Slovensko
0800 606 519
02 2051 0381
Hovoríme po slovensky
Po - So
08:00h - 22:00h
Ne
08:00h - 22:00h

Oddelenie pre plánovanie a rozvoj

Kam ideme a ako sa tam dostaneme rýchlejšie? Oddelenie, ktoré sa zaoberá analýzou pracovných výsledkov, správania sa klientov a trhovými trendmi s cieľom definovať a uviesť procesy a metódy práce, ktoré budú viesť k rastu firmy. V tomto oddelení sa recyklujú, modulujú a kombinujú úlohy všetkých ostatných oddelení.

 • Indira Šormaz Gudić

  Indira Šormaz Gudić,
  mag. ing. el.

  Vedúci oddelenia pre plánovanie a rozvoj

Oddelenie rozvoja produktu

Oddelenie, ktoré má za úlohu rozvíjať a rozširovať našu ponuku súkromného ubytovania. Jeho cieľom je vytváranie širokej a kvalitnej ponuky súkromného ubytovania, aby na našej stránke klienti mohli nájsť ubytovanie, ktoré vyhovuje ich požiadavkám a potrebám.

 • Jakša Babić

  Jakša Babić,
  univ. bacc. art.

  Vedúci oddelenia rozvoja produktu
 • Duje Bulaja

  Duje Bulaja,
  mag. biol. et oecol. mar.

  Špecialista Oddelenia rozvoja produktu
 • Božena Bitunjac

  Božena Bitunjac,
  mag. oec.

  Referent oddelenia rozvoja produktu
 • Ana Ticinovic

  Ana Ticinovic,
  mag. oec.

  Referent oddelenia rozvoja produktu
 • Petra Milan

  Petra Milan

  Referent oddelenia rozvoja produktu
 • Karlo Erceg

  Karlo Erceg

  Referent oddelenia rozvoja produktu
 • Bruna Čalija

  Bruna Čalija

  Referent oddelenia rozvoja produktu
 • Zrinka Komić

  Zrinka Komić

  Referent oddelenia rozvoja produktu
 • Mima Samodol

  Mima Samodol

  Referent oddelenia rozvoja produktu
 • Tonka Tomić

  Tonka Tomić

  Referent oddelenia rozvoja produktu
 • Antea Maras

  Antea Maras

  Referent oddelenia rozvoja produktu
 • Tihana Gal

  Tihana Gal

  Referent oddelenia rozvoja produktu
 • Ivana Neimarević

  Ivana Neimarević

  Referent oddelenia rozvoja produktu
 • Edi Paić

  Edi Paić

  Referent oddelenia rozvoja produktu

Oddelenie administrácie databáz

Oddelenie, ktorého úlohou je včasná aktualizácia podmienok spolupráce s našimi klientmi, ako aj ostatných dokladov týkajúcich sa rezervácií. Profesionálnym, ale zároveň priateľským prístupom, našim partnerom poskytujeme potrebné a požadované informácie.

 • Leana Čović

  Leana Čović,
  mag. oec.

  Vedúci oddelenia administrácie databáz
 • Andrija Dlaka

  Andrija Dlaka

  Špecialista Oddelenia administrácie databáz
 • Duško Bulat

  Duško Bulat,
  spec. oec.

  Špecialista Oddelenia administrácie databáz

Oddelenie zákazníckej podpory

Oddelenie, ktoré je zamerané na poskytovanie podpory našim klientom - od rezervácie až po návrat domov. S klientmi komunikujeme vo viac ako 10 jazykoch.

 • Melinda Parčina

  Melinda Parčina,
  bacc. oec.

  Referent pre maďarský jazyk
 • Tamara Baniček

  Tamara Baniček

  Referent pre slovinský jazyk
 • Srđan Todorović

  Srđan Todorović

  Referent pre taliansky jazyk
 • Larisa Roso

  Larisa Roso,
  univ. bacc. oec.

