Česká republika
0800 040406
2 2625 8143
Po - Pá
08:00h - 22:00h
Ned
14:00h - 22:00h


Pravidla využití bezplatného cestování chorvatskými dálnicemi


 1. Klient, který si v sezóně 2019 zarezervuje ubytování z nabídky Adriatic.hr, má právo na refundaci dálničních poplatků za chorvatskou dálnici, které mu vznikli v souvislosti s příjezdem, resp. odjezdem z ubytování rezervovaného prostředníctvím Adriatic.hr. Refundace se uskutečňuje formou slevy na rezervaci, o kterou klient požádá v sezóně 2020.
 2. Klient, který si v sezóně 2020 zarezervuje privátní ubytování nejpozději do 31. prosince 2019, má právo na refundaci 100 % výšky dálničních poplatků, které uhradil v sezóně 2019.

  Klient, který si v sezóně 2020 zarezervuje privátní ubytování v době od 1. ledna 2020 do 31. března 2020, má právo na refundaci 50 % výšky dálničních poplatků, které uhradil v sezóně 2019.

  Při rezervacích zadaných po 31. březnu 2020 klient nemá právo na refundaci dálničních poplatků.

 3. Refundace dálničních poplatků se vztahuje pouze na dálniční poplatky za nejkratší relaci dálnice mezi vstupním (místo vjezdu na chorvatskou dálnici) a výstupním bodem (místo výjezdu z chorvatské dálnice) pro skupiny vozidel IA, I a II (podle kategorizace HAC).
 4. Dálniční poplatky za chorvatskou dálnici nezahrnují poplatky za přejezd Krčkého mostu, mostu na řece Mirna, tunelu Učka a tunelu Sveti Ilija.
 5. Nejvyšší částka dálničních poplatků, kterou je možné refundovat, je 100 €.
 6. Refundace dálničních poplatků se vztahuje na dálniční poplatky uhrazené při příjezdu klienta do rezervovaného ubytování, resp. při odjedzu z něho. Z toho důvodu musí být datumy na účtenkách vázané na datum pobytu v privátním ubytování rezervovaném prostředníctvím Adriatic.hr – datum vystavení účtenky musí být stejný (max. o 1 den dříve) jako datum začátku pobytu v rezervovaném ubytování, resp. stejný (max. o 1 den nejpozději) jako datum konce pobytu.

  Pokud tuto podmínku splňuje pouze jedna účtenka, klientům mohou být refundované dálniční poplatky pouze v jednom směru.

 7. Pokud chce klient využít právo na refundaci dálničních poplatků za jedno vozidlo, celková hodnota rezervace ubytování v každé sezóně (2019 i 2020) nesmí být nižší než 500 €. Pokud klient požaduje refundaci dálničních poplatků za více vozidel, minimální hodnota (500 €) rezervace v každé sezóně se násobí počtem vozidel, za který za požaduje refundace dálničních poplatků.
 8. Sleva se vztahuje pouze na stálé klienty, t.j. klient má v sezóně 2020 právo na slevu pouze tehdy, pokus si zarezervoval ubytování v sezóně 2019 a později ho nezrušil.
 9. Pokud chce klient v sezóně 2020 využít právo na refundaci dálničních poplatků, povinen je nejpozději do 15 dnů od skončení pobytu v objektu privátního ubytování, který si rezervoval z nabídky Adriatic.hr v sezóně 2019, dostavit cestovní kanceláři Adriatic.hr účtenky za dálniční poplatky. Účtenky může klient poslat e-mailem (info@adriatic.hr), faxem (00385 21456789) anebo poštou na adresu cestovní kanceláře. K účtenkám je třeba uvést také následující údaje:
  • jméno a příjmení nositele rezervace v sezóně 2019
  • termín rezervace
  • kód rezervované ubytovací jednotky

