Slovensko
0800 606 519
02 2051 0381
Hovoríme po slovensky
Po - Pi
08:00h - 22:00h
Ne
14:00h - 22:00h


Pravidlá využitia bezplatného cestovania chorvátskymi diaľnicami


 1. Klient, ktorý si v sezóne 2019 zarezervuje ubytovanie z ponuky Adriatic.hr, má právo na refundáciu diaľničných poplatkov za chorvátsku diaľnicu, ktoré mu vznikli v súvislosti s príchodom, resp. odchodom z ubytovania rezervovaného prostredníctvom Adriatic.hr. Refundácia sa uskutočňuje formou zľavy na rezerváciu, o ktorú klient požiada v sezóne 2020.
 2. Klient, ktorý si za sezónu 2020 zarezervuje privátne ubytovanie najneskôr do 31. decembra 2019, má právo na refundáciu 100 % výšky diaľničných poplatkov, ktoré hradil v sezóne 2019.

  Klient, ktorý si za sezónu 2020 zarezervuje privátne ubytovanie v čase od 1. januára 2020 do 31. marca 2020, má právo na refundáciu 50 % výšky diaľničných poplatkov, ktoré hradil v sezóne 2019.

  Pri rezerváciách zadaných po 31. marci 2020 klient nemá právo na refundáciu diaľničných poplatkov.

 3. Refundácia diaľničných poplatkov sa vzťahuje len na diaľničné poplatky za najkratšiu reláciu diaľnice medzi vstupným (miesto vjazdu na chorvátsku diaľnicu) a výstupným bodom (miesto výjazdu z chorvátskej diaľnice) pre skupiny vozidiel IA, I a II (podľa kategorizácie HAC).
 4. Diaľničné poplatky za chorvátsku diaľnicu ne zahrňajú poplatky za prejazd Krčského mostu, mostu na rieke Mirne, tunela Učka a tunela Sveti Ilija.
 5. Najvyššia čiastka diaľničných poplatkov, ktorú je možné refundovať, je 100 €.
 6. Refundácia diaľničných poplatkov sa vzťahuje na diaľničné poplatky hradené pri príchode klienta do rezervovaného ubytovania, resp. pri odchode z neho. Z toho dôvodu musia byť dátumy na účtenkách viazané na dátum pobytu v privátnom ubytovaní rezervovanom preostredníctvom Adriatic.hr – dátum vystavenia účtenky musí byť rovnaký (max. o 1 deň skôr) ako dátum začiatku pobytu v rezervovanom ubytovaní, resp. rovnaký (max. o 1 deň neskôr) ako dátum konca pobytu.

  Ak túto podmienku spĺňa len jedna účtenka, klientovi môžu byť refundované diaľničné poplatky len v jednom smere.

 7. Ak chce klient využiť právo na refundáciu diaľničných poplatkov za jedno vozidlo, celková hodnota ubytovania rezervovaného v každej sezóne (2019 aj 2020) nesmie byť nižšia než 500 €. Ak klient požaduje refundáciu diaľničných poplatkov za viac vozidiel, minimálna hodnota rezervácie v každej sezóne (500 €) sa násobí počtom vozidiel, za ktorý klient požaduje refundáciu diaľničných poplatkov.
 8. Zľava sa vzťahuje len na stálych klientov, t.j. klient má v sezóne 2020 právo na zľavu len vtedy, ak si zarezervoval ubytovanie v sezóne 2019 a neskôr ho nezrušil.
 9. Ak chce klient v sezóne 2020 využiť právo na refundáciu diaľničných poplatkov, povinný je najneskôr do 15 dní od skončenia pobytu v objekte privátneho ubytovania, ktoré si zarezervoval z ponuky Adriatic.hr v sezóne 2019, dostaviť cestovnej kancelárii Adriatic.hr účtenky za diaľničné poplatky. Účtenky môže klient poslať e-mailom (info@adriatic.hr), faxom (00385 21456789) alebo poštou na adresu cestovnej kancelárie. K účtenkám je potrebné uviesť aj nasledujúce údaje:
  • meno a priezvisko nositeľa rezervácie v sezóne 2019
  • termín rezervácie
  • kód rezervovanej ubytovacej jednotky

