Česká republika
0800 040406
2 2625 8143
Po - So
08:00h - 22:00h
Ned
08:00h - 22:00h

Oddělení pro plánování a rozvoj

Kam ideme a ako sa tam dostaneme rýchlejšie? Oddelenie, ktoré sa zaoberá analýzou pracovných výsledkov, správania sa klientov a trhovými trendmi s cieľom definovať a uviesť procesy a metódy práce, ktoré budú viesť k rastu firmy. V tomto oddelení sa recyklujú, modulujú a kombinujú úlohy všetkých ostatných oddelení.

 • Indira Šormaz Gudić

  Indira Šormaz Gudić,
  mag. ing. el.

  Vedoucí oddělení pro plánování a rozvoj
 • Barbara Selak

  Barbara Selak

  Referent oddělení pro plánování a rozvoj

Oddělení rozvoje produktu

Oddelenie, ktoré má za úlohu rozvíjať a rozširovať našu ponuku súkromného ubytovania. Jeho cieľom je vytváranie širokej a kvalitnej ponuky súkromného ubytovania, aby na našej stránke klienti mohli nájsť ubytovanie, ktoré vyhovuje ich požiadavkám a potrebám.

 • Jakša Babić

  Jakša Babić,
  univ. bacc. art.

  Vedoucí oddělení rozvoje produktu
 • Duje Bulaja

  Duje Bulaja,
  mag. biol. et oecol. mar.

  Referent oddělení rozvoje produktu
 • Božena Bitunjac

  Božena Bitunjac,
  mag. oec.

  Referent oddělení rozvoje produktu
 • Ana Ticinovic

  Ana Ticinovic,
  mag. oec.

  Referent oddělení rozvoje produktu
 • Petra Milan

  Petra Milan

  Referent oddělení rozvoje produktu
 • Karlo Erceg

  Karlo Erceg

  Referent oddělení rozvoje produktu
 • Bruna Čalija

  Bruna Čalija

  Referent oddělení rozvoje produktu
 • Zrinka Komić

  Zrinka Komić

  Referent oddělení rozvoje produktu
 • Mima Samodol

  Mima Samodol

  Referent oddělení rozvoje produktu
 • Tonka Tomić

  Tonka Tomić

  Referent oddělení rozvoje produktu
 • Antea Maras

  Antea Maras

  Referent oddělení rozvoje produktu
 • Tihana Gal

  Tihana Gal

  Referent oddělení rozvoje produktu
 • Ivana Neimarević

  Ivana Neimarević

  Referent oddělení rozvoje produktu
 • Ivana Knez

  Ivana Knez

  Referent oddělení rozvoje produktu
 • Ivan Radaić

  Ivan Radaić

  Referent oddělení rozvoje produktu
 • Edi Paić

  Edi Paić

  Referent oddělení rozvoje produktu
 • Ante Goleš

  Ante Goleš

  Referent oddělení rozvoje produktu

Oddělení administrace databáz

Oddelenie, ktorého úlohou je včasná aktualizácia podmienok spolupráce s našimi klientmi, ako aj ostatných dokladov týkajúcich sa rezervácií. Profesionálnym, ale zároveň priateľským prístupom, našim partnerom poskytujeme potrebné a požadované informácie.

 • Leana Čović

  Leana Čović,
  mag. oec.

  Vedoucí oddělení administrace databáz
 • Andrija Dlaka

  Andrija Dlaka

  referent oddělení administrace databáz
 • Duško Bulat

  Duško Bulat,
  spec. oec.

  referent oddělení administrace databáz

Oddělení zákaznické podpory

Oddelenie, ktoré je zamerané na poskytovanie podpory našim klientom - od rezervácie až po návrat domov. S klientmi komunikujeme vo viac ako 10 jazykoch.

 • Melinda Parčina

  Melinda Parčina,
  bacc. oec.

  Referent pro maďarský jazyk
 • Tamara Baniček

  Tamara Baniček

  Referent pro slovinský jazyk
 • Srđan Todorović

  Srđan Todorović

  Referent pro italský jazyk
 • Larisa Roso

  Larisa Roso,
  univ. bacc. oec.

