Slovensko
0800 606 519
02 2051 0381
Hovoríme po slovensky
Po - Pi
08:00h - 22:00h
Ne
14:00h - 22:00h

Oddelenie pre plánovanie a rozvoj

Kam ideme a ako sa tam dostaneme rýchlejšie? Oddelenie, ktoré sa zaoberá analýzou pracovných výsledkov, správania sa klientov a trhovými trendmi s cieľom definovať a uviesť procesy a metódy práce, ktoré budú viesť k rastu firmy. V tomto oddelení sa recyklujú, modulujú a kombinujú úlohy všetkých ostatných oddelení.

 • Indira Šormaz Gudić

  Indira Šormaz Gudić,
  mag. ing. el.

  Vedúci oddelenia pre plánovanie a rozvoj

Oddelenie rozvoja produktu

Oddelenie, ktoré má za úlohu rozvíjať a rozširovať našu ponuku súkromného ubytovania. Jeho cieľom je vytváranie širokej a kvalitnej ponuky súkromného ubytovania, aby na našej stránke klienti mohli nájsť ubytovanie, ktoré vyhovuje ich požiadavkám a potrebám.

 • Jakša Babić

  Jakša Babić,
  univ. bacc. art.

  Vedúci oddelenia rozvoja produktu
 • Duje Bulaja

  Duje Bulaja,
  mag. biol. et oecol. mar.

  Špecialista Oddelenia rozvoja produktu
 • Božena Bitunjac

  Božena Bitunjac,
  mag. oec.

  Referent oddelenia rozvoja produktu
 • Ana Ticinovic

  Ana Ticinovic,
  mag. oec.

  Referent oddelenia rozvoja produktu
 • Petra Milan

  Petra Milan

  Referent oddelenia rozvoja produktu
 • Zrinka Komić

  Zrinka Komić

  Referent oddelenia rozvoja produktu
 • Mima Samodol

  Mima Samodol

  Referent oddelenia rozvoja produktu
 • Antea Maras

  Antea Maras

  Referent oddelenia rozvoja produktu
 • Tihana Gal

  Tihana Gal

  Referent oddelenia rozvoja produktu

Oddelenie administrácie databáz

Oddelenie, ktorého úlohou je včasná aktualizácia podmienok spolupráce s našimi klientmi, ako aj ostatných dokladov týkajúcich sa rezervácií. Profesionálnym, ale zároveň priateľským prístupom, našim partnerom poskytujeme potrebné a požadované informácie.

 • Leana Čović

  Leana Čović,
  mag. oec.

  Vedúci oddelenia administrácie databáz
 • Andrija Dlaka

  Andrija Dlaka

  Špecialista Oddelenia administrácie databáz
 • Duško Bulat

  Duško Bulat,
  spec. oec.

  Špecialista Oddelenia administrácie databáz

Oddelenie zákazníckej podpory

Oddelenie, ktoré je zamerané na poskytovanie podpory našim klientom - od rezervácie až po návrat domov. S klientmi komunikujeme vo viac ako 10 jazykoch.

 • Melinda Parčina

  Melinda Parčina,
  bacc. oec.

  Referent pre maďarský jazyk
 • Tamara Baniček

  Tamara Baniček

  Referent pre slovinský jazyk
 • Srđan Todorović

  Srđan Todorović

  Referent pre taliansky jazyk
 • Svetlana Vrdoljak

  Svetlana Vrdoljak

  Referent pre rumunský jazyk
 • Agnieszka Pawelec

  Agnieszka Pawelec

  Referent pre poľský jazyk
 • Dejana Maric

  Dejana Maric

  Referent pre nemecký jazyk
 • Maja Kordić

  Maja Kordić

  Referent pre slovenský jazyk

Kontaktné centrum

Oddelenie, ktoré je zamerané na komunikáciu a spoluprácu s prenajímateľmi. Našim klientom je vždy k dispozícii a všetky problémy rieši rýchlo a kvalitne.

 • Mate Babić

  Mate Babić,
  mag. oec.

  Špecialista Kontaktného centra
 • Antonia Jakelić

  Antonia Jakelić

  Referent kontaktného centra
 • Lucija Bjeliš

  Lucija Bjeliš,
  mag. soc.

