Česká republika
0800 040406
2 2625 8143
Po - Pá
08:00h - 22:00h
Ned
14:00h - 22:00h

Oddělení pro plánování a rozvoj

Kam ideme a ako sa tam dostaneme rýchlejšie? Oddelenie, ktoré sa zaoberá analýzou pracovných výsledkov, správania sa klientov a trhovými trendmi s cieľom definovať a uviesť procesy a metódy práce, ktoré budú viesť k rastu firmy. V tomto oddelení sa recyklujú, modulujú a kombinujú úlohy všetkých ostatných oddelení.

 • Indira Šormaz Gudić

  Indira Šormaz Gudić,
  mag. ing. el.

  Vedoucí oddělení pro plánování a rozvoj

Oddělení rozvoje produktu

Oddelenie, ktoré má za úlohu rozvíjať a rozširovať našu ponuku súkromného ubytovania. Jeho cieľom je vytváranie širokej a kvalitnej ponuky súkromného ubytovania, aby na našej stránke klienti mohli nájsť ubytovanie, ktoré vyhovuje ich požiadavkám a potrebám.

 • Jakša Babić

  Jakša Babić,
  univ. bacc. art.

  Vedoucí oddělení rozvoje produktu
 • Duje Bulaja

  Duje Bulaja,
  mag. biol. et oecol. mar.

  Specialista Oddělení rozvoje produktu
 • Božena Bitunjac

  Božena Bitunjac,
  mag. oec.

  Referent oddělení rozvoje produktu
 • Ana Ticinovic

  Ana Ticinovic,
  mag. oec.

  Referent oddělení rozvoje produktu
 • Petra Milan

  Petra Milan

  Referent oddělení rozvoje produktu
 • Zrinka Komić

  Zrinka Komić

  Referent oddělení rozvoje produktu
 • Mima Samodol

  Mima Samodol

  Referent oddělení rozvoje produktu
 • Antea Maras

  Antea Maras

  Referent oddělení rozvoje produktu
 • Tihana Gal

  Tihana Gal

  Referent oddělení rozvoje produktu

Oddělení administrace databáz

Oddelenie, ktorého úlohou je včasná aktualizácia podmienok spolupráce s našimi klientmi, ako aj ostatných dokladov týkajúcich sa rezervácií. Profesionálnym, ale zároveň priateľským prístupom, našim partnerom poskytujeme potrebné a požadované informácie.

 • Leana Čović

  Leana Čović,
  mag. oec.

  Vedoucí oddělení administrace databáz
 • Andrija Dlaka

  Andrija Dlaka

  Specialista Oddělení administrace databáz
 • Duško Bulat

  Duško Bulat,
  spec. oec.

  Specialista Oddělení administrace databáz

Oddělení zákaznické podpory

Oddelenie, ktoré je zamerané na poskytovanie podpory našim klientom - od rezervácie až po návrat domov. S klientmi komunikujeme vo viac ako 10 jazykoch.

 • Melinda Parčina

  Melinda Parčina,
  bacc. oec.

  Referent pro maďarský jazyk
 • Tamara Baniček

  Tamara Baniček

  Referent pro slovinský jazyk
 • Srđan Todorović

  Srđan Todorović

  Referent pro italský jazyk
 • Svetlana Vrdoljak

  Svetlana Vrdoljak

  Referent pro rumunský jazyk
 • Agnieszka Pawelec

  Agnieszka Pawelec

  Referent pro polský jazyk
 • Dejana Maric

  Dejana Maric

  Referent pro německý jazyk
 • Maja Kordić

  Maja Kordić

  Referent pro český jazyk
 • Mirjana Duić

  Mirjana Duić

  Referent pro anglický jazyk
 • Mate Radačić

  Mate Radačić

  Referent pro německý jazyk
 • Judyta Ozretić

  Judyta Ozretić

  Referent pro polský jazyk
 • Marin Ružić

  Marin Ružić

  Referent pro anglický jazyk

Kontaktní centrum

Oddelenie, ktoré je zamerané na komunikáciu a spoluprácu s prenajímateľmi. Našim klientom je vždy k dispozícii a všetky problémy rieši rýchlo a kvalitne.

 • Mate Babić

  Mate Babić,
  mag. oec.

  Specialista Kontaktního centra
 • Antonia Jakelić

  Antonia Jakelić

  Referent kontaktního centra
 • Lucija Bjeliš

  Lucija Bjeliš,
  mag. soc.

