Slovensko
0800 606 519
02 2051 0381
Hovoríme po slovensky
Po - So
08:00h - 22:00h
Ne
08:00h - 22:00h


Refundácia nákladov na pohonné hmoty – pravidlá využívania
 1. Klient, ktorý si v sezóne 2019 zarezervuje privátne ubytovanie z ponuky Adriatic.hr, má právo na refundáciu nákladov na pohonné hmoty, ktoré mu vznikli počas pobytu v rezervovanom objekte privátneho ubytovania. Refundáciu nákladov na pohonné hmoty je možné využiť vo forme zľavy na rezerváciu privátneho ubytovania, o ktorú klient požiada v sezóne 2020.

  Možnosť refundácie nákladov na pohonné hmoty je podmienená využitím zľavy na základe refundácie diaľničných poplatkov za chorvátsku diaľnicu, ktorú ponúka Adriatic.hr.
 2. Klient, ktorý si za sezónu 2020 zarezervuje privátne ubytovanie z ponuky Adriatic.hr najneskôr do 31. decembra 2019, má právo na refundáciu 100 % nákladov na pohonné hmoty, ktoré hradil v sezóne 2019.
 3. Klient, ktorý si za sezónu 2020 zarezervuje privátne ubytovanie z ponuky Adriatic.hr v čase od 1. januára 2020 do 31. marca 2020, má právo na refundáciu 50 % nákladov na pohonné hmoty, ktoré hradil v sezóne 2019.

  Pri rezerváciách privátneho ubytovania zadaných po 31. marci 2020 klient nemá právo na refundáciu nákladov na pohonné hmoty.
 4. Ak chce klient využiť právo na refundáciu nákladov na pohonné hmoty za jedno vozidlo, celková hodnota ubytovania rezervovaného v každej sezóne (2019 aj 2020) nesmie byť nižšia než 900 €. Ak klient požaduje refundáciu nákladov na pohonné hmoty za viac vozidiel, minimálna hodnota rezervácie v každej sezóne (900 €) sa násobí počtom vozidiel, za ktorý klient požaduje refundáciu nákladov na pohonné hmoty.
 5. Najvyššia čiastka nákladov na pohonné hmoty, ktorú je možné refundovať, je 100 €.
 6. Refundácia nákladov na pohonné hmoty sa vzťahuje na čiastku uhradenú pri jednom tankovaní pohonných hmôt do nádrže osobného automobilu na území Chorvátskej republiky počas pobytu v objekte privátneho ubytovania z ponuky Adriatic.hr, ktorý si klient zarezervoval v sezóne 2019. Dátum vydania účtenky za pohonné hmoty sa musí zhodovať s termínom pobytu v rezervovanom objekte privátneho ubytovania, t.j. musí zodpovedať termínu rezervovaného ubytovania s maximálnou toleranciou jeden deň pred začiatkom termínu rezervácie alebo po skončení termínu rezervácie.
 7. Zľava sa vzťahuje len na stálych klientov, t.j. klient má v sezóne 2020 právo na zľavu len vtedy, ak si zarezervoval privátne ubytovanie v sezóne 2019 a neskôr ho nezrušil.
 8. Ak chce klient v sezóne 2020 využiť právo na refundáciu nákladov na pohonné hmoty, povinný je najneskôr do 15 dní od skončenia pobytu v objekte privátneho ubytovania, ktorý si zarezervoval z ponuky Adriatic.hr v sezóne 2019, dostaviť cestovnej kancelárii Adriatic.hr účtenky za pohonné hmoty. Účtenky môže klient poslať e-mailom (info@adriatic.hr), faxom (00385 21456789) alebo poštou na adresu cestovnej kancelárie. K účtenkám je potrebné uviesť aj nasledujúce údaje:
  • meno a priezvisko nositeľa rezervácie v sezóne 2019
  • termín rezervácie
  • kód rezervovanej ubytovacej jednotky
  • značku osobného automobilu

  Požiadavky na refundáciu nákladov na pohonné hmoty, ku ktorým cestovná kancelária Adriatic.hr v stanovenej lehote neobdrží originálne účtenky, nebudú brané do úvahy.
 9. Účtenka za pohonné hmoty musí obsahovať nasledujúce údaje: číslo účtenky, názov a adresu čerpacej stanice, dátum nákupu pohonných hmôt, množstvo pohonných hmôt a celkovú cenu pohonných hmôt uvedenú v kunách.
 10. Každá účtenka za pohonné hmoty môže byť refundovaná len raz.
 11. Účtenky za pohonné hmoty zo sezóny 2019 môžu byť klientovi refundované len v sezóne 2020, odloženie refundácie na sezónu 2021 nie je možné.
 12. Pri jednej žiadosti o rezerváciu sa refundovanie nákladov na pohonné hmoty priznáva podľa princípu 1 automobil = 5 osôb. V prípade rezervácie pre 6 alebo viac osôb sa počet osôb v rezervácii delí s 5 a výsledok sa zaokrúhli na prvé celé číslo smerom hore.