  Referent kontaktného centra
 • Marin Neveščanin

  Marin Neveščanin

  Referent kontaktného centra

Oddelenie predaja

Oddelenie, ktorého úlohou je zdokonalenie a optimalizácia predajných procesov a tvorba nástrojov pre zákaznícku podporu s cieľom rýchleho a kvalitného spracovania rezervácií. Vďaka tomuto oddeleniu našim klientom za ich peniaze vždy ponúkame najlepšiu hodnotu.

 • Janka Nađ

  Janka Nađ,
  mag. oec.

  Vedúci oddelenia predaja
 • Eva Duilo

  Eva Duilo

  referent Oddelenia predaja

Oddelenie marketingu

Ako získať čo najviac klientov, kde ich nájsť a ako ich priviesť na našu stránku, a to bez priameho kontaktu? Ako komunikovať interne aj externe? To sú len niektoré z kreatívnych, zábavných a merateľných úloh oddelenia, ktoré sa zaoberá parterskou spoluprácou a intergráciou.

 • Nenad Milovanović

  Nenad Milovanović

  Marketing specialist
 • Ivan Ricov

  Ivan Ricov

  Odborník pre web marketing
 • Tihana Trogrlić

  Tihana Trogrlić

  Odborník pre web marketing

Oddelenie ľudských zdrojov

Uvedomujeme si, že za úspechom našej firmy stoja správni ľudia so správnymi schopnosťami na správnych miestach. Úlohou oddelenia je formovanie štandardov zamestnávania, podpora rozvoja všetkých zamestnancov firmy, šírenie firemnej kultúry a udržiavanie kolegiality medzi zamestnancami.

 • Jasenka Radinović

  Jasenka Radinović,
  mag. oec.

  Vedúci oddelenia ľudských zdrojov
 • Ivan Bašić

  Ivan Bašić,
  spec. oec.

  Špecialista Oddelenia ľudských zdrojov
 • Ena Jurić

  Ena Jurić

  Referent oddelenia ľudských zdrojov

Oddelenie účtovníctva a financií

Oddelenie zodpovedné za účtovnú a finančnú časť podnikania firmy. Každodenne rieši nové úlohy, od najjednoduchších účtovných prác až po globálne daňové otázky, a tým prispieva k rastu a rozvoju našej firmy.

 • Marina Grlić

  Marina Grlić

  Vedúci oddelenia účtovníctva a financií
 • Mislav Begović

  Mislav Begović,
  mag .iur.

  Špecialista Oddelenia účtovníctva a financií
 • Bruna Čalija

  Bruna Čalija

  Referent oddelenia účtovníctva a financií
 • Lucija Ćulum

  Lucija Ćulum

  Referent oddelenia účtovníctva a financií

Oddelenie informačných technológií

Oddelenie, ktoré má za úlohu podporovať rast firmy rozvojom a udržiavaním vlastných softvérových riešení a informatickej infraštruktúry. Rozširovanie podnikateľských aktivít firmy prináša tomuto oddeleniu nové a zaujímavé projekty.

 • Goran Šerić

  Goran Šerić,
  mag. ing. el.

  Vedúci oddelenia informačných technológií
 • Vlaho Brčić

  Vlaho Brčić

  Web programátor
 • Katija Šore

  Katija Šore,
  bacc. ing. comp.

  Web programátor
 • Ivan Kurevija

  Ivan Kurevija,
  mag. oec.

  Web programátor
 • Vanja Dobrijević

  Vanja Dobrijević,
  bacc. ing. el.

  Web programátor
 • Bernardin Ćenan

  Bernardin Ćenan,
  mag. ing. comp.

  Web programátor
 • Željko Vranješ

  Željko Vranješ,
  mag. ing. el.

  Web programátor
 • Danko Lučić

  Danko Lučić,
  mag. math.

  Web programátor
 • Tihana Bodrožić

  Tihana Bodrožić,
  mag. ing. el.

  Web programátor
 • Tomislav Parčina

  Tomislav Parčina,
  mag. ing. el.

  Administrátor informačného systému
 • Marko Kapor

  Marko Kapor,
  mag. ing. comp.

  Administrátor informačného systému
 • Zdravko Blagdan

  Zdravko Blagdan,
  mag. ing. el.

  Web programátor
 • Ivan Brković

  Ivan Brković,
  mag. ing. comp.

  Web programátor
 • Petar Perišić

  Petar Perišić,
  stihoklepac i rođak Ivana Perišića

  Web programátor
 • Ivana Žaper

  Ivana Žaper,
  bacc. ing. techn. inf.