  Pomocník vedúceho oddelenia
 • Valentina Ban

  Valentina Ban

  Referent pre ruský, ukrajinský a slovinský jazyk
 • Karina Lewandowska-Vojković

  Karina Lewandowska-Vojković

  Referent pre poľský jazyk
 • Svetlana Vrdoljak

  Svetlana Vrdoljak

  Referent pre rumunský jazyk
 • Agnieszka Pawelec

  Agnieszka Pawelec

  Referent pre poľský jazyk
 • Dejana Maric

  Dejana Maric

  Referent pre nemecký jazyk
 • Maja Kordić

  Maja Kordić

  Referent pre slovenský jazyk
 • Tatiana Kobierska

  Tatiana Kobierska

  Referent pre poľský jazyk
 • Jasna Čugura

  Jasna Čugura

  Referent pre francúzsky jazyk
 • Adela Savic

  Adela Savic

  Referent pre taliansky jazyk
 • Stefanie Budai

  Stefanie Budai

  Referent pre maďarský jazyk
 • Jana Macháčková

  Jana Macháčková

  Referent pre slovenský jazyk
 • Klaudia Stykova

  Klaudia Stykova

  Referent pre slovenský jazyk
 • Ivan Ćavar

  Ivan Ćavar

  Referent pre nemecký jazyk
 • Jerolim Buličić

  Jerolim Buličić

  Referent pre holandský jazyk
 • Nevenka Pilić

  Nevenka Pilić

  Referent pre slovinský jazyk
 • Ružica Lončar

  Ružica Lončar

  Referent pre taliansky jazyk
 • Manca Voje

  Manca Voje

  Referent pre slovinský jazyk

Kontaktné centrum

Oddelenie, ktoré je zamerané na komunikáciu a spoluprácu s prenajímateľmi. Našim klientom je vždy k dispozícii a všetky problémy rieši rýchlo a kvalitne.

 • Mate Babić

  Mate Babić,
  mag. oec.

  Špecialista Kontaktného centra
 • Antonia Jakelić

  Antonia Jakelić

  Referent kontaktného centra
 • Lucija Bjeliš

  Lucija Bjeliš,
  mag. soc.

  Referent kontaktného centra
 • Valentina Svalina

  Valentina Svalina

  Referent kontaktného centra
 • Marin Neveščanin

  Marin Neveščanin

  Referent kontaktného centra
 • Drago Jelavić

  Drago Jelavić

  Referent kontaktného centra
 • Ana-Marija Vrdoljak

  Ana-Marija Vrdoljak

  Referent kontaktného centra

Oddelenie predaja

Oddelenie, ktorého úlohou je zdokonalenie a optimalizácia predajných procesov a tvorba nástrojov pre zákaznícku podporu s cieľom rýchleho a kvalitného spracovania rezervácií. Vďaka tomuto oddeleniu našim klientom za ich peniaze vždy ponúkame najlepšiu hodnotu.

 • Janka Nađ

  Janka Nađ,
  mag. oec.

  Vedúci oddelenia predaja
 • Eva Duilo

  Eva Duilo

  referent Oddelenia predaja

Oddelenie marketingu

Ako získať čo najviac klientov, kde ich nájsť a ako ich priviesť na našu stránku, a to bez priameho kontaktu? Ako komunikovať interne aj externe? To sú len niektoré z kreatívnych, zábavných a merateľných úloh oddelenia, ktoré sa zaoberá parterskou spoluprácou a intergráciou.

 • Deni Jelincic

  Deni Jelincic,
  mag. oec.

  Vedúci oddelenia marketingu
 • Mario Radošević

  Mario Radošević

  Odborník pre web marketing
 • Rudolf Tuna

  Rudolf Tuna

  Odborník pre web marketing
 • Danko Šimunović

  Danko Šimunović

  Odborník pre web marketing

Oddelenie ľudských zdrojov

Uvedomujeme si, že za úspechom našej firmy stoja správni ľudia so správnymi schopnosťami na správnych miestach. Úlohou oddelenia je formovanie štandardov zamestnávania, podpora rozvoja všetkých zamestnancov firmy, šírenie firemnej kultúry a udržiavanie kolegiality medzi zamestnancami.

 • Jasenka Radinović

  Jasenka Radinović,
  mag. oec.

  Vedúci oddelenia ľudských zdrojov
 • Ivan Bašić

  Ivan Bašić,
  spec. oec.

  Špecialista Oddelenia ľudských zdrojov

Oddelenie účtovníctva a financií

Oddelenie zodpovedné za účtovnú a finančnú časť podnikania firmy. Každodenne rieši nové úlohy, od najjednoduchších účtovných prác až po globálne daňové otázky, a tým prispieva k rastu a rozvoju našej firmy.

 • Marina Grlić

  Marina Grlić

  Vedúci oddelenia účtovníctva a financií
 • Mislav Begović

  Mislav Begović,
  mag .iur.

  Špecialista Oddelenia účtovníctva a financií
 • Katarina Perković Paloš

  Katarina Perković Paloš,
  mag. oec.

  Referent oddelenia účtovníctva a financií
 • Ana Pašalić

  Ana Pašalić

  Referent oddelenia účtovníctva a financií

Oddelenie informačných technológií

Oddelenie, ktoré má za úlohu podporovať rast firmy rozvojom a udržiavaním vlastných softvérových riešení a informatickej infraštruktúry. Rozširovanie podnikateľských aktivít firmy prináša tomuto oddeleniu nové a zaujímavé projekty.

 • Goran Šerić

  Goran Šerić,
  mag. ing. el.

  Vedúci oddelenia informačných technológií
 • Vlaho Brčić

  Vlaho Brčić

  Web programátor
 • Katija Šore

  Katija Šore,
  bacc. ing. comp.

  Web programátor
 • Ivan Kurevija

  Ivan Kurevija,
  mag. oec.

  Web programátor
 • Vanja Dobrijević

  Vanja Dobrijević,
  bacc. ing. el.

  Web programátor
 • Bernardin Ćenan

  Bernardin Ćenan,
  mag. ing. comp.

