noscript
Kontaktný telefón
Slovensko
0800 606 519
02 2051 0381
Hovoríme po slovensky
Otváracia doba
Po - Ne
08:00h - 22:00h

Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov slúži predovšetkým na ochranu súkromia našich užívateľov. Na stránkach Adriatic.hr sa môžete pohybovať voľne, bez povinnosti odhalenia svojej totožnosti alebo poskytovania akýchkoľvek osobných údajov. Ak sa rozhodnete využiť niektorú z našich služieb, je potrebné uviesť požadované osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre spracovanie rezervácie vybranej služby. Vaše osobné údaje však zostanú maximálne chránené. Zdôrazňujeme, že žiadame len údaje, ktoré sú potrebné pre vybavenie obvyklej procedúry spojenej s rezerváciou vybranej služby, pričom používame výlučne len tie informácie, ktoré sme získali priamo od Vás.

V nasledujúcom texte Vám objasníme dôvody zhromažďovania, spôsoby spracovania a stupeň ochrany Vašich osobných údajov.

Zhromažďovanie informácií o Vás
  • Cestovná kancelária Adriatic.hr zhromažďuje údaje o Vašej totožnosti a ďalšie osobné údaje len vtedy, ak sa rozhodnete využiť niektorú službu z našej ponuky, za ktorú je potrebné uhradiť buď zálohu alebo plnú cenu služby.
  • V prípade priameho zverejnenia osobných údajov v "Knihe hostí" sa Vaše údaje stanú verejnými a k informáciám, ktoré ste uviedli pri zápise do "Knihy hostí", budú mať prístup aj iné osoby. Adriatic.hr nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade zneužitia týchto údajov.
  • Vstupom na stránky Adriatic.hr náš webový server automaticky zhromažďuje informácie o IP adrese Vášho počítača, druhu prehliadača, doméne, čase pripojenia, adrese internetovej stránky, z ktorej prichádzate, ako aj o pohybe a aktivite vykonanej počas pobytu na našich stránkach. Uvedené údaje sa využívajú pri vedení štatistiky o návštevnosti našich stránok, s cieľom zvyšovania ich kvality.
    Pripomíname, že náš webový server nezaznamenáva Vašu e-mailovú adresu, ani akúkoľvek inú informáciu, pomocou ktorej by sme Vás mohli identifikovať.
Použitie zhromaždených informácií

Vaše osobné údaje:
  • používame pri spracovaní rezervácie požadovanej služby, konkrétne pri vystavovaní zálohovej faktúry, na základe ktorej sa vykonáva platba akontácie;
  • sú potrebné pre sprístupnenie online platby kreditnou kartou. Všetky online transakcie sú chránené technológiou VeriSign SSL (secure sockets layer);
  • používame pri zasielaní všetkých potrebných dokladov spojených s vybranou službou na Vašu e-mailovú adresu (voucher, pokyny pre ľahší príchod do rezervovaného objektu...);
  • po potvrdení rezervovanej služby sprístupňujeme poskytovateľovi služby, ktorú ste si rezervovali, čím je ešte pred využitím zakúpenej služby umožnený Váš vzájomný priamy kontakt. Priamy kontakt s poskytovateľom služieb Vám umožňuje, aby ste najjednoduchším spôsobom riešili všetky prípadné nejasnosti.
  • využívame pri zasielaní informácií o zmenách a novinkách v našej ponuke, o špeciálnych ponukách atď., čím Vám umožňujeme neustály kontakt s rozvojom našich internetových stránok.
Ani jeden zo získaných údajov nepoužijeme na účely, ktoré nie sú uvedené v tomto vyhlásení. Vaše osobné údaje cestovná kancelária Adriatic.hr nepredá, nezmení, neprenajme a nepostúpi tretím osobám, s výnimkou situácií, kedy to vyžaduje procedúra ako nevyhnutnosť pre realizáciu zakúpenej služby.

Ak si neprajete prijímať žiadne informácie o zmenách na našich stránkach, oznamy o našej ponuke alebo iné propagačné informácie, informujte nás, prosím, o Vašom želaní a Vaše údaje budú v čo najkratšom čase odstránené zo sporného zoznamu.

Cestovná kancelária Adriatic.hr môže sprístupniť osobné informácie len vtedy, ak to požaduje zákon alebo rozhodnutie súdu, resp. ak sa vyskytne potreba ochrany práv a vlastníctva internetových stránok Adriatic.hr alebo potreba ochrany osobnej bezpečnosti užívateľa alebo verejnosti.