  Web programátor
 • Igor Šušić

  Igor Šušić

  Web programátor
 • Duje Aljinović

  Duje Aljinović

  Web programátor
 • Jakov Jelinić

  Jakov Jelinić

  Administrátor informačného systému
 • Ante Penić

  Ante Penić

  Web programátor
Adriatic.hr tím

Misia a vízia

Misia CK Adriatic.hr je umožniť klientom, aby v našej bohatej a detailne prezentovanej ponuke súkromného ubytovania jednoducho a rýchlo našli a rezervovali si ubytovanie na Jadrane. Náš profesionálny tím sa postará o to, aby sa váš sen o príjemnej a bezstarostnej dovolenke stal skutočnosťou.

Vízia CK Adriatic.hr je byť prvou voľbou pre klientov, ktorí hľadajú najkratšiu cestu do súkromného ubytovania v Chorvátsku.

Naše hodnoty

 • Adriatic.hr Spoľahlivosť a pravdivosť

  Spoľahlivosť a pravdivosť

  Držíme sa dohovorov a zodpovedne si plníme svoje záväzky. Ak nastane nejaký problém, riešime ho sebakriticky. Vážime si druhých, ale sme nepodplatiteľní vo všetkých sférach podnikania.

 • Adriatic.hr Dokonalosť

  Dokonalosť

  Nie sme spokojní s priemerom, vždy sa snažíme dať svoje maximum. Obzvlášť si ceníme profesionalitu a každú našu úlohu vykonávame detailne, úplne a presne. Práve preto sme tu, kde sme.

 • Adriatic.hr Rast a rozvoj

  Rast a rozvoj

  Vždy sa snažíme, aby sme boli lepší, rýchleší a silnejší, pretože rozvojom našich zamestnancov rozvíjame aj našu firmu.

 • Adriatic.hr Efektívnosť

  Efektívnosť

  Pracovné úlohy riešime rýchlo a kvalitne, s viditeľnými výsledkami a navzájom si pomáhame dať svoje maximum.

 • Adriatic.hr Pripravenosť na zmeny

  Pripravenosť na zmeny

  Ceníme si proaktivitu, samoiniciatívu a kreativitu a neustále zdokonaľujeme naše pracovné procesy a osobné schopnosti. Vďaka tomu sú u nás nové a svieže idey vždy vítané.

 • Adriatic.hr Tímový duch

  Tímový duch

  U nás je MY vždy pred JA, preto sa snažíme maximálne prispieť k dosiahnutiu spoločného cieľa. Pozitívnu atmosféru vytvára úprimná a otvorená komunikácia a rešpektovanie rozdielností.


Naše oddelenia

 • Adriatic.hr Oddelenie pre plánovanie a rozvoj

  Oddelenie pre plánovanie a rozvoj

 • Adriatic.hr Oddelenie rozvoja produktu

  Oddelenie rozvoja produktu

 • Adriatic.hr Oddelenie administrácie databáz

  Oddelenie administrácie databáz

 • Adriatic.hr Oddelenie zákazníckej podpory

  Oddelenie zákazníckej podpory

 • Adriatic.hr Kontakt-centar

  Kontaktné centrum

 • Adriatic.hr Oddelenie predaja

  Oddelenie predaja

 • Adriatic.hr Oddelenie marketingu

  Oddelenie marketingu

 • Adriatic.hr Oddelenie ľudských zdrojov

  Oddelenie ľudských zdrojov

 • Adriatic.hr Oddelenie účtovníctva a financií

  Oddelenie účtovníctva a financií

 • Adriatic.hr Oddelenie informačných technológií

  Oddelenie informačných technológií

Názor zamestnancov

 • Práca v príjemnom prostredí a tímovej atmosfére, vďaka kolegom, s úsmevom vykonávam svoje pracovné úlohy. Vďaka pružnému pracovnému času nie je problém zladiť osobný aj pracovný život.

  Božena Bitunjac
 • Adriatic.hr mi umožňuje plniť pracovné úlohy v príjemnom a flexibilnom pracovnom prostredí.

  Snjezana Ninčević
 • #to keď po výške hľadáš prácu a dostaneš viac než to... a ani po 10 rokoch toho nemáš dosť.

  Leana Čović
 • Vrijeme na poslu prolazi brzo, ljudi su jako topli i spremni uvijek pomoci.

  Karina Lewandowska
 • Počas tohto krátkeho obdobia som videla len pozitívnu stranu práce v cestovnej kancelárii - od pružného pracovného času pre študentov, po uvoľnenú a pozitívnu pracovnú atmosféru, vďaka ktorej máš chuť každé ráno vstať z postele a odísť do práce.