  Referent kontaktního centra
 • Marin Neveščanin

  Marin Neveščanin

  Referent kontaktního centra

Oddělení prodeje

Oddelenie, ktorého úlohou je zdokonalenie a optimalizácia predajných procesov a tvorba nástrojov pre zákaznícku podporu s cieľom rýchleho a kvalitného spracovania rezervácií. Vďaka tomuto oddeleniu našim klientom za ich peniaze vždy ponúkame najlepšiu hodnotu.

 • Janka Nađ

  Janka Nađ,
  mag. oec.

  Vedoucí oddělení prodeje
 • Eva Duilo

  Eva Duilo

  referent Oddělení prodeje

Oddělení marketingu

Ako získať čo najviac klientov, kde ich nájsť a ako ich priviesť na našu stránku, a to bez priameho kontaktu? Ako komunikovať interne aj externe? To sú len niektoré z kreatívnych, zábavných a merateľných úloh oddelenia, ktoré sa zaoberá parterskou spoluprácou a intergráciou.

 • Nenad Milovanović

  Nenad Milovanović

  Specialista Oddělení marketingu
 • Ivan Ricov

  Ivan Ricov

  Odborník pro web marketing
 • Tihana Trogrlić

  Tihana Trogrlić

  Odborník pro web marketing

Oddělení lidských zdrojů

Uvedomujeme si, že za úspechom našej firmy stoja správni ľudia so správnymi schopnosťami na správnych miestach. Úlohou oddelenia je formovanie štandardov zamestnávania, podpora rozvoja všetkých zamestnancov firmy, šírenie firemnej kultúry a udržiavanie kolegiality medzi zamestnancami.

 • Jasenka Radinović

  Jasenka Radinović,
  mag. oec.

  Vedoucí oddělení lidských zdrojů
 • Ivan Bašić

  Ivan Bašić,
  spec. oec.

  Specialista Oddělení lidských zdrojů
 • Ena Jurić

  Ena Jurić

  Referent oddělení lidských zdrojů

Oddělení účetnictví a financí

Oddelenie zodpovedné za účtovnú a finančnú časť podnikania firmy. Každodenne rieši nové úlohy, od najjednoduchších účtovných prác až po globálne daňové otázky, a tým prispieva k rastu a rozvoju našej firmy.

 • Marina Grlić

  Marina Grlić

  Vedoucí oddělení účetnictví a financí
 • Mislav Begović

  Mislav Begović,
  mag .iur.

  Specialista Oddělení účetnictví a financí
 • Bruna Čalija

  Bruna Čalija

  Referent oddělení účetnictví a financí
 • Lucija Ćulum

  Lucija Ćulum

  Referent oddělení účetnictví a financí

Oddělení informačních technologií

Oddelenie, ktoré má za úlohu podporovať rast firmy rozvojom a udržiavaním vlastných softvérových riešení a informatickej infraštruktúry. Rozširovanie podnikateľských aktivít firmy prináša tomuto oddeleniu nové a zaujímavé projekty.

 • Goran Šerić

  Goran Šerić,
  mag. ing. el.

  Vedoucí oddělení informačních technologií
 • Vlaho Brčić

  Vlaho Brčić

  Web programátor
 • Katija Šore

  Katija Šore,
  bacc. ing. comp.

  Web programátor
 • Ivan Kurevija

  Ivan Kurevija,
  mag. oec.

  Web programátor
 • Vanja Dobrijević

  Vanja Dobrijević,
  bacc. ing. el.

  Web programátor
 • Bernardin Ćenan

  Bernardin Ćenan,
  mag. ing. comp.

  Web programátor
 • Željko Vranješ

  Željko Vranješ,
  mag. ing. el.

  Web programátor
 • Danko Lučić

  Danko Lučić,
  mag. math.

  Web programátor
 • Tihana Bodrožić

  Tihana Bodrožić,
  mag. ing. el.

  Web programátor
 • Tomislav Parčina

  Tomislav Parčina,
  mag. ing. el.

  Administrátor informačního systému
 • Marko Kapor

  Marko Kapor,
  mag. ing. comp.

  Administrátor informačního systému
 • Zdravko Blagdan

  Zdravko Blagdan,
  mag. ing. el.

  Web programátor
 • Ivan Brković

  Ivan Brković,
  mag. ing. comp.

