Polska
0800 141 0148
22 490 8732
Mówimy po polsku
Pon - Sob
08:00h - 22:00h
Niedz.
08:00h - 22:00h


Zwrot kosztów paliwa – warunki
 1. Gość, który w sezonie 2019 zarezerwował kwaterę z oferty Adriatic.hr ma prawo do zwrotu kosztów paliwa, które poniósł w czasie pobytu w kwaterze prywatnej. Zwrotu kosztów paliwa dokonuje się w formie zniżki na rezerwację kwatery prywatnej, którą gość za pośrednictwem Adriatic.hr wykona na sezon 2020.

  Z promocji można skorzystać pod warunkiem korzystania z promocji Bezpłatne autostrady którą proponuje Adriatic.hr.
 2. Gość, który do 31 grudnia 2019 r. zarezerwuje kwaterę prywatną z oferty Adriatic.hr na sezon 2020, ma prawo do zwrotu 100% kosztów paliwa, poniesionych w sezonie 2019.
 3. Gość, który od 1 stycznia do 31 marca 2020 r. zarezerwuje kwaterę prywatną z oferty Adriatic.hr na sezon 2020, ma prawo do zwrotu 50% kosztów paliwa, poniesionych w sezonie 2019.

  W przypadku rezerwacji wykonanych po 31 marca 2020 r., gość traci prawo do zwrotu kosztów paliwa.
 4. Prawo do zwrotu kosztów paliwa mają goście, którzy w sezonie 2019 zarezerwowali kwaterę prywatną przynajmniej na 7 dni i którzy w sezonie 2020 zarezerwują kwaterę na co najmniej 7 dni. Przy zwrocie kosztów paliwa za jedno auto łączny koszt rezerwacji kwater prywatnych musi wynosić co najmniej 900 euro zarówno w pierwszym jak i drugim sezonie. Jeśli gość prosi o zwrot kosztów paliwa za więcej niż jedno auto, wówczas minimalny koszt rezerwacji (900 euro) kwatery prywatnej w każdym z sezonów należy pomnożyć przez liczbę samochodów, za których tankowanie gość życzy sobie zwrotu kosztów.
 5. Refundacji kosztów podlega kwota zapłacona za jedno tankowanie paliwa do baku samochodu osobowego na terytorium Republiki Chorwacji w czasie pobytu w kwaterze prywatnej zarezerwowanej za pośrednictwem Adriatic.hr w sezonie 2019. Data rachunku za paliwo musi być zgodna z terminem pobytu gościa w kwatrze prywatnej, co oznacza, że musi odpowiadać terminom rezerwacji z tolerancją najwyżej jednego dnia przed lub po terminie rezerwacji.
 6. Promocja dotyczy tylko stałych gości, co oznacza, że w sezonie 2020 ma do niej prawo wyłącznie gość, który w sezonie 2019 zarezerwował kwaterę prywatną i nie zrezygnował z korzystania z usługi.
 7. Jeśli gość zamierza skorzystać w sezonie 2020 z prawa do zwrotu kosztów paliwa, powinien najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zakończenia pobytu w kwaterze prywatnej zarezerwowanej za pośrednictwem Adriatic.hr w sezonie 2019 wysłać pocztą oryginalne rachunki za paliwo. Wraz z rachunkami należy przesłać poniższe dane:
  • imię i nazwisko osoby, na którą głosi rezerwacja kwatery prywatnej w sezonie 2019.
  • termin rezerwacji
  • kod zarezerwowanej kwatery prywatnej
  • marka samochodu

  Prośby o zwrot kosztów paliwa nie zostaną uwzględnione, jeśli agencja Adriatic.hr we wspomnianym terminie nie otrzyma oryginalnych rachunków.
 8. Rachunek za paliwo musi zawierać następujace informacje: nr rachunku, nazwę i adres stacji benzynowej, datę zakupu paliwa, ilość paliwa, całkowitą cenę paliwa w kunach (HRK).
 9. Każdy rachunek za paliwo może podlegać zwrotowi tylko jeden raz.
 10. Rachunki za paliwo za sezon 2019 mogą zostać zrefundowane tylko w sezonie 2020, ale nie w sezonie 2021.
 11. W przypadku jednej rezerwacji kwatery prywatnej zwrot kosztów paliwa wylicza się na zasadzie 1 samochód = 5 osób. W przypadku rezerwacji na 6 i więcej osób, liczbę osób z rezerwacji dzieli się przez 5, a wynik zaokrąglony zostaje do pierwszej pełnej wyższej liczby.