  Zrinka Komić
 • Adriatic.hr je miesto, na ktorom sa toho môže veľa naučiť, atmosféra a kolegovia sú pozitívni a dávajú potrebú podporu:)

  Luca Kozina
 • Krátko, ale príjemne!

  Ivana Tomić
 • Dynamické pracovné prostredie, výnimočný tímsky duch a kolegialita motivujú každého jednotlivca, aby maximálne využil svoje schopnosti. Pri spoločnom dosahovaní cieľov a zodokonaľovaní pracovných procesov sa každý zamestnanec môže dostať na pozíciu, na ktorej bude môcť najlepšie využiť svoje prednosti a dodatočne zlepšiť svoje schopnosti. Vďaka podpore nadriadených, pochopeniu a pripravenosti prijať návrhy a nové idey sa každý zamestnanec cíti cenený a rešpektovaný.

  Petra Milan
 • Vynikajúci tím, vynikajúca lokalita a vynikajúce zamestnanie!

  Paulina Sprynca
 • Prácu v Adriatic.hr považujem za dodatočné obohatenie mojej pracovnej kariéry. V príjemnej pracovnej atmosfére a s priateľskými kolegami a kolegyňami ľahšie prejdú aj ťažké pracovné dni.

  Dino Misetić
 • Vďaka tímovej práci, príjemnej pracovnej atmosfére, vynikajúcim pracovným podmienkam a motivačnému prostrediu považujem čas strávený v Adriatic.hr za jednu z lepších skúseností v mojom živote.

  Anita Vrsalović
 • Vytrvalosť, profesionalita, kvalita a rešpekt. Kto hľadá niečo také, nájde to v Adriatic.hr:)

  Kristina Petrić
 • Spokojná som s prácou v cestovnej kancelárii Adriatic.hr, pretože ma obklopujú motivovaní ľudia s veľkým potenciálom, pričom firma si taj potenciál uvedomuje a poskytuje veľa priestoru pre napredovanie. Atmosféra a priestory, v ktorých pracujem, sú veľmi príjemné, čo výrazne prispieva ku kvalite práce.:)

  Barbara Novosel
 • Práca v Adriatic.hr je ideálna pre študentský život. Vďaka pružnému pracovnému času a pochopeniu kolegov sa dá ľahko zladiť súkromný aj pracovný život. Príjemná a motivačná atmosféra prispievajú k tomu, že radi chodíte do práce.

  Antea Maleta
 • Uchádzať sa o prácu v Adriatic.hr bolo najlepšie rozhodnutie počas mojich študentských dní. Okrem pozitívneho pracovného prostredia a dobrých kolegov, ktorí sú vždy ochotní pomôcť, som získala aj množstvo skúseností v odbore, v ktorom budem pracovať v budúcnosti. Vďaka pružnému pracovnému času pre študentov som mohla úspešne organizovať študentské aj mimoškolské povinnosti. Tí, ktorí sa chcú profesionálne zdokonaliť, tu nájdu poriadok, prácu aj disciplínu. Určite by som sa opäť rozhodla pre Adriatic.hr.

  Ana Tičinović
 • Poriadok, práca a disciplína s maximálnym rešpektovaním osobných záväzkov a želaní zamestnanca.

  Duje Bulaja
 • Práca v Adriatic.hr je mojou prvou skúsenosťou vo svete zamestnania. Napokon mám príležitosť vymeniť knihy, skriptá a písanky za naozajstnú pracovnú skúsenosť v príjemnej, priateľskej a motivačnej atmosfére, kde má človek pocit, že je užitočný a že niečo vytvára. Ten pocit sa nedá ničím zaplatiť!;)

  Ivan Jukić
 • Náročná a dynamická práca, vynikajúce pracovné prostredie prispôsobené želaniam a potrebám zamestnancov, moderne vybavené priestory, kvalitný produkt a služby zamestnancov. Podporuje sa tímová práca a želanie dosiahnuť spoločný cieľ, vďaka čomu sa dosahujú vynikajúce výsledky a každodenne sa lámu rekordy.

