Należy zaktualizować przeglądarkę internetową

Państwa przeglądarka nie obsługuje nowości, które wprowadziliśmy! Prosimy ją zaktualizować lub skorzystać z innej.

Google Chrome Mozilla Firefox Microsoft Edge Opera
Polska
0800 141 0148
22 490 8732
Mówimy po polsku
Pon - Pt
08:00h - 22:00h
Niedz.
14:00h - 22:00h


Bezpłatny przejazd chorwackimi autostradami - regulamin
 1. Gość, który zarezerwuje kwaterę z oferty Adriatic.hr w sezonie 2019 ma prawo do refundacji kosztów za przejazd chorwackimi autostradami, które powstały podczas przyjazdu i wyjazdu z kwatery zarezerwowanej przez Adriatic.hr, a to w postaci zniżki na rezerwację, której gość dokona w sezonie 2020.
 2. Gość, który na sezon 2020 zarezerwuje kwaterę prywatną do 31.12.2019 ma prawo do refundacji 100% kosztów za przejazd chorwackimi autostradami, które poniósł w sezonie 2019.

  Gość, który na sezon 2020 zarezerwuje kwaterę prywatną od 1.01.2020 do 31.03.2020 ma prawo do refundacji 50% kosztów za przejazd chorwackimi autostradami, które poniósł w sezonie 2019.

  Przy rezerwacjach dokonanych po 31.03.2020 gość nie ma prawa do refundacji kosztów za przejazd chorwackimi autostradami.

 3. Koszty za przejazd chorwackimi autostradami, które mogą być refundowane dotyczą wyłącznie kosztów za przejazd najkrótszą trasą pomiędzy punktem wyjściowym (miejsce wjazdu na chorwacką autostradę) i docelowym (miejsce zjazdu z chorwackiej autostrady) oraz wyłącznie pojazdów kategorii IA, I i II (według kategoryzacji HAC).
 4. Koszty za przejazd chorwackimi autostradami nie dotyczą kosztów za przejazd przez most na wyspę Krk, most nad rzeką Mirna oraz przez tunel Učka i tunel Sveti Ilija.
 5. Maksymalna kwota kosztów za przejazd autostradami możliwa do refundacji wynosi 100 € (odcinek: Lipovac – Vrgorac).
 6. Refundacja kosztów za przejazd chorwackimi autostradami dotyczy kosztów poniesionych przy okazji przyjazdu i wyjazdu gościa do i z zarezerwowanej kwatery, dlatego daty na rachunkach muszą zgadzać się z terminem pobytu w kwaterze prywatnej zarezerwowanej przez Adriatic.hr - na rachunku musi znajdować się data zgodna z datą rozpoczęcia/zakończenia pobytu w zarezerwowanej kwaterze (ewentualnie 1 dzień przed rozpoczęciem pobytu lub 1 dzień po zakończeniu pobytu).

  Jeśli powyższy warunek spełnia tylko jeden rachunek gość może otrzymać refundację kosztów za przejazd w jednym kierunku.

 7. Prawo do refundacji kosztów za przejazd chorwackimi autostradami mają goście, którzy w sezonie 2019 zarezerwowali kwaterę prywatną na co najmniej 7 dni i którzy w sezonie 2020 zarezerwują kwaterę prywatną na co najmniej 7 dni. Cena rezerwacji w sezonie 2019 i 2020 nie może być niższa niż 500 euro za rezerwacje w 2019 roku i 500 euro za rezerwacje w 2020 roku. W przypadku, gdy gość prosi o refundację za przejazd większą ilością samochodów, wówczas podane powyżej kwoty (500 euro) mnoży się przez liczbę samochodów, których dotyczy refundacja.
 8. Zniżka dotyczy wyłącznie stałych gości, co oznacza, że gość w sezonie 2020 ma prawo na tę zniżkę wyłącznie w przypadku, gdy w sezonie 2019 zarezerwował kwaterę i nie zrezygnował z rezerwacji.
 9. Jeśli gość chciałby w sezonie 2020 korzystać z promocji zwrotu kosztów autostrad, powinien najpóźniej 15 dni po zakończeniu pobytu w kwaterze prywatnej zarezerwowanej za pośrednictwem Adriatic.hr na sezon 2019, przesłać pocztą na adres agencji oryginalne rachunki za chorwackie autostrady.Wraz z rachunkami należy przesłać poniższe dane:
  • imię i nazwisko osoby, na którą głosi rezerwacja w 2019 r.
  • termin rezerwacji
  • oznaka zarezerwowanej kwatery prywatnej