  Web programátor
 • Petar Perišić

  Petar Perišić,
  stihoklepac i rođak Ivana Perišića

  Web programátor
 • Ivana Žaper

  Ivana Žaper,
  bacc. ing. techn. inf.

  Web programátor
 • Igor Šušić

  Igor Šušić

  Web programátor
 • Duje Aljinović

  Duje Aljinović

  Web programátor
 • Jakov Jelinić

  Jakov Jelinić

  Administrátor informačního systému
 • Ante Penić

  Ante Penić

  Web programátor
Adriatic.hr tým

Mise a vize

Mise CK Adriatic.hr je umožnit klientům, aby v naší bohaté a podrobně prezentované nabídce mohli snadně a rychle najít a rezervovat ubytování na Jadranu. Náš profesionální tým se postará, aby se Váš sen o příjemné a bezstarostné dovolené stal skutečností.

Vize CK Adriatic.hr je být první volbou pro klienty, kteří hledají nejkratší cestu do privátního ubytování v Chorvatsku.

Naše hodnoty

 • Adriatic.hr Spolehlivost a poctivost

  Spolehlivost a poctivost

  Držíme sa dohovorov a zodpovedne si plníme svoje záväzky. Ak nastane nejaký problém, riešime ho sebakriticky. Vážime si druhých, ale sme nepodplatiteľní vo všetkých sférach podnikania.

 • Adriatic.hr Dokonalost

  Dokonalost

  Nie sme spokojní s priemerom, vždy sa snažíme dať svoje maximum. Obzvlášť si ceníme profesionalitu a každú našu úlohu vykonávame detailne, úplne a presne. Práve preto sme tu, kde sme.

 • Adriatic.hr Růst a rozvoj

  Růst a rozvoj

  Vždy sa snažíme, aby sme boli lepší, rýchleší a silnejší, pretože rozvojom našich zamestnancov rozvíjame aj našu firmu.

 • Adriatic.hr Účinnost

  Účinnost

  Pracovné úlohy riešime rýchlo a kvalitne, s viditeľnými výsledkami a navzájom si pomáhame dať svoje maximum.

 • Adriatic.hr Připravenost na změny

  Připravenost na změny

  Ceníme si proaktivitu, samoiniciatívu a kreativitu a neustále zdokonaľujeme naše pracovné procesy a osobné schopnosti. Vďaka tomu sú u nás nové a svieže idey vždy vítané.

 • Adriatic.hr Týmový duch

  Týmový duch

  U nás je MY vždy pred JA, preto sa snažíme maximálne prispieť k dosiahnutiu spoločného cieľa. Pozitívnu atmosféru vytvára úprimná a otvorená komunikácia a rešpektovanie rozdielností.


Naše oddělení

 • Adriatic.hr Oddělení pro plánování a rozvoj

  Oddělení pro plánování a rozvoj

 • Adriatic.hr Oddělení rozvoje produktu

  Oddělení rozvoje produktu

 • Adriatic.hr Oddělení administrace databáz

  Oddělení administrace databáz

 • Adriatic.hr Oddělení zákaznické podpory

  Oddělení zákaznické podpory

 • Adriatic.hr Kontakt-centar

  Kontaktní centrum

 • Adriatic.hr Oddělení prodeje

  Oddělení prodeje

 • Adriatic.hr Oddělení marketingu

  Oddělení marketingu

 • Adriatic.hr Oddělení lidských zdrojů

  Oddělení lidských zdrojů

 • Adriatic.hr Oddělení účetnictví a financí

  Oddělení účetnictví a financí

 • Adriatic.hr Oddělení informačních technologií

  Oddělení informačních technologií

Názor zaměstnanců

 • Práca v príjemnom prostredí a tímovej atmosfére, vďaka kolegom, s úsmevom vykonávam svoje pracovné úlohy. Vďaka pružnému pracovnému času nie je problém zladiť osobný aj pracovný život.

  Božena Bitunjac
 • Adriatic.hr mi umožňuje plnit pracovní úkoly v pohodlném a flexibilním pracovním prostředí.

  Snjezana Ninčević
 • #to když hledáš práci a dostaneš mnohem víc... a i po deseti letech toho nemáš dost.

  Leana Čović
 • Vrijeme na poslu prolazi brzo, ljudi su jako topli i spremni uvijek pomoci.

