Croaţia
+385 21 456-456
Vorbim Croată
L - V
08:00h - 22:00h
Duminica
14:00h - 22:00h


Călătorie gratuită pe autostrăzile croate – regulile de utilizare


 1. Clientul care rezervă cazare din oferta Adriatic.hr în sezonul 2019, are dreptul la restituirea taxelor rutiere pentru autostrăzile croate apărute cu ocazia sosirii, respectiv plecarea din cazarea rezervată prin Adriatic.hr, sub forma unei reduceri pentru rezervarea făcută de către client pentru sezonul 2020.
 2. Clientul care rezervă cazarea particulară pentru sezonul anului 2020 încă până la data de 31 Decembrie 2019, are dreptul la restituirea 100% din suma taxelor rutiere pe care le-a plătit în 2019.

  Clientul care rezervă cazare particulară pentru sezonul 2020 între 1 Ianuarie 2020 şi 31 Martie 2020, are dreptul la restituire a 50 % din suma taxelor rutiere pe care le-a plătit în 2019.

  La rezervări făcute după 31 Martie 2020, clientul nu are dreptul la restituirea costurilor rutiere.

 3. Costurile rutiere restituibile se referă doar la taxele de autostradă pentru cea mai scurtă relaţie dintre punctul de plecare (locul intrării pe autostrada croată) şi punctul de destinaţie (locul ieşirii de pe autostrada croată) pentru grupurile de vehicule IA, I şi II (conform categorizaţiei HAC - Automobil Clubul Croat).
 4. Costurile rutiere pentru autostrăzile croate nu includ costurile rutiere pentru podul Krk, podul de peste râul Mirna, precum şi cele pentru tunelul Učka și tunelul Sf. Ilija.
 5. Cea mai mare sumă a taxei rutiere restituibile este de 100 € (ruta: Lipovac – Vrgorac).
 6. Costurile rutiere restituibile cuprind taxa rutieră plătită cu ocazia sosirii şi cu ocazia plecării clientului la respectiv din cazarea rezervată, de aceea datele de pe facturi trebuie să fie legate de perioada şederii în cazarea particulară rezervată prin Adriatic.hr – data emiterii facturii trebuie să fie aceeaşi ca şi data începerii sejurului în cazarea rezervată sau din ziua dinainte, respectiv aceeaşi cu data sfârşirii sejurului sau ziua de după.

  Dacă doar o factură îndeplineşte această condiţie, clientul poate obţine restituirea costurilor pentru doar una dintre direcţii.

 7. Dreptul la restituirea de costuri rutiere îl au acei clienţi care au utilizat în sezonul 2019 servicii de cazare particulară cu o durată de minim 7 zile, şi care rezervă servicii de cazare particulară în sezonul 2020 pentru o durată de minim 7 zile. La cererea de restituire a taxelor de autostradă pentru un vehicul, suma totală a valorii cazării din fiecare an trebuie să fie mai mare de 500 € pentru fiecare rezervare. În cazul în care clientul solicită restituirea taxelor de autostradă pentru mai multe vehicule, suma totală minimă (500 €) a rezervării din fiecare an se înmulţeşte cu numărul de vehicule pentru care se solicită restituirea taxelor de autostradă.
 8. Reducerea se referă doar la clienţi vechi, ceea ce înseamnă că clientul are dreptul la această reducere în sezonul 2020 doar în cazul în care a rezervat cazare în anul 2019 şi nu a anulat-o.
 9. Dacă clientul doreşte în sezonul 2020 să folosească dreptul la restituirea costurilor rutiere, este obligat ca la cel târziu 15 zile după încheierea sejurului în cazare particulară rezervată prin Adriatic.hr în sezonul 2019, să trimită prin poştă la adresa agenţiei facturile originale pentru taxe de autostradă. Pe lângă facturi trebuie indicate următoarele date:
  • numele şi prenumele purtătorului rezervării în anul 2019
  • perioada rezervării
  • codul unităţii de cazare rezervate