  Tihana Baniček
 • Vďaka vzájomnému pochopeniu v pracovnom prostredí a pružnému pracovnému času je jednoduché zladiť prácu, osobné povinnosti a spoločenský život.:D

  Hrvoje Andabaka
 • Snažíme sa byť stále lepší:)

  Vlaho Brčić
 • Mám rád Adriatic.hr tím, v ktorom pracujem a páči sa mi to, že sme tu jedni pre druhých. Pracujem v pozitívnom prostredí, kde každý deň prináša nové výzvy a príležitosti naučiť sa niečo nové.

  Larisa Roso
 • Dynamická práca v atmosfére, ktorá ideálnym spôsobom spája profesionalitu a priateľstvo. Osobitnú pozornosť venujú vzťahom k zamestnancom.

  Srđan Todorović
 • Potešenie je robiť to, čo máš rád a ešte väčšie potešenie je, keď sa cení to, čo robíš a keď pracuješ v inšpiratívnom prostredí. To sú dôvody, prečo je radosť pracovať v tejto firme.<3

  Indira Šormaz Gudić
 • Práca v Adriatic.hr je dynamická, zaujímavá a zábavná, pretože sa vždy nájdu dobre naladení kolegovia. Každý deň sa dá niečo nové naučiť a odovzdať ďalej prenajímateľom aj klientom. Páči sa mi táto firma:)

  Božena Džolić
 • Už niekoľko horúcich liet trávim v klimatizovanej kancelárii s dobrými kolegami, zaujímavými klientmi a ešte zaujímavejšími situáciami, ktoré sa im prihodia. Hlavným dôvodom, prečo som tu, je to, že aj po najťažšom pracovnom dni odídem domov s úsmevom, čo určite znamená, že som na správnom mieste.

  Tamara Baniček
 • Adriatic.hr, najkratšia cesta k spokojnosti!!! ...v práci. Najlepšia cestovka, v ktorej som doteraz pracoval!!!

  Ivan Kurevija
 • Práca v Adriatic.hr je vynikajúcou skúsenosťou pre všetky komunikatívne osoby, ktoré chcú spoznať prácu v cestovnom ruchu. Príjemná atmosféra a prívetiví kolegovia sú dodatočným plusom!

  Mia Sara Pejković
 • Adriatic.hr je miesto, ktoré rozširuje obzory v spoločenskej aj profesionálnej sfére. Miesto, kde sa kolegialita spája s priateľstvom, miesto, na ktorom máte pocit spolupatričnosti.

  Marina Grlić
 • Vynikajúca atmosféra, stimulačný plat a pozitívne pracovné prostredie, to sú určite nevyhnutné podmienky pre potenciálnych zamestnancov a študentov, ktorí tu majú možnosť pracovať a cítiť sa užitočne.

  Petar Maleta
 • Firma, ktorá vie, čo chce, príjemná pracovná atmosféra, vynikajúci kolegovia - to sú hlavné dôvody 15-ročného pracovného vzťahu.

  Janka Nađ
 • Vďaka príjemnej, priateľskej a motivačnej pracovnej atmosfére, pružnému pracovnému času a kolegom, ktorí sú vždy ochotní pomôcť je práca v Adriatic.hr skutočným potešením!

  Karlo Erceg
 • Radosť je pracovať bok po boku s týmito ľuďmi.

  Jasenka Radinović
 • V Adriatic.hr sa mi najviac páči príjemná pracovná atmosféra, prefosionalita a pružnosť, vďaka čomu každý deň idem do práce s úsmevom.

  Ana Matošić
 • Keď sa ráno zobudím, som šťastná, že idem do práce, pretože viem, že budem užitočná a môžem niekomu pomôcť. V práci je veľmi dobrá atmosféra a 8 hodín preletí ako nič.

  Svetlana Vrdoljak
 • Teší ma, že patrím k tímu, ktorý si váži a akceptuje rozdiely, odlišné idey, názory a životné štýly. Kreatívne, hodnotné a priateľské prostredie ma každodenne motivuje k maximálnym výkonom a výsledky mojej práce sú vždy priznané a cenené.

  Deni Jelinčić
Live Chat Môžeme Vám poradiť?

S cieľom poskytovania lepšej užívateľskej skúsenosti a funkčnosti stránok, tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Cookies sa okrem toho používajú aj pri prispôsobovaní reklám Vašim potrebám, tak na našej stránke ako aj mimo nej, prostredníctvom preverených partnerov. Viac sa o cookies a o tom ako ich používame, dozviete tu. Klikom na 'Súhlasím' dávate súhlas s použitím všetkých cookies.

Súhlasím
4,6 / 144 recenzií Adriatic.hr - Google Reviews