osobné schopnosti. Vďaka tomu sú u nás nové a svieže idey vždy vítané.

 • Adriatic.hr Týmový duch

  Týmový duch

  U nás je MY vždy pred JA, preto sa snažíme maximálne prispieť k dosiahnutiu spoločného cieľa. Pozitívnu atmosféru vytvára úprimná a otvorená komunikácia a rešpektovanie rozdielností.


Naše oddelenia

 • Adriatic.hr Oddělení pro plánování a rozvoj

  Oddělení pro plánování a rozvoj

 • Adriatic.hr Oddělení rozvoje produktu

  Oddělení rozvoje produktu

 • Adriatic.hr Oddělení administrace databáz

  Oddělení administrace databáz

 • Adriatic.hr Oddělení zákaznické podpory

  Oddělení zákaznické podpory

 • Adriatic.hr Kontakt-centar

  Kontaktní centrum

 • Adriatic.hr Oddělení prodeje

  Oddělení prodeje

 • Adriatic.hr Oddělení marketingu

  Oddělení marketingu

 • Adriatic.hr Oddělení lidských zdrojů

  Oddělení lidských zdrojů

 • Adriatic.hr Oddělení účetnictví a financí

  Oddělení účetnictví a financí

 • Adriatic.hr Oddělení informačních technologií

  Oddělení informačních technologií

Live Chat Jak Vám můžeme pomoci?
Adriatic.hr používá soubory "cookie", aby stránky lépe přizpůsobila Vašim uživatelským potřebám. Dalším používáním naších internetových stránek souhlasíte s používáním těchto "cookies". Více informací... Zavři