Bezpečnosť zhromaždených informácií

Adriatic.hr považuje toto vyhlásenie za dôležité a uvedomuje si, že dôveryhodnosť jej činnosti závisí aj od skutočnosti, do akej miery sú jej aktivity a činnosť v súlade s týmto vyhlásením. Adriatic.hr venuje preto osobitnú pozornosť bezpečnosti všetkých zhromaždených osobných údajov, ich ochrane pred stratou, zmenou, nedovoleným zverejnením a pred akoukoľvek formou ich zneužitia. Vypĺňanie a odosielanie dotazníkov, ankiet, mailových a rezervačných formulárov sú kontrolovanými a prísne chránenými procesmi.

Počítačová sieť Adriatic.hr používa programy, ktoré sú schopné rozpoznať každý neoprávnený prístup k Vašim údajom a podľa potreby promptne reagovať. Náš webový server je dodatočne chránený pred neoprávnenými prístupmi (fyzickými alebo elektronickými). Vaše osobné údaje sú uchovávané na serveroch s obmedzeným a šifrovaným prístupom.

Ako s Vami nadviažeme spojenie?

Štandardné spracovanie rezervácie služieb z našej ponuky, ako aj všetky otázky, nejasnosti alebo eventuálne problémy spojené so zakúpenou službou, budeme riešiť prostredníctvom kontaktov, ktoré ste nám poskytli (e-mail, telefón alebo fax).

Používanie koláčikov (cookies)


Koláčiky sú textové súbory, ktoré váš internetový prehliadač pri prvej návšteve internetových stránok zapisuje na váš tvrdý disk, čím umožňuje rýchlejšie načítavanie už navštívených stránok. Koláčiky neobsahujú osobné informácie, ale pomáhajú nám, aby sme vám počas surfovania na našej internetovej stránke poskytli osobitné služby.

Jednou z hlavných výhod používania koláčikov je úspora času a jednoduchšie prezeranie stránok, pretože koláčiky oznamujú prehliadaču, že ste sa vrátili na stránku, ktorá je už načítaná. Štatistiky o aktivite na internetových stránkach sa vytvárajú pomocou koláčikov. Koláčiky preto majú veľký význam pri rozpoznávaní želaní našich užívateľov, a následne aj pri rozvoji našej ponuky a samotnej internetovej stránky.

Koláčiky používame aj pre Google Analytics, službu určenú pre analýzu internetových stránok firmy Google.Inc, ako aj pre marketingové účely, kedy prostredníctvom Google inzercie našim užívateľom mimo stránky Adriatic.hr ponúkame informácie, ktoré by ich mohli zaujímať.

Koláčiky sú funkcia, ktorú vám ponúka váš internetový prehliadač. Väčšina internetových prehliadačov automaticky akceptuje koláčiky. Ak si to však želáte, môžete zmeniť nastavenie svojho prehliadača tak, aby koláčiky odmietal alebo si môžete zmeniť Google nastavenia na tejto stránke


Zmena alebo vymazanie Vašich osobných údajov

Osobné údaje, ktoré ste zapísali do užívateľskej databázy, aby Vám mohol byť pridelený Adriatic.hr ID, podliehajú zmenám a na Vašu žiadosť sme povinní ich aj vymazať.

Zmeny Vyhlásenia

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov môže byť zmenené. Pri každej vykonanej zmene sme povinní zmeniť aj dátum zverejnenia. Ak sa v tomto vyhlásení uskutočnia závažné obsahové zmeny, budú všetky zmeny publikované na našich internetových stránkach, alebo Vám priamo pošleme oznámenie o vykonaných zmenách. Nezávisle od toho, odporúčame našim návštevníkom a užívateľom priebežne sledovať toto vyhlásenie, aby boli čo najpresnejšie informovaní o spôsoboch, akými chránime ich osobné údaje.

Vašu ďalšiu prítomnosť na našich stránkach a používanie našich služieb považujeme za súhlas so všetkými ustanoveniami Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.


V Splite, 18. apríla 2016
Live Chat Môžeme Vám poradiť?
Adriatic.hr používa cookies (koláčiky), aby stránky lepšie prispôsobila Vašim užívateľským potrebám. Ďalším používaním našej internetovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií... Zatvor