  Pomocník vedoucího oddělení
 • Valentina Ban

  Valentina Ban

  Referent pro ruský, ukrajinský a slovinský jazyk
 • Svetlana Vrdoljak

  Svetlana Vrdoljak

  Referent pro rumunský jazyk
 • Agnieszka Pawelec

  Agnieszka Pawelec

  Referent pro polský jazyk
 • Dejana Maric

  Dejana Maric

  Referent pro německý jazyk
 • Maja Kordić

  Maja Kordić

  Referent pro český jazyk
 • Tatiana Kobierska

  Tatiana Kobierska

  Referent pro polský jazyk
 • Jasna Čugura

  Jasna Čugura

  Referent pro francouzský jazyk
 • Adela Savic

  Adela Savic

  Referent pro italský jazyk
 • Stefanie Budai

  Stefanie Budai

  Referent pro maďarský jazyk
 • Jana Macháčková

  Jana Macháčková

  Referent pro český jazyk
 • Klaudia Stykova

  Klaudia Stykova

  Referent pro český jazyk
 • Ivan Ćavar

  Ivan Ćavar

  Referent pro německý jazyk
 • Jerolim Buličić

  Jerolim Buličić

  Referent pro nizozemský jazyk
 • Nevenka Pilić

  Nevenka Pilić

  Referent pro slovinský jazyk
 • Ružica Lončar

  Ružica Lončar

  Referent pro italský jazyk

Kontaktní centrum

Oddelenie, ktoré je zamerané na komunikáciu a spoluprácu s prenajímateľmi. Našim klientom je vždy k dispozícii a všetky problémy rieši rýchlo a kvalitne.

 • Mate Babić

  Mate Babić,
  mag. oec.

  Referent kontaktního centra
 • Antonia Jakelić

  Antonia Jakelić

  Referent kontaktního centra
 • Lucija Bjeliš

  Lucija Bjeliš,
  mag. soc.

  Referent kontaktního centra
 • Petra Petko

  Petra Petko

  Referent kontaktního centra
 • Antonia Jukica

  Antonia Jukica

  Referent kontaktního centra
 • Valentina Svalina

  Valentina Svalina

  Referent kontaktního centra
 • Ana Marija Mikelić

  Ana Marija Mikelić

  Referent kontaktního centra

Oddělení prodeje

Oddelenie, ktorého úlohou je zdokonalenie a optimalizácia predajných procesov a tvorba nástrojov pre zákaznícku podporu s cieľom rýchleho a kvalitného spracovania rezervácií. Vďaka tomuto oddeleniu našim klientom za ich peniaze vždy ponúkame najlepšiu hodnotu.

 • Janka Nađ

  Janka Nađ,
  mag. oec.

  Vedoucí oddělení prodeje
 • Eva Duilo

  Eva Duilo

  referent Oddělení prodeje

Oddělení marketingu

Ako získať čo najviac klientov, kde ich nájsť a ako ich priviesť na našu stránku, a to bez priameho kontaktu? Ako komunikovať interne aj externe? To sú len niektoré z kreatívnych, zábavných a merateľných úloh oddelenia, ktoré sa zaoberá parterskou spoluprácou a intergráciou.

 • Deni Jelincic

  Deni Jelincic,
  mag. oec.

  Vedoucí oddělení marketingu
 • Mario Radošević

  Mario Radošević

  Odborník pro web marketing
 • Rudolf Tuna

  Rudolf Tuna

  Odborník pro web marketing
 • Danko Šimunović

  Danko Šimunović

  Odborník pro web marketing

Oddělení lidských zdrojů

Uvedomujeme si, že za úspechom našej firmy stoja správni ľudia so správnymi schopnosťami na správnych miestach. Úlohou oddelenia je formovanie štandardov zamestnávania, podpora rozvoja všetkých zamestnancov firmy, šírenie firemnej kultúry a udržiavanie kolegiality medzi zamestnancami.

 • Jasenka Radinović

  Jasenka Radinović,
  mag. oec.

  Vedoucí oddělení lidských zdrojů
 • Ivan Bašić

  Ivan Bašić,
  spec. oec.

  Referent oddělení lidských zdrojů

Oddělení účetnictví a financí

Oddelenie zodpovedné za účtovnú a finančnú časť podnikania firmy. Každodenne rieši nové úlohy, od najjednoduchších účtovných prác až po globálne daňové otázky, a tým prispieva k rastu a rozvoju našej firmy.

 • Marina Grlić

  Marina Grlić

  Vedoucí oddělení účetnictví a financí
 • Mislav Begović

  Mislav Begović,
  mag .iur.

  Referent oddělení účetnictví a financí
 • Nevena Ivandić

  Nevena Ivandić,
  mag. oec.

  Referent oddělení účetnictví a financí
 • Katarina Perković Paloš

  Katarina Perković Paloš,
  mag. oec.

  Referent oddělení účetnictví a financí
 • Ana Pašalić

  Ana Pašalić

  Referent oddělení účetnictví a financí

Oddělení informačních technologií

Oddelenie, ktoré má za úlohu podporovať rast firmy rozvojom a udržiavaním vlastných softvérových riešení a informatickej infraštruktúry. Rozširovanie podnikateľských aktivít firmy prináša tomuto oddeleniu nové a zaujímavé projekty.

 • Goran Šerić

  Goran Šerić,
  mag. ing. el.

  Vedoucí oddělení informačních technologií
 • Vlaho Brčić

  Vlaho Brčić

  Web programátor
 • Katija Šore

  Katija Šore,
  bacc. ing. comp.

  Web programátor
 • Ivan Kurevija

  Ivan Kurevija,
  mag. oec.

  Web programátor
 • Vanja Dobrijević

  Vanja Dobrijević,
  bacc. ing. el.

  Web programátor
 • Bernardin Ćenan

  Bernardin Ćenan,
  mag. ing. comp.