  Požiadavky na refundáciu diaľničných poplatkov, ku ktorým cestovná kancelária Adriatic.hr v stanovenej lehote neobdrží účtenky, nebudú brané do úvahy.
 10. Účtenka musí obsahovať nasledujúce údaje: číslo účtenky, dátum a čas prejazdu mýtnice, miesto vjazdu a výjazdu z diaľnice a tiež kategóriu vozidla. Ak klient využíva ENC sústav, musí v stanovenej lehote faxom alebo e-mailom zaslať zoskenovaný výpis, z ktorého bude viditeľná uskutočnená transakcia a hore uvedené údaje.
 11. Každá účtenka môže byť refundovaná len raz.
 12. Účtenky zo sezóny 2019 môžu byť klientovi refundované len v sezóne 2020, nie až v sezóne 2021. V sezóne 2021 môžu byť klientovi, po splnení daných požiadaviek, refundované náklady zo sezóny 2020.
 13. Refundácia diaľničných poplatkov sa v zásade vzťahuje na jeden automobil na každých 5 osôb pri jednej žiadosti o rezerváciu privátneho ubytovania. V prípade rezervácie pre 6 alebo viac osôb sa počet osôb v rezervácii delí s 5 a výsledok sa zaokrúhli na prvé celé číslo smerom hore (napr. pri 11 rezervovaných osobách je kalkulácia nasledujúca: 11/5 = 2,2; t.j. klient má právo na refundáciu diaľničných poplatkov za 3 automobily).
 14. Ak sa počet osôb v žiadosti o rezerváciu v sezóne 2020 líši od počtu osôb v žiadosti o rezerváciu v sezóne 2019, refundácia sa uskutoční nasledujúcim spôsobom:

  • ak v sezóne 2019 využívalo služby privátneho ubytovania 6 alebo viac osôb a cestovali s viacerými osobnými autami, ale v sezóne 2020 je podaná žiadosť o rezerváciu len pre 5 osôb (jedno osobné auto), v sezóne 2020 budú refundované diaľničné poplatky len za jedno osobné auto;
  • ak v sezóne 2019 využívalo služby privátneho ubytovania 5 alebo menej osôb (jedno osobné auto) a v sezóne 2020 je podaná žiadosť o rezerváciu pre 6 alebo viac osôb (2 alebo viac osobných áut), v sezóne 2020 budú refundované diaľničné poplatky za jedno osobné auto, avšak v sezóne 2021 môžu byť refundované diaľničné poplatky za dve alebo viac osobných áut.
 15. Ak v sezóne 2019 klienti cestujú na dovolenku ako skupina (napr. 9 osôb) a nositeľ rezervácie zo sezóny 2019 v sezóne 2020 na dovolenku nepocestuje, jeho spolucestujúci zo sezóny 2019 môžu využiť refundáciu diaľničných poplatkov len vtedy, ak nositeľ rezervácie v rezervačnom formulári zo sezóny 2019 uvedie ich mená a e-mailové adresy.

  Spolucestujúci bude mať v tom prípade v sezóne 2020 právo na zľavu pre stáleho klienta aj na refundáciu diaľničných poplatkov za chorvátsku diaľnicu. Aj v tomto prípade sa aplikuje rovnaké pravidlo refundácie, napr. ak v sezóne 2019 cestuje na dovolenku len 9 osôb, klienti majú právo na refundáciu diaľničných poplatkov za 2 autá (9/5 = 2 autá). Ak by v sezóne 2020 na dovolenku cestovalo viac klientov ako v predchádzajúcej sezóne (napr. 15 osôb) a ak by nositeľom rezervácie bola iná osoba ako v sezóne 2019 (pretože pôvodný nositeľ rezervácie necestuje), klient má právo na refundáciu diaľničných poplatkov za všetky osobné autá z predchádzajúcej rezervácie (9/5 = 2 autá) s podmienkou, že pôvodný nositeľ rezervácie dal klientovi aj svoje účtenky. Pôvodný nositeľ rezervácie zo sezóny 2019 tým stráca právo na refundáciu diaľničných poplatkov.

Live Chat Môžeme Vám poradiť?

S cieľom poskytovania lepšej užívateľskej skúsenosti a funkčnosti stránok, tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Cookies sa okrem toho používajú aj pri prispôsobovaní reklám Vašim potrebám, tak na našej stránke ako aj mimo nej, prostredníctvom preverených partnerov. Viac sa o cookies a o tom ako ich používame, dozviete tu. Klikom na 'Súhlasím' dávate súhlas s použitím všetkých cookies.

Súhlasím
4,6 / 142 recenzií Adriatic.hr - Google Reviews