Polska
0800 141 0148
22 490 8732
Mówimy po polsku
Pon - Pt
08:00h - 22:00h
Niedz.
14:00h - 22:00h

Rent-a-car


Ogólne warunki wynajmu samochodów

1. Warunki wynajmu

a) Prawo jazdy

Kierowca musi posiadać ważne prawo jazdy od co najmniej dwóch lat.

Minimalny wiek i czas posiadania prawa jazdy, aby skorzystać Chorwacji z usług rent-a-car:
 • 21 lat/2 lata przy grupie samochodów ECMR i wyższej
 • 25 lat/2 lata przy grupie samochodów ITMR, SDMR, SDAR, SVMR, FDAR, PDAR, FVMR i XFAR.

b) Wynajem z przekraczaniem granicy państwowej (ograniczenia terytorialne)
Zabroniony jest wjazd wynajętym samochodem do następujących krajów: Macedonia, Grecja, Rumunia, Polska, Turcja, Albania i wszystkie kraje byłego ZSRR.

2. Płacenie za wynajem samochodu

Gość płaci całą kwotę za wynajęcie samochodu przelewem bankowym na rachunek agencji lub kartą kredytową. Przy odbiorze samochodu należy przedłożyć ważny voucher, który potwierdza dane rezerwacji.

Jako gwarancję, oprócz voucheru gość musi podać dane swojej karty kredytowej. Akceptowane są następujące karty kredytowe: Eurocard, Mastercard, Visa, Diners Club i American Express.

3. Dopłaty
 • Krzesełko dziecięce
  6,30 EUR/dzień (z VAT)

 • nawigacja GPS
  10 EUR/dzień (z VAT)

 • ubezpieczenie WUG (ubezpieczenie kół, podwozia i szyb)
  3 EUR/dzień (z VAT)

 • CBC (przekraczanie granicy państwowej)
  10 EUR/dzień (z VAT)

 • Koszty tankowania paliwa
  Samochód jest odbierany z pełnym bakiem paliwa i taki musi być zwrócony. W przeciwnym razie gość zostanie obciążony kosztem 2,50 EUR + VAT za litr paliwa (benzyna lub paliwo diesel) oraz 10 EUR + VAT za napełnienie baku. Wysokość tych opłat może być zmieniona bez uprzedzenia.

 • Dodatkowy kierowca
  6,30 EUR/dzień (z VAT)

 • Odbiór i zdanie samochodu
  W czasie pracy (07:00 – 20:00): 0 EUR
  Poza czasem pracy: 35 EUR (z VAT)

4. Odbiór samochodu

Gość odbiera samochód w oddziale, które podał, wykonując rezerwację. W okresie zimowym i letnim oddziały są otwarte od 7:00 do 20:00.

5. Ubezpieczenie samochodu

Ubezpieczenie obejmuje:
 • Osobiste ubezpieczenie w razie wypadku (PAI) - zawarte w cenie wynajmu. Opcjonalnie można wykupić ubezpieczenie, które oferuje dodatkową ochronę i określone korzyści dla kierowcy i pasażerów w samochodzie - dotyczy śmierci lub uszkodzenia ciała z powodu wypadku samochodowego w czasie wynajmu. Warunki, które dotyczą PAI to warunki naszego ubezpieczyciela.
 • Ubezpieczenie od działania osób trzecich (TI) - zawarte w cenie wynajmu. Ubezpieczenie wynajętego samochodu zawiera odpowiedzialność osób trzecich. Ubezpieczenie jest ważne tylko w Europie. Osoba, wynajmująca samochód, jest odpowiedzialna za ograniczoną maksymalną kwotę szkody, którą sama spowodowała, za szkodę, uczynioną w czasie parkowania, spowodowaną kradzieżą, oraz jakąkolwiek szkodą, spowodowaną przez osoby trzecie. Ubezpieczenie nie obejmuje użycia samochodu w celu przewiezienia niebezpiecznych rzeczy. Ubezpieczenie jest nieważne, jeśli samochód prowadzi nieupoważniony kierowca lub jeśli kierowca nie posiada prawa jazdy, potrzebnego do korzystania z usług rent-a-car.
 • ubezpieczenie auto casco z udziałem w szkodzie (CDW) - zawarte w cenie wynajmu.
 • Ubezpieczenie od kradzieży (TP) - zawarte w cenie wynajmu.
Ubezpieczenie nie obejmuje:

Opcji TOP Cover CDW, która umożliwia wykupienie odpowiedzialności i kwoty uczestnictwa ubezpieczonego w kosztach szkody. Jeśli się wykupi opcję Top cover CDW, a uszkodzenie samochodu nie zostało udokumentowane raportem policyjnym lub Europejską Relacją z Wypadku, gość będzie obciążony kosztami, spowodowanymi przez uszkodzenie samochodu, i zostanie od niego pobrana opłata równa kosztom spowodowanej szkody.