  Žádosti o refundaci dálničních poplatků, ke kterým cestovní kancelář Adriatic.hr ve stanovené lhůtě neobdrží účtenky, nebudou brány v úvahu.
 10. Účtenka musí obsahovat následující údaje: číslo účtenky, datum a čas přejezdu mýtnice, místo vjezdu a výjezdu z dálnice a též kategirii vozidla. Pokud klient využívá ENC systém, musí ve stanovené lhůtě faxem nebo e-mailem zaslat oskenovaný výpis, ze kterého bude patrná uskutečněná transakce a výše uvedené údaje.
 11. Každá účtenka může být refundována pouze jednou.
 12. Účtenky ze sezóny 2019 mohou být klientovi refundovány pouze v sezóně 2020, ne až v sezóně 2021. V sezóně 2021 mohou být klientovi, po splnění daných požadavků, refundovány náklady ze sezóny 2020.
 13. Refundace dálničních poplatků se v zásadě vztahuje na jeden automobil na každých 5 osob při jedné žádosti o rezervaci privátního ubytování. V případě rezervace pro 6 nebo více osob se počet osob v rezervaci dělí s 5 a výsledek se zaokrouhlí na první celé číslo směrem nahoru (např. při 11 rezervovaných osobách je kalkulace následující: 11/5 = 2,2; t.j. klient má právo na refundaci dálničních poplatků za 3 automobily).
 14. Pokud se počet osôob v žádosti o rezervaci v sezóně 2020 liší od počtu osob v žádosti o rezervaci v sezóně 2019, refundace se uskuteční následujícím způsobem:

  • pokud v sezóně 2019 využívalo služby privátního ubytování 6 nebo více osob a cestovali s vícerými osobními automobily, ale v sezóně 2020 je podána žádost o rezervaci pouze pro 5 osob (jedno osobní auto), v sezóně 2020 budou refundovány dálniční poplatky pouze za jedno osobní auto;
  • pokud v sezóně 2019 využívalo služby privátního ubytování 5 nebo méně osob (jedno osobní auto) a v sezóně 2020 je podána žádost o rezervaci pro 6 nebo více osob (2 nebo více osobních aut), v sezóně 2020 budou refundovány dálniční poplatky za jedno osobní auto, avšak v sezóně 2021 mohou být refundovány dálniční poplatky za dvě nebo více osobních aut.
 15. Pokud v sezóně 2019 klienti cestují na dovolenou jako skupina (např. 9 osob) a nositel rezervace ze sezóny 2019 v sezóně 2020 na dovolenou nepojede, jeho spolucestující ze sezóny 2019 mohou využít refundaci dálničních poplatků pouze tehdy, pokud nositel rezervace v rezervačním formuláři ze sezóny 2019 uvede jejich jména a e-mail adresy.

  Spolucestující bude mít v tom případě v sezóně 2020 právo na slevu pro stálého klienta i na refundaci dálničních poplatků za chorvatskou dálnici. I v tomto případě se aplikuje stejné pravidlo refundace, např. pokud v sezóně 2019 cestuje na dovolenou jen 9 osob, klienti mají právo na refundaci dálničních poplatků za 2 auta (9/5 = 2 auta). Pokud by v sezóně 2020 na dovolenou cestovalo víc klientů než v předcházející sezóně (např. 15 osob) a pokud by nositelem rezerváce byla jiná osoba než v sezóně 2019 (protože původní nositel rezervace necestuje), klient má právo na refundaci dálničních poplatků za všechny osobní auta z předcházející rezervace (9/5 = 2 auta) s podmínkou, že původní nositel rezervace dal klientovi i svoje účtenky. Původní nositel rezervace ze sezóny 2019 tím ztrácí právo na refundaci dálničních poplatků.

Live Chat Jak Vám můžeme pomoci?

S cieľom poskytovania lepšej užívateľskej skúsenosti a funkčnosti stránok, tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Cookies sa okrem toho používajú aj pri prispôsobovaní reklám Vašim potrebám, tak na našej stránke ako aj mimo nej, prostredníctvom preverených partnerov. Viac sa o cookies a o tom ako ich používame, dozviete tu. Klikom na 'Súhlasím' dávate súhlas s použitím všetkých cookies.

Souhlasím
4,6 / 144 recenzí Adriatic.hr - Google Reviews