  Gość może równocześnie skorzystać z refundacji kosztów chorwackich autostrad na większą liczbę samochodów, niż w przypadku refundacji kosztów paliwa. Liczbę tę wylicza się zgodnie z warunkami rezerwacji kwater prywatnych. Np. w przypadku rezerwacji kwatery na 11 osób przy cenie 1600,00 euro gość ma prawo do zwrotu kosztów paliwa za najwięcej 3 samochody (11/5=2,2). W tym wypadku, ze względu na całkowity koszt rezerwacji (wspomnianych 1600,00 euro) gościowi zostanie w pierwszej kolejności przyznany zwrot kosztów chorwackich autostrad za 3 samochody i dodatkowo – refundacja kosztów paliwa na 1 samochód.
 12. Jeśli liczba osób, rezerwujących kwatery w sezonie 2020 różni się od liczby osób, objętych rezerwacją kwater w sezonie 2019, wówczas koszty paliwa zostaną zrefundowane w następujący sposób:
  • jeśli w sezonie 2019 z usług wynajęcia kwater prywatnych korzystało 6 lub więcej osób, i jeśli podróżowali kilkoma samochodami, a w sezonie 2020 rezerwacja została wykonana na 5 lub mniej osób (jeden samochód osobowy), wówczas w sezonie 2020 refundacja będzie dotyczyć tylko jednego samochodu osobowego (najpierw zostają zrefundowane koszty przejazdu chorwackimi autostradami, a później, jeśli rezerwacja kwatery spełnia warunki cenowe, także koszty paliwa);
  • jeśli w sezonie 2019 z usług wynajęcia kwater prywatnych korzystało do 5 osób (jeden samochód osobowy), a w sezonie 2020 rezerwacja została wykonana na 6 lub więcej osób (2 lub więcej samochodów osobowych), wówczas w sezonie 2020 refundacja będzie dotyczyć tylko jednego samochodu osobowego (najpierw zostają zrefundowane koszty przejazdu chorwackimi autostradami, a później, jeśli rezerwacja kwatery spełnia warunki cenowe, także koszty paliwa);
 13. Jeśli goście w sezonie 2019 wyjeżdżają jako grupa (np. 9 osób), a rezerwacja została została wykonana na osobę, która w 2020 roku nie skorzysta z naszych usług (a jego współtowarzysze podróży z 2019 roku w następnym sezonie będą chcieli skorzystać z naszych usług), wówczas osoba wykonująca rezerwację musi w formularzu rezerwacyjnym podać imiona i nazwiska swoich współtowarzyszy podróży oraz ich adresy e-mailowe, aby mogli skorzystać z możliwości refundacji kosztów paliwa w następnym sezonie.

  W tym przypadku współtowarzysze podróży w sezonie 2020 będą mieli prawo do zniżki dla stałych gości, a jeśli rezerwacja będzie spełniała warunki, określone niniejszymi regułami, będą mogli skorzystać także z prawa do refundacji kosztów paliwa. Także w tym przypadku będzie miała zastosowanie ta sama reguła: np., jeśli w sezonie 2019 na urlop udaje się tylko 9 gości, wówczas będą mieli prawo do refundacji kosztów dla 2 samochodów, według następującego wzoru: 9/5=2 samochody. Gdyby w sezonie 2020 na urlop jechało więcej gości niż w poprzednim sezonie (np. 15 osób), i jeśli rezerwacja zostałaby wykonana na inne nazwisko (gdyż osoba, na którą została wykonana rezerwacja w poprzednim sezonie, nie jedzie z nimi), wówczas gość ma prawo do refundacji kosztów paliwa dla wszystkich samochodów osobowych z poprzedniego sezonu (9/5=2 auta), pod warunkiem, że osoba, na którą była wykonana rezerwacja w poprzednim sezonie, da gościowi swój rachunek (tym samym ta osoba traci prawo do drugiej refundacji kosztów).
Live Chat Czy możemy Państwu pomóc?
Adriatic.hr używa plików cookies w celu łatwiejszego korzystania ze strony internetowej. Pozostanie na naszej stronie oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Dowiedz się więcej... Zamknij
4.6 / 107 recenzja Adriatic.hr - Google Reviews