 • Zaniedbanie kierowcy
  Przy każdej szkodę, powstałej wskutek zaniedbania kierowcy (uszkodzenie hamulców, szkoda, powstała z powodu jazdy drogami nieasfaltowanymi lub parkowania na wysokich chodnikach itp.), gość będzie zobowiązany do zapłaty 100% kosztów naprawy.
 • Nieprawidłowy rodzaj paliwa
  Jeśli gość użył nieprawidłowego paliwa w czasie tankowania, wówczas będzie zobowiązany do zapłaty kary w kwocie 200 EUR + VAT (lub do pokrycia 100% kosztów naprawy).
 • Kary za nieprawidłowe parkowanie i zbyt szybką jazdę
  Gość pokrywa koszty kary za nieprawidłowe parkowanie i zbyt szybką jazdę plus koszty administracyjne 15 EUR (z VAT).
 • Stan wnętrza samochodu
  Jeśli samochód zostanie zwrócony w stanie nie do zaakceptowania, a wnętrze samochodu jest tak brudne, że trzeba wykonać dodatkowe czyszczenie lub naprawę (uszkodzenia na siedzeniach, spowodowane papierosami itp.), gościowi zostaną policzone MINIMALNE koszty "Dodatkowego czyszczenia" w kwocie 50 EUR + VAT.
 • Zbubienie kluczy lub dokumentacji samochodu
  Za zgubienie kluczy lub dokumentacji samochodu zostanie od gościa pobrana kara 250 EUR (z VAT).
 • Ubezpieczenie SCDW
  Jeśli gość przy rezerwacji usługi wynajęcia samochodu wykupi także opcjonalne ubezpieczenie SCDW, wówczas wyklucza się jego udział w kosztach szkody. Samochodu należy używać odpowiedzialnie, trzeba o niego przepisowo dbać, zamykać, parkować w pewnym miejscu, gdy się z niego nie korzysta i przy tym nie zostawiać w samochodzie rzadnych wartościowych rzeczy. Należy używać prawidłowego rodzaju paliwa oraz sprawdzać poziom oleju i innych płynów w silniku po przejechaniu każdych 1.000 kilometrów. Bez względu na to, czy gość wykupił to ubezpieczenie, CDW i SCDW nie obejmuje kosztów zgubienia kluczy lub dokumentacji samochodu, uszkodzenia hamulca ("spalone" sprzęgło), uszkodzenia lub zniszczenia opon, felg, utraty/uszkodzenia błotników, uszkodzenia karoserii na skutek jazdy po drogach nieasfaltowanych, oraz kosztów naprawy jakichkolwiek uszkodzeń, spowodowanych nieuwagą gościa.
W razie wypadku lub uszkodzenia samochodu:

W przypadku jakiegokolwiek większego uszkodzenia samochodu, kiedy samochód nie może się poruszać, lub w przypadku kradzieży, gość musi wezwać policję i otrzymać policyjny raport o uszkodzeniu samochodu. W przypadku mniejszej kolizji, w której nie doszło do zranień żadnej osoby, uczestniczącej w kolizji, nie jest konieczne przybycie policji. W takim przypadku należy wypełnić Europejską Relację z Wypadku (formularze znajdują się w schowku każdego samochodu).

Formularz muszą wypełnić i podpisać wszyscy uczestnicy kolizji (także z drugiego samochodu), a gość musi go dostarczyć wraz z pisemnym oświadczeniem kierowcy, na którym jest szczegółowo opisana przyczyna wypadku (formularz musi być wypełniony w języku chorwackim, angielskim lub niemieckim, aby mógł być zaakceptowany).

Jeśli gość zwróci samochód bez raportu policyjnego lub bez Europejskiej Relacji z Wypadku i pisemnego oświadczenia, wówczas będzie obciążony 100% kosztów naprawy uszkodzenia samochodu.

W przypadku śmierci kwota ubezpieczenia wynosi 6.850,00 EUR, a w przypadku inwalidztwa kwota ubezpieczenia wynosi 13.700,00 EUR.

6. Zwrot samochodu

Jeśli gość odbierze i zwróci samochód w tym samym oddziale, nie jest pobierana dodatkowa opłata.

Jeśli gość odbierze samochów w jednym oddziale, a po 1-3 dniach zwróci go w innym (na terenie Chorwacji), wówczas cena za dzień wynajęcia samochodu zwiększa się o 30%.

Jeśli gość odbierze samochód w jednym oddziale na terenie chorwacji i po 4 lub więcej dniach odda go w innym oddziale w Chorwacji, wówczas nie jest pobierana dodatkowa opłata.
Live Chat Czy możemy Państwu pomóc?

These websites use cookies to provide you with a better user experience and functionality. In addition, cookies are used for personalized advertising, both on and off our site, through trusted partners. For more on cookies and how we use them, please click here. By clicking 'I accept and agree', you agree to the use of all cookies.

I accept and agree
4,6 / 144 recenzja Adriatic.hr - Google Reviews