  Karina Lewandowska
 • Počas tohto krátkeho obdobia som videla len pozitívnu stranu práce v cestovnej kancelárii - od pružného pracovného času pre študentov, po uvoľnenú a pozitívnu pracovnú atmosféru, vďaka ktorej máš chuť každé ráno vstať z postele a odísť do práce.

  Zrinka Komić
 • Adriatic.hr je místo,kde se toho mohu mnoho naučit a atmosféra i kolektiv jsou pozitivní a povzbudiví:)

  Luca Kozina
 • Krátce, ale sladce!

  Ivana Tomić
 • Dynamické pracovní prostředí výjimečné týmovou prací a kolegialitou, povzbuzuje každého jednotlivce, aby maximalizoval své schopnosti. Vedle dosažení cílů ke zlepšení podnikání se každý jednotlivý zaměstnanec může nacházet v pozici, kde budou nejlépe zvýrazněny a dál rozvíjeny jeho schopnosti. S podporou nadřízených, pochopením a připraveností přijímat návrhy a nápady, se každý zaměstnanec cítí respektován a oceňován.

  Petra Milan
 • Super společnost, skvělá poloha a skvělá práce!

  Paulina Sprynca
 • Prácu v Adriatic.hr považujem za dodatočné obohatenie mojej pracovnej kariéry. V príjemnej pracovnej atmosfére a s priateľskými kolegami a kolegyňami ľahšie prejdú aj ťažké pracovné dni.

  Dino Misetić
 • Vďaka tímovej práci, príjemnej pracovnej atmosfére, vynikajúcim pracovným podmienkam a motivačnému prostrediu považujem čas strávený v Adriatic.hr za jednu z lepších skúseností v mojom živote.

  Anita Vrsalović
 • Vytrvalosť, profesionalita, kvalita a rešpekt. Kto hľadá niečo také, nájde to v Adriatic.hr:)

  Kristina Petrić
 • Jsem spokojená s prací v turistické agentuře Adriatic.hr, protože jsem obklopena motivovaými lidmi plnými potencionálu a samotná agentura ten potencionál umí rozeznat a dává prostor pro jeho rozvoj. Atmosféra i místo na kterém pracuji jsou velmi příjemné což přispívá ke kvalitě práce.:)

  Barbara Novosel
 • Práca v Adriatic.hr je ideálna pre študentský život. Vďaka pružnému pracovnému času a pochopeniu kolegov sa dá ľahko zladiť súkromný aj pracovný život. Príjemná a motivačná atmosféra prispievajú k tomu, že radi chodíte do práce.

  Antea Maleta
 • Uchádzať sa o prácu v Adriatic.hr bolo najlepšie rozhodnutie počas mojich študentských dní. Okrem pozitívneho pracovného prostredia a dobrých kolegov, ktorí sú vždy ochotní pomôcť, som získala aj množstvo skúseností v odbore, v ktorom budem pracovať v budúcnosti. Vďaka pružnému pracovnému času pre študentov som mohla úspešne organizovať študentské aj mimoškolské povinnosti. Tí, ktorí sa chcú profesionálne zdokonaliť, tu nájdu poriadok, prácu aj disciplínu. Určite by som sa opäť rozhodla pre Adriatic.hr.

  Ana Tičinović
 • Poriadok, práca a disciplína s maximálnym rešpektovaním osobných záväzkov a želaní zamestnanca.

  Duje Bulaja
 • Práca v Adriatic.hr je mojou prvou skúsenosťou vo svete zamestnania. Napokon mám príležitosť vymeniť knihy, skriptá a písanky za naozajstnú pracovnú skúsenosť v príjemnej, priateľskej a motivačnej atmosfére, kde má človek pocit, že je užitočný a že niečo vytvára. Ten pocit sa nedá ničím zaplatiť!;)

  Ivan Jukić
 • Náročná a dynamická práce, vynikající pracovní prostředí přizpůsobené přáním a potřebám zaměstnanců, moderní pracovní prostor, kvalitní produkty a služby zaměstnanců. Týmová práce se zintenzivňuje a usiluje o dosažení společného cíle, který přináší vynikající výsledky.