  Klient môže využiť refundáciu diaľničných poplatkov za chorvátsku diaľnicu za väčší počet automobilov, než si uplatňuje pri refundácii nákladov na pohonné hmoty. Počet automobilov, za ktorý klientovi môže byť priznaná refundácia, je určený cenou rezervácie privátneho ubytovania; napr. pri rezervácii privátneho ubytovania pre 11 osôb s cenou 1.600,00 € má klient právo na refundáciu nákladov za maximálne 3 automobily (11/5=2,2). V tom prípade, vzhľadom na celkovú hodnotu rezervácie privátneho ubytovania (uvedených 1.600,00 €), bude klientovi najskôr priznané právo na refundáciu diaľničných poplatkov za 3 automobily a dodatočne aj refundácia nákladov na pohonné hmoty za 1 automobil.
 13. Ak sa počet osôb v žiadosti o rezerváciu ubytovania v sezóne 2020 líši od počtu osôb v žiadosti o rezerváciu ubytovania v sezóne 2019, refundácia nákladov na pohonné hmoty sa uskutoční nasledujúcim spôsobom:
  • ak v sezóne 2019 využívalo služby privátneho ubytovania 6 alebo viac osôb a cestovali s viacerými osobnými automobilmi, ale v sezóne 2020 je podaná žiadosť o rezerváciu len pre 5 osôb (jedno osobné vozidlo), v sezóne 2020 budú klientovi refundované náklady len za jedno osobné vozidlo (najskôr budú refundované diaľničné poplatky a dodatočne, ak rezervácia spĺňa podmienku ceny, aj náklady na pohonné hmoty);
  • ak v sezóne 2019 využívalo služby privátneho ubytovania 5 alebo menej osôb (jedno osobné vozidlo) a v sezóne 2020 je podaná žiadosť o rezerváciu pre 6 alebo viac osôb (2 alebo viac osobných vozidiel), v sezóne 2020 budú klientovi refundované náklady za jedno osobné vozidlo (najskôr budú refundované diaľničné poplatky a dodatočne, ak rezervácia spĺňa podmienku ceny, aj náklady na pohonné hmoty).
 14. Ak v sezóne 2019 klienti cestujú na dovolenku ako skupina (napr. 9 osôb) a nositeľ rezervácie zo sezóny 2019 v sezóne 2020 na dovolenku nepocestuje, jeho spolucestujúci zo sezóny 2019 môžu využiť refundáciu nákladov za pohonné hmoty len vtedy, ak nositeľ rezervácie v rezervačnom formulári zo sezóny 2019 uvedie ich mená a e-mailové adresy.

  Spolucestujúci budú mať v tom prípade v sezóne 2020 právo na zľavu pre stáleho klienta a ak rezervácia spĺňa podmienky určené týmito pravidlami, budú môcť využiť aj právo na refundáciu nákladov na pohonné hmoty. Aj v tomto prípade sa aplikuje rovnaké pravidlo refundácie, napr. ak v sezóne 2019 cestuje na dovolenku len 9 osôb, klienti majú právo na refundáciu nákladov za 2 automobily (9/5 = 2 automobily). Ak by v sezóne 2020 na dovolenku cestovalo viac klientov ako v predchádzajúcej sezóne (napr. 15 osôb) a ak by nositeľom rezervácie bola iná osoba ako v sezóne 2019 (pretože pôvodný nositeľ rezervácie necestuje), klient má právo na refundáciu nákladov za všetky osobné automobily z predchádzajúcej rezervácie (9/5 = 2 automobily) s podmienkou, že pôvodný nositeľ rezervácie dal klientovi aj svoje účtenky. Pôvodný nositeľ rezervácie zo sezóny 2019 tým stráca právo na ďalšiu refundáciu nákladov.
Live Chat Môžeme Vám poradiť?
Adriatic.hr používa cookies (koláčiky), aby stránky lepšie prispôsobila Vašim užívateľským potrebám. Ďalším používaním našej internetovej stránky súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií... Zatvor
4.6 / 105 recenzií Adriatic.hr - Google Reviews