  Cereri de restituire a cheltuielilor de autostradă pentru care agenţia Adriatic.hr nu a primit în termenul stabilit facturile originale, nur vor fi luate mai târziu în considerare.
 10. Factura trebuie să conţină următoarele date: numărul facturii, data şi ora trecerii pe la ghişeul de taxare, locul intrării şi ieşirii de pe autostradă şi categoria vehiculului. În cazul în care clientul este utilizator de sistem ENC (taxare electronică), el este obligat să trimită în termenul stabilit prin fax sau email raportul scanat în care să fie vizibile tranzacţiile şi datele specificate mai sus.
 11. Fiecare factură poate fi rambursată doar o singură dată.
 12. Facturile din sezonul 2019 pot fi decontate clientului doar în sezonul 2020, dar nu şi în sezonul 2021. Prin îndeplinirea celorlalte condiţii în sezonul 2021 clientului pot fi decontate facturi din sezonul 2020.
 13. Restituirea costurilor rutiere, în principiu, se referă la un vehicul pentru fiecare 5 persoane la o cerere de rezervare de cazare particulară. În cazul rezervării pentru 6 persoane sau mai mult, numărul persoanelor rezervării se împarte la 5 şi acel rezultat se rotunjeşte la primul număr întreg mai mare (de ex. la o rezervare pentru 11 persoane, calculul este următorul: 11:5=2,2; ceea ce înseamnă că clientul are dreptul la restituirea costurilor pentru 3 vehicule).
 14. Dacă numărul de persoane din cererea de rezervare în sezonul 2020 diferă de numărul de persoane din cererea de rezervare din sezonul 2019, restituirea se va face în modul următor:

  • dacă în sezonul 2019 au folosit serviciile de cazare particulară 6 sau mai multe persoane, care au călătorit cu mai multe vehicule personale, iar în sezonul 2020 este depusă cerere de rezervare pentru 5 persoane (un vehicul personal), vor fi restituite costuri rutiere pentru doar un vehicul personal;
  • dacă în sezonul 2019 au folosit servicii de cazare privată până la 5 persoane (un vehicul personal), iar în sezonul 2020 este depusă cerere de rezervare pentru 6 sau mai multe persoane (2 sau mai multe vehicule personale), în sezonul 2020 vor fi restituite costurile rutiere pentru un vehicul personal, iar în sezonul 2021 le vor fi restituite costuri pentru două sau mai multe vehicule personale.
 15. Dacă clienţii călătoresc în sezonul 2019 în grup (de ex. 9 persoane), şi rezervare este făcută pe numele purtătorului care nu va merge în concediu în anul 2020 pe când însoţitorii săi din sezonul 2019 o vor face, este necesar ca purtătorul rezervării să introducă în formularul de rezervare din 2019 numele şi adresele de email a tuturor însoţitorilor, pentru ca ei să poată beneficia de posibilitatea restituirii costurilor rutiere pentru autostrăzile croate în sezonul următor.

  În acest caz, însoţitorul va avea în sezonul 2020 dreptul la reducere pentru client fidel şi dreptul la restituirea costurilor rutiere pentru autostrăzile croate. Şi în acest caz se va aplica acelaşi regulament: de ex. dacă în sezonul 2019 merg în concediu doar 9 clienţi, au dreptul la restituire pentru 2 vehicule conform următorului calcul: 9:5=2 vehicule. Dacă în sezonul 2020 ar călători mai mulţi clienţi decât în sezonul anterior (de ex. 15 persoane) şi dacă rezervarea ar fi făcută pe alt nume (deoarece purtătorul iniţial al rezervării nu călătoreşte cu ei), clientul are dreptul la restituire pentru toate vehiculele personale din rezervarea anterioară (9:5=2 vehicule) cu condiţia că purtătorul iniţial al rezervării a dat clientului şi factura proprie. Purtătorul iniţial al rezervării din sezonul 2019 prin aceasta pierde dreptul la o altă restituire de taxe.

Live Chat Vă putem ajuta?

These websites use cookies to provide you with a better user experience and functionality. In addition, cookies are used for personalized advertising, both on and off our site, through trusted partners. For more on cookies and how we use them, please click here. By clicking 'I accept and agree', you agree to the use of all cookies.

I accept and agree
4,6 / 144 recenzii Adriatic.hr - Google Reviews