  Web programátor
 • Željko Vranješ

  Željko Vranješ,
  mag. ing. el.

  Web programátor
 • Danko Lučić

  Danko Lučić,
  mag. math.

  Web programátor
 • Tihana Bodrožić

  Tihana Bodrožić,
  mag. ing. el.

  Web programátor
 • Tomislav Parčina

  Tomislav Parčina,
  mag. ing. el.

  Administrátor informačního systému
 • Marko Kapor

  Marko Kapor,
  mag. ing. comp.

  Administrátor informačního systému
 • Zdravko Blagdan

  Zdravko Blagdan,
  mag. ing. el.

  Web programátor
 • Tatjana Tandarić

  Tatjana Tandarić,
  mag. ing. techn. graph.

  Web dizajnér
 • Ivan Brković

  Ivan Brković,
  mag. ing. comp.

  Web programátor
 • Petar Perišić

  Petar Perišić,
  stihoklepac i rođak Ivana Perišića

  Web programátor
 • Ivana Žaper

  Ivana Žaper,
  bacc. ing. techn. inf.

  Web programátor
 • Igor Šušić

  Igor Šušić

  Web programátor
 • Ana Marija Šupraha

  Ana Marija Šupraha,
  bacc. ing. techn. inf.

  Web programátor
 • Duje Aljinović

  Duje Aljinović

  Web programátor
 • Duje Janković

  Duje Janković

  Web programátor
 • Jakov Jelinić

  Jakov Jelinić

  Administrátor informačního systému
 • Ante Penić

  Ante Penić

  Web programátor
 • Adriatic.hr tým

Mise a vize

Mise CK Adriatic.hr je umožnit klientům, aby v naší bohaté a podrobně prezentované nabídce mohli snadně a rychle najít a rezervovat ubytování na Jadranu. Náš profesionální tým se postará, aby se Váš sen o příjemné a bezstarostné dovolené stal skutečností.

Vize CK Adriatic.hr je být první volbou pro klienty, kteří hledají nejkratší cestu do privátního ubytování v Chorvatsku.


Naše hodnoty

 • Adriatic.hr Spolehlivost a poctivost

  Spolehlivost a poctivost

  Držíme sa dohovorov a zodpovedne si plníme svoje záväzky. Ak nastane nejaký problém, riešime ho sebakriticky. Vážime si druhých, ale sme nepodplatiteľní vo všetkých sférach podnikania.

 • Adriatic.hr Dokonalost

  Dokonalost

  Nie sme spokojní s priemerom, vždy sa snažíme dať svoje maximum. Obzvlášť si ceníme profesionalitu a každú našu úlohu vykonávame detailne, úplne a presne. Práve preto sme tu, kde sme.

 • Adriatic.hr Růst a rozvoj

  Růst a rozvoj

  Vždy sa snažíme, aby sme boli lepší, rýchleší a silnejší, pretože rozvojom našich zamestnancov rozvíjame aj našu firmu.

 • Adriatic.hr Účinnost

  Účinnost

  Pracovné úlohy riešime rýchlo a kvalitne, s viditeľnými výsledkami a navzájom si pomáhame dať svoje maximum.

 • Adriatic.hr Připravenost na změny

  Připravenost na změny

  Ceníme si proaktivitu, samoiniciatívu a kreativitu a neustále zdokonaľujeme naše pracovné procesy a osobné schopnosti. Vďaka tomu sú u nás nové a svieže idey vždy vítané.

 • Adriatic.hr Týmový duch

  Týmový duch

  U nás je MY vždy pred JA, preto sa snažíme maximálne prispieť k dosiahnutiu spoločného cieľa. Pozitívnu atmosféru vytvára úprimná a otvorená komunikácia a rešpektovanie rozdielností.


Naše oddělení

 • Adriatic.hr Oddělení pro plánování a rozvoj

  Oddělení pro plánování a rozvoj

 • Adriatic.hr Oddělení rozvoje produktu

  Oddělení rozvoje produktu

 • Adriatic.hr Oddělení administrace databáz

  Oddělení administrace databáz

 • Adriatic.hr Oddělení zákaznické podpory

  Oddělení zákaznické podpory

 • Adriatic.hr Kontakt-centar

  Kontaktní centrum

 • Adriatic.hr Oddělení prodeje

  Oddělení prodeje

 • Adriatic.hr Oddělení marketingu

  Oddělení marketingu

 • Adriatic.hr Oddělení lidských zdrojů

  Oddělení lidských zdrojů

 • Adriatic.hr Oddělení účetnictví a financí

  Oddělení účetnictví a financí

 • Adriatic.hr Oddělení informačních technologií

  Oddělení informačních technologií

Live Chat Jak Vám můžeme pomoci?
Adriatic.hr používá soubory "cookie", aby stránky lépe přizpůsobila Vašim uživatelským potřebám. Dalším používáním naších internetových stránek souhlasíte s používáním těchto "cookies". Více informací... Zavři
4.5 / 97 recenzí Adriatic.hr - Google Reviews