  Tihana Baniček
 • Vďaka vzájomnému pochopeniu v pracovnom prostredí a pružnému pracovnému času je jednoduché zladiť prácu, osobné povinnosti a spoločenský život.:D

  Hrvoje Andabaka
 • Snažíme sa byť stále lepší:)

  Vlaho Brčić
 • Mám rád Adriatic.hr tím, v ktorom pracujem a páči sa mi to, že sme tu jedni pre druhých. Pracujem v pozitívnom prostredí, kde každý deň prináša nové výzvy a príležitosti naučiť sa niečo nové.

  Larisa Roso
 • Dynamická práce v atmosféře, která je ideální kombinací profesionality a přátelství. Zvláštní pozornost je věnována vztahům se zaměstnanci.

  Srđan Todorović
 • Potešenie je robiť to, čo máš rád a ešte väčšie potešenie je, keď sa cení to, čo robíš a keď pracuješ v inšpiratívnom prostredí. To sú dôvody, prečo je radosť pracovať v tejto firme.<3

  Indira Šormaz Gudić
 • Práca v Adriatic.hr je dynamická, zaujímavá a zábavná, pretože sa vždy nájdu dobre naladení kolegovia. Každý deň sa dá niečo nové naučiť a odovzdať ďalej prenajímateľom aj klientom. Páči sa mi táto firma:)

  Božena Džolić
 • Už niekoľko horúcich liet trávim v klimatizovanej kancelárii s dobrými kolegami, zaujímavými klientmi a ešte zaujímavejšími situáciami, ktoré sa im prihodia. Hlavným dôvodom, prečo som tu, je to, že aj po najťažšom pracovnom dni odídem domov s úsmevom, čo určite znamená, že som na správnom mieste.

  Tamara Baniček
 • Adriatic.hr, nejkratší cesta ke spokojenosti!!! ... v práci. Nejlepší agentura, ve které jsem pracoval !!!

  Ivan Kurevija
 • Práca v Adriatic.hr je vynikajúcou skúsenosťou pre všetky komunikatívne osoby, ktoré chcú spoznať prácu v cestovnom ruchu. Príjemná atmosféra a prívetiví kolegovia sú dodatočným plusom!

  Mia Sara Pejković
 • Adriatic.hr je místo, které rozšiřuje obzory v sociální a profesionální úrovni.Místo kde se prolíná kolegialita s přátelstvím, místo se kterým se cítíte spříznění.

  Marina Grlić
 • Vynikající atmosféra, stimulativní mzda a také pozitivní pracovní prostředí jsou předpokladem pro potenciální zaměstnance i studenty, kteří mají příležitost pracovat a cítit se příjemně.

  Petar Maleta
 • Firma, ktorá vie, čo chce, príjemná pracovná atmosféra, vynikajúci kolegovia - to sú hlavné dôvody 15-ročného pracovného vzťahu.

  Janka Nađ
 • Vďaka príjemnej, priateľskej a motivačnej pracovnej atmosfére, pružnému pracovnému času a kolegom, ktorí sú vždy ochotní pomôcť je práca v Adriatic.hr skutočným potešením!

  Karlo Erceg
 • Bylo mi potěšením pracovat bok po boku s těmito lidmi.

  Jasenka Radinović
 • Co se mi na Adriatic.hr nejvíc líbí je příjemná pracovní atmosféra, profesionalita a flexibilita, díky čemu chodím každý den do práce s úsměvem.

  Ana Matošić
 • Keď sa ráno zobudím, som šťastná, že idem do práce, pretože viem, že budem užitočná a môžem niekomu pomôcť. V práci je veľmi dobrá atmosféra a 8 hodín preletí ako nič.

  Svetlana Vrdoljak
 • Jsem rád, že mohu být součástí týmu, který oceňuje a přijímá rozdílnost, různé nápady, názory a životní styl. Kreativní, hodnotné a přátelské prostředí mě povzbuzuje, abych ze sebe vydal to nejlepší a mé výsledky práce jsou vždy uznávány a oceňovány

  Deni Jelinčić
Live Chat Jak Vám můžeme pomoci?

Pro poskytování lepší uživatelské zkušenosti a funkčnosti stránek, tyto internetové stránky používají cookies. Cookies se kromě toho používají také při přizpůsobování reklam Vašim potřebám, tak na naší stránce i mimo ni, prostřednictvím prověřených partnerů. Více se o cookies a o tom, jak je používáme, dozvíte zde. Klikem na 'Souhlasím' dáváte souhlas s použitím všech cookies.

Souhlasím
4,6 / 144 recenzí Adriatic.hr - Google Reviews