  Web programátor
 • Željko Vranješ

  Željko Vranješ,
  mag. ing. el.

  Web programátor
 • Danko Lučić

  Danko Lučić,
  mag. math.

  Web programátor
 • Tihana Bodrožić

  Tihana Bodrožić,
  mag. ing. el.

  Web programátor
 • Tomislav Parčina

  Tomislav Parčina,
  mag. ing. el.

  Administrátor informačného systému
 • Marko Kapor

  Marko Kapor,
  mag. ing. comp.

  Administrátor informačného systému
 • Zdravko Blagdan

  Zdravko Blagdan,
  mag. ing. el.

  Web programátor
 • Tatjana Tandarić

  Tatjana Tandarić,
  mag. ing. techn. graph.

  Web dizajnér
 • Ivan Brković

  Ivan Brković,
  mag. ing. comp.

  Web programátor
 • Petar Perišić

  Petar Perišić,
  stihoklepac i rođak Ivana Perišića

  Web programátor
 • Ivana Žaper

  Ivana Žaper,
  bacc. ing. techn. inf.

  Web programátor
 • Igor Šušić

  Igor Šušić

  Web programátor
 • Duje Aljinović

  Duje Aljinović

  Web programátor
 • Duje Janković

  Duje Janković

  Web programátor
 • Jakov Jelinić

  Jakov Jelinić

  Administrátor informačného systému
 • Ante Penić

  Ante Penić

  Web programátor
 • Adriatic.hr tím

Misia a vízia

Misia CK Adriatic.hr je umožniť klientom, aby v našej bohatej a detailne prezentovanej ponuke súkromného ubytovania jednoducho a rýchlo našli a rezervovali si ubytovanie na Jadrane. Náš profesionálny tím sa postará o to, aby sa váš sen o príjemnej a bezstarostnej dovolenke stal skutočnosťou.

Vízia CK Adriatic.hr je byť prvou voľbou pre klientov, ktorí hľadajú najkratšiu cestu do súkromného ubytovania v Chorvátsku.


Naše hodnoty

 • Adriatic.hr Spoľahlivosť a pravdivosť

  Spoľahlivosť a pravdivosť

  Držíme sa dohovorov a zodpovedne si plníme svoje záväzky. Ak nastane nejaký problém, riešime ho sebakriticky. Vážime si druhých, ale sme nepodplatiteľní vo všetkých sférach podnikania.

 • Adriatic.hr Dokonalosť

  Dokonalosť

  Nie sme spokojní s priemerom, vždy sa snažíme dať svoje maximum. Obzvlášť si ceníme profesionalitu a každú našu úlohu vykonávame detailne, úplne a presne. Práve preto sme tu, kde sme.

 • Adriatic.hr Rast a rozvoj

  Rast a rozvoj

  Vždy sa snažíme, aby sme boli lepší, rýchleší a silnejší, pretože rozvojom našich zamestnancov rozvíjame aj našu firmu.

 • Adriatic.hr Efektívnosť

  Efektívnosť

  Pracovné úlohy riešime rýchlo a kvalitne, s viditeľnými výsledkami a navzájom si pomáhame dať svoje maximum.

 • Adriatic.hr Pripravenosť na zmeny

  Pripravenosť na zmeny

  Ceníme si proaktivitu, samoiniciatívu a kreativitu a neustále zdokonaľujeme naše pracovné procesy a osobné schopnosti. Vďaka tomu sú u nás nové a svieže idey vždy vítané.

 • Adriatic.hr Tímový duch

  Tímový duch

  U nás je MY vždy pred JA, preto sa snažíme maximálne prispieť k dosiahnutiu spoločného cieľa. Pozitívnu atmosféru vytvára úprimná a otvorená komunikácia a rešpektovanie rozdielností.


Naše oddelenia

 • Adriatic.hr Oddelenie pre plánovanie a rozvoj

  Oddelenie pre plánovanie a rozvoj

 • Adriatic.hr Oddelenie rozvoja produktu

  Oddelenie rozvoja produktu

 • Adriatic.hr Oddelenie administrácie databáz

  Oddelenie administrácie databáz

 • Adriatic.hr Oddelenie zákazníckej podpory

  Oddelenie zákazníckej podpory

 • Adriatic.hr Kontakt-centar

  Kontaktné centrum

 • Adriatic.hr Oddelenie predaja

  Oddelenie predaja

 • Adriatic.hr Oddelenie marketingu

  Oddelenie marketingu

 • Adriatic.hr Oddelenie ľudských zdrojov

  Oddelenie ľudských zdrojov

 • Adriatic.hr Oddelenie účtovníctva a financií

  Oddelenie účtovníctva a financií

 • Adriatic.hr Oddelenie informačných technológií

  Oddelenie informačných technológií

Live Chat Môžeme Vám poradiť?
Adriatic.hr používa cookies (koláčiky), aby stránky lepšie prispôsobila Vašim užívateľským potrebám. Ďalším používaním našej internetovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií... Zatvor
4.5 / 102 recenzií Adriatic.hr - Google Reviews