  Skorzystanie z promocji nie będzie możliwe jeśli agencja Adriatic.hr we wskazanym wyżej terminie nie otrzyma oryginalnych rachunków.
 10. Rachunek powinien zawierać następujące informacje: numer rachunku, datę i godzinę przejazdu przez bramki, zjazdu z autostrady, oraz kategorię pojazdu. W przypadku, gdy gość jest użytkownikiem systemu ENC, zobowiązany jest we wskazanym wyżej terminie faksem lub e-mailem przesłać zeskanowany raport, na którym będą widoczne transakcje i w/w informacje.
 11. Każdy rachunek może być zrefundowany tylko jeden raz.
 12. Rachunki za sezon 2019 mogą być refundowane wyłącznie w sezonie 2020. Nie ma możliwości ich refundacji w sezonie 2021. Jeśli gość spełnia wymagane warunki w sezonie 2021, istnieje możliwość refundacji kosztów za rachunki z sezonu 2020.
 13. Refundacja kosztów za przejazd chorwackimi autostradami dotyczy przede wszystkim jednego samochodu osobowego dla 5 osób przy każdym formularzu rezerwacji za kwaterę prywatną. W przypadku rezerwacji dla 6 lub więcej osób, liczba osób objętych rezerwacją dzieli się przez 5, a otrzymany rezultat zostaje zaokrąglony do pierwszej większej liczby całkowitej (np przy 11 osobach objętych rezerwacją kalkulacja jest następująca: 11/2=2,2; co oznacza, że gość ma prawo do refundacji kosztów przejazdu 3 samochodów).
 14. Jeśli liczba osób w formularzu rezerwacji w sezonie 2020 jest inna niż liczba osób w formularzu rezerwacji w sezonie 2019, refundacja zostanie zrealizowana w następujący sposób:

  • jeśli w sezonie 2019 z zarezerwowanej kwatery korzystało 6 lub więcej osób, które podróżowały kilkoma pojazdami, a w sezonie 2020 został wypełniony formularz rezerwacji dla 5 osób (jeden samochód osobowy), zostaną zrefundowane koszty za przejazd chorwackimi autostradami tylko za jeden samochód osobowy;
  • jeśli w sezonie 2019 z zarezerwowanej kwatery korzystało maks. 5 osób (jeden samochód osobowy), a w sezonie 2020 zostanie wypełniony formularz rezerwacji dla 6 lub więcej osób (2 lub więcej samochodów osobowych), w sezonie 2020 zostaną zrefundowane koszty za przejazd chorwackimi autostradami za jeden samochód osobowy, a w sezonie 2021 zostaną zrefundowane koszty za dwa lub więcej samochodów osobowych.
 15. Jeśli goście w sezonie 2019 podróżują na wypoczynek w grupie (np. 9 osób), a rezerwacja została wykonana na nazwisko gościa, który w sezonie 2020 nie będzie brał udziału w podróży, w przeciwieństwie do pozostałych podróżujących z sezonu 2019, wówczas należy w formularzu rezerwacji 2019 wpisać nazwiska pozostałych gości i adresy e-mail, aby mogli oni skorzystać z refundacji kosztów za chorwackie autostrady w kolejnym sezonie.

  W tym przypadku, podróżujący w sezonie 2020, będzie miał prawo do zniżki dla stałych klientów oraz prawo do refundacji kosztów za przejazd chorwackimi autostradami. W tym przypadku obowiązywać będzie również zasada: np. jeśli w sezonie 2019 na wypoczynek wybiera się 9 gości, mają oni prawo do zwrotu kosztów za 2 samochody osobowe, według następującej kalkulacji: 9/5=2 samochody osobowe. Jeśli w sezonie 2020 w podróż wybierze się więcej gości niż w sezonie ubiegłym (np. 15 osób) i jeśli rezerwacja będzie wykonana na inne nazwisko (ponieważ osoba, na którą głosiła rezerwacja w sezonie 2019 nie jest obecna w grupie), gość ma prawo do refundacji kosztów za wszystkie samochody osobowe z poprzedniej rezerwacji (9/5=2 samochody osobowe) pod warunkiem, że osoba, na którą głosiła rezerwacja w sezonie 2019 przekazała gościowi swoje rachunki. W ten sposób osoba przekazująca rachunki traci prawo do ponownej refundacji kosztów.

Live Chat Czy możemy Państwu pomóc?

These websites use cookies to provide you with a better user experience and functionality. In addition, cookies are used for personalized advertising, both on and off our site, through trusted partners. For more on cookies and how we use them, please click here. By clicking 'I accept and agree', you agree to the use of all cookies.

I accept and agree
4,6 / 144 recenzja Adriatic.hr - Google Reviews